SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

Odborné kompetence společnosti Fronius Váš spolehlivý partner pro výkonnou fotovoltaiku

naše kompetence

Vize „24 hodin slunce“ společnosti Fronius popisuje svět, ve kterém je 100 % elektrické energie získáváno z obnovitelných zdrojů a kde má každý člověk kdykoli k dispozici dostatek energie. Klíčovou roli v tomto světě hraje solární proud. Abychom mohli popisovanou vizi přeměnit ve skutečnost, musíme být schopni obnovitelné energie vyrábět, uskladnit, distribuovat a také spotřebovávat efektivním a inteligentním způsobem.

Mnohé z technologií a řešení, které jsou k naplnění tohoto cíle třeba, mám k dispozici již dnes. Další jsou již ve fázi vývoje nebo je možné k nim dospět v blízké budoucnosti. Přitom máme neustále na zřeteli univerzální základní požadavky, které musí každé hospodárné energetické řešení splňovat: spolehlivost napájení, optimalizaci systémů a perspektivnost pro budoucnost. Spolehlivost napájení vyjadřuje schopnost zajistit spolehlivé zásobování energií. Protože vždy je třeba mít na paměti to nejdůležitější: přítomnost elektrického napětí v zásuvce, kdykoli je třeba. Optimalizace systémů znamená neustálé vylepšování energetických řešení. Cílem je zajistit vždy co nejvyšší efektivitu systému, protože naše energie se musí vyplácet. Pojem perspektivnost pro budoucnost označuje energetická řešení, která jsou během celé své užitné doby natolik flexibilní, že dokážou obstát i ve změněném energetickém prostředí. Jedině tak se z dlouhodobého hlediska vaše investice do energetických řešení vyplatí. Na základě těchto tří kritérií vytváříme ve společnosti Fronius spolehlivá, hospodárná a udržitelná řešení pro zásobování elektrickou energií – pro dnešek, zítřek i pozítří. Podrobnější informace najdete na následujících stranách.

Spolehlivost zásobování

Bez ohledu na zdroj, z nějž elektrická energie pochází, spolehlivé napájení znamená přítomnost elektrického napětí v zásuvce, kdykoli je třeba. Aby vše fungovalo, je nutné sladit více faktorů – mimo jiné jde o kvalitu, servis a monitorování. Zde se dočtete o všem, co společnost Fronius dělá pro to, aby dokázala zajistit spolehlivé napájení pro dnešek i pro budoucnost.

Optimalizace systémů

Prioritou společnosti Fronius je pomocí zákazníkům zajistit spolehlivé zásobování elektrickou energií. Kromě toho je naším cílem učinit systémy vyrábějící obnovitelnou energii ještě více konkurenceschopné. Přitom aplikujeme celostní přístup a uvažujeme v globálním měřítku. Abychom totiž dokázali uskutečnit vizi „24 hodin slunce“, je třeba adekvátním způsobem modernizovat naše energetické sítě. Zde se dozvíte, jaké kroky na cestě za tímto cílem Fronius činí již dnes:

Perspektivní budoucnost

Bez ohledu na zdroj, z nějž elektrická energie pochází, spolehlivé napájení znamená přítomnost elektrického napětí v zásuvce, kdykoli je třeba. Aby vše fungovalo, je nutné sladit více faktorů – mimo jiné jde o kvalitu, servis a monitorování. Zde se dočtete o všem, co společnost Fronius dělá pro to, aby dokázala zajistit spolehlivé napájení pro dnešek i pro budoucnost.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?