SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

se silnými technologickými partnery směrem do udržitelné budoucnosti s využitím čisté energie

Slogan „24 hodin slunce“ označuje vizi, kterou můžeme uskutečnit jen společně. Společně s organizacemi a osobami, které se na jejím naplňování chtějí podílet, můžeme dosáhnout celosvětového zvýšení podílu obnovitelných energií. Jakožto pracovníci společnosti Fronius se snažíme urychlit transformaci našeho zásobování energií směrem k naplnění vize „24 hodin slunce“ – zejména prostřednictvím produktů a řešení, která vyvíjíme a realizujeme buď sami, nebo ve spolupráci s dalšími předními inovátory v tomto oboru. Za tímto účelem budujeme silná partnerství s nejrenomovanějšími podniky z mnoha oborů. Loxone Electronic a OchsnerIntegrovaná rozhraní pro produkty jiných výrobců

Aby bylo možné fotovoltaický systém v budoucnu realizovat jako primární zdroj energie plně automatického systému zásobování elektrickou energií a teplem, lze naše střídače prostřednictvím mnoha integrovaných rozhraní snadno propojit s komponentami jiných výrobců, jako jsou například automatické systémy pro domácnosti od společnosti Loxone Electronics nebo tepelná čerpadla Ochsner. Elektrický proud získaný z fotovoltaického systému lze také optimálně distribuovat a využít podle individuálních požadavků ve vašem domě.

find out more