SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

24 hodin slunce – Vize společnosti Fronius o převratu v energetice

Naplnění vize „24 hodin slunce“ vyžaduje inteligentní distribuci a spotřebu obnovitelné energie na úrovni sítě. Stejně tak pro systémy a struktury umístěné stranou od osídlených míst bez přístupu ke komunálním akumulátorům energie lze zajistit stoprocentní zásobování energií z obnovitelných zdrojů: program společnosti Fronius „dům budoucnosti“ ukazuje, jak lze pomocí FV systému jako jediného primárního zdroje energie realizovat plně autonomní zásobování proudem a teplem pro energeticky úsporný rodinný dům.

The future of energy

Budoucnost energie

Maximální využití FV pro proud, teplo a elektromobil - inteligentní systém energetického managementu - akumulátorové úložiště

Maximální využití FV - inteligentní systém energetického managementu - ukládání přebytků do akumulátorů a jako zelený vodík - elektromobily

Sousedské zásobování energií a její ukládání

Výroba a ukládání zeleného vodíku ze sluneční energie - tankování vozidel na vodík - zpětná výroba elektrické energie z vodíku a dodávání energie do sítě

Samozásobování odlehlých oblastí obnovitelnou energií

Výroba a ukládání zeleného vodíku ze sluneční energie - výroba CH4 (metanizace)

dům budoucnosti

Naplnění vize „24 hodin slunce“ vyžaduje inteligentní distribuci a spotřebu obnovitelné energie na úrovni sítě. Stejně tak pro systémy a struktury umístěné stranou od osídlených míst bez přístupu ke komunálním akumulátorům energie lze zajistit stoprocentní zásobování energií z obnovitelných zdrojů: program společnosti Fronius „dům budoucnosti“ ukazuje, jak lze pomocí FV systému jako jediného primárního zdroje energie realizovat plně autonomní zásobování proudem a teplem pro energeticky úsporný rodinný dům.

The house of the future

Solární panely na střeše domu generují ze sluneční energie stejnosměrný proud, který se ve střídačích Fronius Hybrid přeměňuje na využitelný střídavý proud.

V průběhu dne mohou vyráběný proud hned spotřebovávat spotřebiče v domácnosti.

Střídač Fronius Hybrid ukládá přebytečnou elektrickou energii přímo do akumulátoru Fronius Solar Battery.

Vedle výroby střídačů pracuje společnost Fronius od svého založení důsledně také na různých výzkumných projektech – přičemž se vždy řídí cílem vyvinout co nejvhodnější obnovitelné zdroje pro budoucnost. Jedním těchto projektů jsou články Fronius Energycell, jejichž vývoj započal již v roce 2002. Ve večerních a nočních hodinách pokrývá veškerou spotřebu energie pro napájení rodinného domu akumulátor. Jako dlouhodobější prostředek k uskladnění přebytečného elektrického proudu z letních měsíců se používá vodík. Dnes to již technicky umožňují energetické články Fronius Energycell.

Vodíková nádrž je vybavena elektrolyzérem, který ze solárního proudu vyrábí vodík, které se následně ukládá do externích nádrží. V případě potřeby pak lze tento vodík díky funkci palivových článků produktu Fronius Energycell opět přeměnit na elektrický proud.

Při přeměně vodíku na elektrický proud pomocí funkce palivových článků produktu Fronius Energycell vzniká odpadní teplo, které lze v tepelném akumulátoru využít k ohřevu teplé užitkové vody nebo podpoře vytápění.

Systém energetického managementu se stará o co nejlepší využití a distribuci vyrobené energie v celém domě. Prostřednictvím vlastního fotovoltaického systému a akumulačního systému a systému managementu od společnosti Fronius je tak celý dům budoucnosti energeticky autonomní – a to po celý rok, v létě i v zimě.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?