Odsávání dýmu při svařování

Bezpečnost především

Při svařování vzniká v průměru až 20 kg jemného prachu ročně. Jedná se o škodlivé látky, které se mohou rychle dostat do dýchacích cest a pro svářeče představují značnou zátěž. Následky se neprojeví hned; z dlouhodobého hlediska jsou však tyto částečky považovány za zdraví škodlivé. Proto jsou příslušnými předpisy, např. zákonem o bezpečnosti práce, stanovena ochranná opatření. Jednoduché větrání místnosti však nestačí. Pro zajištění efektivnější ochrany je třeba instalovat odsávací zařízení přímo nad pracovištěm. Ještě lepší je odsávání přímo na místě, kde se svařuje. Tak se škodlivý dým filtruje již krátce poté, co vzniká. Efektivní odsávání dýmu vznikajícího při svařování je proto nezbytnou výbavou každého svářečského pracoviště.