SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

naše hodnoty vysoce kvalitní produkty a nejlepší servis

Vysoce kvalitní produkty a vynikající úroveň služeb činí ze společnosti Fronius Solar Energy kvalitativní jedničku na světovém trhu v oblasti solární energie – a vzorový příklad na poli udržitelnosti. Jakožto nejmladší divize skupiny Fronius zajišťujeme výzkum, vývoj a výrobu inovativních řešení pro fotovoltaiku již od roku 1992. Naše společnost je průkopníkem solárních technologií a výrobcem střídačů již od samých počátků tohoto odvětví, takže vám dnes můžeme nabídnout širokou paletu produktů pro výrobu, uskladnění, distribuci i spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Tato nabídka zahrnuje nejen střídače, řešení pro akumulaci a uskladnění energie, elektroměry a zařízení pro monitorování energie, ale také kompletní systémová řešení či komplexní nabídku služeb.

Naším hnacím motorem je vize „24 hodin slunce“

Udržitelné zásobování energií, založené ze 100 % na obnovitelných zdrojích. Revoluční technologie a nápady pro transformaci a kontrolu energie jsou pro nás klíčem, jak tohoto cíle dosáhnout. Proto také intenzivně spolupracujeme s dalšími předními inovátory: společně se snažíme navzájem sladit své produkty a systémy, a díky tomu vám dodávat inteligentní a cenově úsporná energetická řešení. Za pomoci celosvětové a rozsáhlé sítě kvalifikovaných prodejních a servisních partnerů se snažíme s předstihem uskutečnit obrat k vizi „24 hodin slunce“ – pro blaho budoucích generací.

Divize Fronius Solar Energy klade důraz zejména na následující hodnoty:Inovace

Naším cílem, o který usilujeme my i naše společnost, je měnit svět k lepšímu. Tomuto náročnému požadavku jsme schopni dostát a pozvolna jej naplňovat zejména díky intenzivní výzkumné činnosti při vývoji nových, inovativních technologií. Z pozice technologické jedničky ve fotovoltaice se nám daří posouvat stále dál hranice uskutečnitelného a vytvářet trendy, které mohou udržitelným způsobem proměňovat trh.

Další informace


Kvalita

Značka Fronius přesvědčuje nejen vynikajícími parametry produktů a inovativní technikou, ale také nejvyšší úrovní kvality, jakou lze na trhu získat. Již více než 20 let naše produkty průběžně splňují certifikaci ISO 9001 a platí v oboru solární energetiky co do kvality za průkopnické počiny. Ve svém hlavním sídle v Sattledtu vyrábíme špičkové kvalitní produkty s velkou hloubkou výroby, které nesou označení „Made in Austria“. 

Další informace


Prvotřídní služby

Není nadsázkou, když řekneme, že s podporou Fronius bude slunce pro vaše fotovoltaické systémy vycházet častěji – protože co se týče kvality služeb, myslíme v řádu generací. Uživatelé mohou u společnosti Fronius při aktualizacích, obsluze a údržbě těžit z dlouhodobé a spolehlivé podpory. Produkty Fronius jsou kromě toho vyvíjeny tak, že umožňují rychlý a snadný servis na místě. Další informace


Silná partnerství

Slogan „24 hodin slunce“ označuje vizi, kterou můžeme uskutečnit jen společně. Společně s organizacemi a osobami, které se na jejím naplňování chtějí podílet, můžeme dosáhnout celosvětového zvýšení podílu obnovitelných energií. Jakožto pracovníci společnosti Fronius se snažíme urychlit transformaci našeho zásobování energií směrem k naplnění vize „24 hodin slunce“ – zejména prostřednictvím produktů a řešení, která vyvíjíme a realizujeme buď sami, nebo ve spolupráci s dalšími předními inovátory v tomto oboru.  Další informace


Udržitelnost

Jako průkopník v oblasti solární energie sází společnost Fronius plně na udržitelnost. Udržitelnost je naším leitmotivem, který významnou měrou formuje naši činnost: od vedení podniku, přes návrh a konstrukci produktů až po služby a servis. Díky efektivním a ke zdrojům šetrným řešením pro uskladnění a distribuci solární energie činíme důležité kroky a významně přispíváme k revolučnímu obratu v energetice.

Další informace

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?