SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

efektivní využívání solární energie prostřednictvím energetického managementu fronius.

Energetický management Fronius podporuje provozovatele fotovoltaických systémů v co nejefektivnějším využívání vlastního vyrobeného solárního proudu. Automaticky vypíná a zapíná jednotlivé spotřebiče nezávisle na aktuálně dostupném proudu, čímž vám pomáhá navýšit podíl odběru vlastního vyrobeného proudu. Tak můžete odebírat ze méně energie a zejména v době, kdy ceny za odběr proudu stoupají a naopak kompenzace za dodávku energie klesají, výrazně ušetříte.

Typickými spotřebiči jsou například tepelná čerpadla nebo bazénová čerpadla. Ta mohou být řízena přímo střídači Fronius. Naše střídače jsou kromě toho často vybaveny otevřenými rozhraními, jejichž prostřednictvím lze váš fotovoltaický systém snadno zapojit do stávajícího automatického systému domácnosti. Fronius nabízí inovativní řešení pro inovativní energetický management, která lze individuálně přizpůsobit či rozšířit podle požadavků a potřeb uživatele.Hans Pelzer – vzdělávací tým

„Energetický management je na základě klesajících tarifů za dodávky elektrické energie čím dál důležitějším prvkem. Většina opatření je uskutečnitelná s minimálními náklady a vyplatí se již za krátkou dobu. Při použití spotřebičů, jako jsou tepelná čerpadla, elektromobily, elektrické bojlery, bazénová čerpadla nebo klimatizační systémy, lze dosáhnout vysokých kvót vlastního odběru. Tímto způsobem si lze výrazně snížit cenu za odběr proudu."

inovativní řešeníFronius Datamanager 2.0

Zatímco u střídačů generace SnapINverter je funkce datové komunikace zabudována v sériovém provedení, u všech ostatních přístrojů máte možnost tuto funkci doplnit dodatečně prostřednictvím karty Fronius Datamanager 2.0. Tak se střídač připojí přes síť LAN nebo WLAN k internetu a fotovoltaický systém bude možné optimálně kontrolovat a monitorovat na portálu Fronius Solar.web. Modul Fronius Datamanager 2.0 je cennou součástí pro systémy budoucnosti i díky mnoha dalším rozhraním a funkcím. Další informace


Fronius Smart Meter

Fronius Smart Meter je obousměrný elektroměr, pomocí kterého lze s vysokou přesností zjišťovat a analyzovat spotřebu proudu v domácnosti nebo komerční provozovně. Ve spojení s internetovým portálem Fronius Solar.web nabízí přehledné vizualizace energetických toků mezi fotovoltaickým systémem, spotřebiči a elektrickou sítí. U akumulátorových řešení Fronius Energy Package se elektroměr Fronius Smart Meter stará o dokonalé sladěný management různých energetických toků. Kromě toho je elektroměr vhodný také pro dynamickou regulaci dodávky energie do sítě.
Find out more
 

Součásti jiného výrobce

K zajištění efektivního zásobování energií využívají technologie Fronius synergického efektu: střídače Fronius lze prostřednictvím mnoha integrovaných rozhraní a digitálních vstupů a výstupů snadno a rychle propojit se součástmi jiných výrobců, jako jsou například domácí automatizační systémy nebo tepelná čerpadla. Uživatel může vlastní vyráběný solární proud optimálně a inteligentně distribuovat a využívat v domácnosti podle svých individuálních požadavků. Find out more


Relé energetického managementu

Relé energetického managementu společnosti Fronius představují řešení, jak optimalizovat podíl odběru vlastního vyrobeného proudu. S jejich pomocí lze u střídačů Fronius konfigurovat výkonovou hysterezi – to znamená, že můžete nastavit prahové hodnoty pro zapínání a vypínání v závislosti na výkonu na střídači. Pokud dodává střídač větší než nastavený výkon, výstup relé se aktivuje a vyrobeným solárním proudem se budou napájet připojené spotřebiče, namísto toho, aby se proud odváděl do veřejné sítě. Jakmile energetický výnos poklesne pod definovanou hodnotu, výstup relé se opět deaktivuje. U střídačů Fronius generace SnapINverter je relé energetického managementu již zabudováno.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?