SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

Vynikající výsledek LCA pro střídač GEN24 Plus

Products and Solutions

10.06.2021

Důležitou součástí strategie udržitelnosti ve společnosti Fronius je vývoj udržitelných výrobků a služeb. V procesu vývoje výrobků přitom sázíme na velmi speciální požadavky: zvlášť důležitá je přitom životnost, účinnost a efektivita, stejně jako možnost oprav a recyklace výrobků. 

Tomu, jak jsou výrobky Fronius skutečně udržitelné, se věnoval projektový tým v rámci programu „Sustainability by Design“, který provedl rozsáhlou analýzu životního cyklu (LCA) střídače Fronius GEN24 Plus.

Ale co to přesně znamená?

Společnost Fronius ve spolupráci s externím odborníkem na udržitelnost analyzovala životní cyklus střídače GEN24 Plus. Všechno, počínaje surovinami a materiály přes udržitelnost ve výrobě, přepravní cesty a životnost výrobku až po opravitelnost a recyklaci, bylo velmi pečlivě prozkoumáno.

Suroviny a materiály

Udržitelný cyklus začíná u surovin a materiálů. Proto bylo ve spolupráci s jednotlivými dodavateli a databázemi shromážděno co nejvíce údajů o všech součástech.

Přepravní trasy

Jaké cesty urazí součásti a suroviny, než se dostanou výroby, a jak daleko putují výrobky k zákazníkům?

Udržitelná výroba

Jaká je spotřeba energie v závodech společnosti Fronius a z jakých zdrojů se získává? Které výrobní procesy a materiály skutečně ovlivňují stopu CO2?

Dlouhá životnost našich výrobků

Jakou životnost a účinnost má střídač GEN24, kolik čisté, zelené energie vyrobí a jaký energetický mix v jednotlivých zemích nahrazuje?

Opravitelnost a recyklace

Jak dobře jsou výrobky opravitelné, upotřebitelné a recyklovatelné? Uvažuje se o recyklaci už v rámci koncepce a výroby?  

Vynikající ekologická bilance střídačů GEN24 PLUS

Výsledky analýzy životního cyklu od společnosti Fronius stojí za povšimnutí a jsou potvrzeny renomovaným Fraunhoferovým institutem1: Přínos pro životní prostředí je až 26krát vyšší než náklady na výrobu a provoz střídače a zhodnocení, resp. likvidaci odpadu².

Střídač GEN24 Plus ušetří až 16 932 kg CO2e, což odpovídá přibližně devíti letům z Mnichova do New Yorku. Doba návratnosti dopadů na klima (CO2e payback time) se v závislosti na scénáři2 pohybuje v rozmezí 0,8 až 3,7 roku.  

„To, že ušetřené emise CO2e v porovnání s těmi, které vznikají při výrobě, provozu a likvidaci, převažují, lze doložit jen u velmi malého počtu elektronických výrobků.“

Martin Hackl, General Manager Sales & Marketing Solar Energy  

DOPADY NA KLIMA PO CELÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS

Která fáze životního cyklu výrobku má tedy největší dopady na klima (takzvanou stopu CO2)?

K osvětlení těchto klimatických dopadů slouží analyzovaný scénář: střídač Symo GEN24 5.0 Plus provozovaný 20 let v Německu, instalovaný s konvenčními solárními panely a na konci životnosti zlikvidovaný recyklací kovů a spálením odpadu.

Součásti

Ukazuje se, že největší podíl ve výši 66 % tvoří součásti, a proto představují největší páku. Nápadná je přitom především jedna věc: 25g integrované obvody (paměťové moduly) a 750g kondenzátory s poměrně vysokými emisními faktory mají i přes svůj nízký, pouze 4% hmotnostní podíl 23,2% klimatický dopad součástí. Technické plasty zase vykazují přes 22 % hmotnosti, jejich dopad na klima je však jen 12,4 %. V případě těžkého hliníkového chladiče, který tvoří 25% hmotnosti, znamená použití 100% recyklovaného materiálu, že chladič způsobuje jen 26% dopad na klima. Ukazuje se také, že v analýze životního cyklu založené na důkazech má kartonový obal pod položkou „Ostatní“ v dopadu na klima zcela podřízenou roli. Následující dva obrázky ilustrují podrobné výsledky:

„Díky programu Sustainability by Design jdeme v udržitelnosti výrobků dokonce ještě dál: Cílem je na důkazech založený vývoj přístrojů s optimalizovanou udržitelností po celý životní cyklus – od surovin přes výrobu až po přepravu a likvidaci.“

David Schönmayr, Program Lead Sustainability by Design

 

Pokračování ve 2. části…

V následujícím článku se dozvíte, jak přesně přispívají k dopadu na klima další fáze a co přesně společnost Fronius z této analýzy životního cyklu využije pro další vývoj výrobků.  

1 Fraunhoferovy instituce nabízejí výzkumné služby: Pracují pro zadavatele z obchodního i veřejného sektoru. Cílem tohoto aplikovaného výzkumu je využít vědu a výzkum pro inovativní výrobky a aplikace.

2 Podle typu přístroje a konkrétní země. Používají se ukazatele jako zdroje kovů, fosilní zdroje, klima, toxicita pro člověka, prach atd.

Kontaktní osoba

Jitka Kocálová

+420 607 098 956
+420 607 098 956 xbpnybin.wvgxn@sebavhf.pbz Kontaktujte mě

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?