Company

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

Company

PRÁCE VE SPOLEČNOSTI FRONIUS O BUDOUCNOSTI NESNÍME. MY JI TVOŘÍME.

KDE VAŠE ENERGIE VÍCE ZNAMENÁ

 

Fronius Česká republika: Regionální kořeny – globální síť

Od malého rodinného podniku k mezinárodní společnosti. Ve společnosti Fronius celosvětově pracuje již více než 5 600 lidí. Globálně nás reprezentuje 36 dceřiných společností a obchodních zastoupení ve více než 60 zemích. Tato přítomnost na globálním trhu Vám otevírá široké a mezinárodní pracovní prostředí a poskytuje Vám příležitost pracovat v zahraničí.  

V České republice působí společnost Fronius od roku 1991. V roce 1992 byl uveden do provozu výrobní závod v Českém Krumlově – zde se zpočátku kompletovala svařovací technika a od roku 2008 se zde vyrábějí transformátory a tlumivky. Tyto komponenty jsou v mateřské firmě v Rakousku kompletovány do všech finálních výrobků Fronius a následně jsou distribuovány do celého světa. Výroba v Českém Krumlově dlouhodobě narůstá a bude potřeba, abychom v následujích několika letech naši produkci téměř zdvojnásobili, a proto již nyní pracujeme na plánování výstavby dalších výrobních a kancelářských prostor.

Kromě výrobního závodu jsou v České republice aktivní i obchodní oddělení obchodních jednotek Perfect Welding a Solar Energy, které zajišťují prodej a servis svařovací techniky Fronius a střídačů Fronius pro fotovoltaické elektrárny. Kromě obchodní centrály v Praze, poskytují našim zákazníkům podporu i obchodní týmy v 8 krajských městech – v Plzni, Teplicích, Hradci Králové, Jihlavě, Brně, Zlíně, Olomouci a Ostravě.

Ve společnosti Fronius v České republice nyní pracuje celkem přibližně 450 zaměstnanců. V souvislosti s rozšiřováním výroby budeme v následujících několika letech přibírat větší počet zaměstnanců na dělnické, technické i administrativní pozice.  

Energie

Fronius ovládá energii, aby utvářel geniální budoucnost. Obzvláště jsme hrdí na naši inovační kulturu a neustále investujeme do vývoje nejmodernějších technologií. Těžiště naší činnosti spočívá v perfektním svarovém spoji, efektivní solární energii a v nabíjení baterií.

Udržitelnost

Práce na udržitelných řešeních je to, co nás spojuje a co dává smysl naší činnosti. Garantujeme, že výrobky, které vyvíjíme, budou i v budoucnosti stále snadno opravitelné. Přispíváme k přechodu na zelenou energii a jsme hrdí na naše výrobky, inovace a služby.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o.

Evropská unie | Evropský sociální fond | Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců FRONIUS Česká republika s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013036, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Zahájení projektu: 1. 1. 2020

 

Popis projektu

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu bude zapojeno celkem 249 zaměstnanců žadatele. 

Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na 2 roky. Zapojení zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání.

 

Realizátor projektu

Název: FRONIUS Česká republika s.r.o.

IČ: 15887022

Adresa: Tovární 170, 381 01 Český Krumlov

Kontaktní osoba: Jaroslav Polák, tel.: +420 380 705 115, e-mail: polak.jaroslav@fronius.com

Naše firemní kultura

Chceme, aby energie našich zaměstnanců u nás znamenala více. Proto věnujeme pozornost pozitivní firemní kultuře. A jak na to jdeme?

Přemýšlíme

Naše týmy přemýšlejí za hranice toho, co je možné. Vytrvale přenášejí své vize do produktů a řešení, které udávají nové trendy. Spolu s renomovanými zákazníky po celém světě vytváříme tak geniální budoucnost.

Propojujeme

Za naše zaměstnance hovoří skutky. Každý, kdo chce posouvat věci dopředu, k tomu u nás dostane příležitost. Stavíme na know-how našich odborníků a jsme si vědomi toho, že se případné chyby mohou stát cenným zdrojem učení. Noví zaměstnanci se u nás brzy cítí jako doma, protože si jich vážíme a od začátku je považujeme za součást našeho týmu. 

Dosahujeme

Našimi výrobky děláme dobrý dojem na naše zákazníky po celém světě. Dosahovat takových úspěchů se nám daří díky vynikající spolupráci všech našich oddělení. Jako rodinný podnik stále myslíme na další generace a šetrně zacházíme se zdroji, abychom i v budoucnosti mohli jednat a žít udržitelně. 

Uvědomujeme si, že je důležité věnovat výběru nových zaměstnanců dostatek času. Ať už jde o vedoucí pozici nebo odbornou praxi, ať se jedná o výrobu nebo obchod, noví kolegové musejí zapadnout do našeho týmu. Jinými slovy, chemie je stejně důležitá jako odborné znalosti. A koho tedy hledáme? Zvídavé lidi, kteří dokážou přemýšlet za hranice možného a chtějí, aby jejich energie pomáhala vytvářet lepší svět. 

Jako rodinná firma považujeme za důležitou silnou firemní kulturu. Proto kromě běžných pohovorů a standardních výběrových metod zařazujeme do výběrových řízení také možnost zkušebního dne, kdy se naši uchazeči podrobně seznámí s pracovní činností, budoucím týmem a pracovním prostředím.
Inovace a systematické učení spolu úzce souvisejí, jedno bez druhého není možné. Kdo chce spoluutvářet budoucnost, musí být zvědavý a zkoumat fungování procesů. Našim zaměstnancům poskytujeme širokou podporu v jejich dalším profesním a osobním rozvoji - ať formou odborného školení, účasti na konferencích nebo s využitím e-learningu. Díky vzdělávacímu programu Fronius mohou naši zaměstnanci využít zajímavou a obsáhlou nabídku vzdělávacích kurzů rozvíjejících odborné nebo sociální dovednosti. 

Mít dobré vyjadřovací schopnosti, upravený vzhled a orientovat se v oboru: obvyklé tipy pro uchazeče o práci bývají často velmi obecné a neposkytují jim jasnou představu.  My ve firmě Fronius uplatňujeme trochu jiný přístup: "Kde vaše energie více znamená" totiž není jen heslem v našich pracovních nabídkách, ale důležitým všeobecným principem, kterým se řídíme.


Proto našim uchazečům doporučujeme: Buďte autentičtí. Ukažte nám, že umíte kreativně myslet za hranice toho, co je možné. A popřemýšlejte o tom, na jakých příkladech můžete nejlépe prezentovat efektivní uplatnění své energie - ať již v soukromém životě nebo v práci. 

Našim zaměstnancům nabízíme řadu užitečných sociálních výhod - od vlastního stravovacího zázemí s venkovní terasou až po firemní oslavy, výlety a další týmové akce. 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, nákupní poukázky nebo bohatý vánoční balíček – to jsou benefity, které si naši zaměstnanci oblíbili nejvíce. Co je pro nás obzvláště důležité, je kvalita těchto nabízených výhod.
Být vedoucím zaměstnancem vyžaduje plné nasazení, zejména pak na globální scéně. Společnost Fronius proto věnuje vedoucím zaměstnancům dostatek času, dává jim prostor pro vlastní nápady a podporuje jejich radost z tvůrčí práce. Naše filozofie otevřených a dostupných informací našim vedoucím pracovníkům usnadňuje jejich každodenní práci. V rámci vzdělávacího programu Fronius se vedoucí zaměstnanci učí, jak neustále zdokonalovat sami sebe. Jako rodinná firma k sobě chováme úctu a pěstujeme vzájemné přátelství – tyto hodnoty šíříme prostřednictvím vedoucích směrem ke všem našim zaměstnancům. 

Jsme rodinná firma. Našim zaměstnancům umožňujeme při práci velkou míru svobody. Naší snahou je, aby se u nás noví kolegové rychle zorientovali a byli na svoji pracovní roli dobře připraveni. První den absolvují zaměstnanci nezbytná úvodní školení, seznámíme je se strukturou Fronius, firemními pravidly apod. Dozví se od nás také praktické informace například o způsobu evidence pracovní docházky, o stravování, využívání odpočinkových zón o přestávkách atd. Samozřejmostí je také prohlídka budovy a výrobních prostor. Každý nový zaměstnanec má již od začátku přiděleného zkušeného kolegu – „mentora“, který je mu k dispozici v průběhu prvních několika měsíců a usnadňuje mu seznámit se s ostatními, poznávat firemních procesy a zvyklostí a celkově se adaptovat na nové firemní a pracovní prostředí.  


NAŠI ZAMĚSTNANCIJIŘINA PODSKALSKÁ, VEDOUCÍ TÝMU VÝROBNÍHO ODDĚLENÍ

"Ve firmě Fronius cítím, že jsem součástí stabilní mezinárodní společnosti s dlouhou tradicí. Původně jsem sem nastupovala jako montážní dělnice a postupně se vypracovala na vedoucí výrobního týmu, se kterým společně navíjíme a kompletujeme transformátory pro solární invertory určené do celého světa. Pro Fronius pracuji již více než 10 let a za tu dobu jsme si s řadou kolegů vytvořili velmi blízké přátelské vztahy. V práci mi také vyhovuje čistota našich výrobních prostor a klidné, příjemné pracovní prostředí.“
Jirina Podskalsk


LUKÁŠ KAMENSKÝ, SPECIALISTA IT HELPDESKU

„Po ukončení studia jsem hledal příležitost pro uplatnění svých teoretických znalostí v praxi. Ve firmě Fronius se denně podílím na řešení rozmanitých požadavků od uživatelů IT zařízení, čímž průběžně získávám celou řadu užitečných zkušeností a rozšiřuji si svůj odborný záběr. Jsem podporou ostatním zaměstnancům, pomáhám jim, a to mě baví. Je tu fajn kolektiv, s některými kolegy se scházíme i po práci, jdeme si například zahrát bowling apod.“
Lukas Kamensk

NAŠE OBCHODNÍ JEDNOTKYSvařovací technika: Kde Vaše energie pomáhá spojovat kovy

Ať už v automobilech nebo ve výletních lodích, jak v malých regionálních firmách, tak i v globálních průmyslových závodech: zkrátka všude tam, kde musejí být kovy dokonale spojeny, je naše obchodní jednotka Perfect Welding již dlouho celosvětovým lídrem. Určujeme globální standardy pro obloukové a odporové svařování a jsme jedničkou v robotickém svařování. Již více než 60 let jsme v našich nápadech vždy o krok napřed a neustále posouváme hranice toho, co je možné. Naši zaměstnanci poskytují podporu zákazníkům po celém světě komplexními službami - od analýz svařovacích zařízení až po odborná školení. Chcete-li spolu s námi proměnit energii v něco hmatatelného, čeká Vás tu mnoho zajímavých úkolů.


Solární energie: Kde Vaše energie pomáhá utvářet zelenou budoucnost

Mnoho lidí mluví o udržitelnosti, ve společnosti Fronius se již stala běžnou realitou. V obchodní jednotce Solar Energy vytváříme od roku 1992 produkty a řešení, které umožňují zásobování udržitelnou energií. Naším velkým cílem je 24 hodin slunce: naše vize budoucnosti, kde je celosvětová potřeba energie 100% pokryta z obnovitelných zdrojů. Proto se zaměřujeme na řešení, která efektivně a inteligentně utvářejí, uchovávají, distribuují a také spotřebovávají sluneční energii. Zároveň je to dobrý pocit, podílet se na vytváření technologií, které pomáhají změnit svět k lepšímu.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?