Company

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Company

NAŠE PRACOVNÍ OBLASTI Řízení dodavatelského řetězce

Udržitelná řešení v logistice

Naše logistika nezohledňuje jen úsporu času a nákladů, ale také šetrné využívání přírodních zdrojů. 30 zaměstnanců společnosti Fronius spolupracuje s dodavateli z celého světa, kteří musejí splňovat nezbytné požadavky: žádné sporné metody těžby surovin, nízké emise CO2, respektování principů fair trade. Proto jsou naši partneři na špičkové úrovni nejen po hospodářské stránce, ale jsou zároveň i průkopníky v sociálních a environmentálních záležitostech. 

Naše týmy také usilují o dosažení správné rovnováhy mezi vlastní výrobou a nákupem zboží. Kromě toho je součástí každodenní práce našich logistiků vyhledávání možností digitalizace a inovace procesů, čímž se Fronius stává v oblasti řízení dodavatelského řetězce vzorem pro řadu jiných firem. 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?