SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

efektivní využití energie za pomoci řešení pro uskladnění energie Fronius

Při uskutečňování vize „24 hodin slunce“ je dočasné uskladnění energie klíčem k úspěchu. V solární energii dřímá obrovský potenciál. Aby jej však bylo možné plně využít, musí být dostupná kdykoli – ve dne i v noci, v létě i v zimě. Zároveň je nutné dosáhnout toho, aby do našich distribučních sítí proudilo čím dál více solární energie z decentralizovaných zdrojů. K naplnění těchto požadavků jsou potřeba výkonné a efektivní akumulátorové systémy. Společnost Fronius má díky svým více než 70letým zkušenostem v oboru akumulátorové techniky dostatečné know-how i erudici, aby byla schopna taková inovativní řešení vyvinout.


Decentralizované akumulátory energie nabízejí obrovskou přidanou hodnotu – jak pro vlastníka, tak i pro elektrickou síť. Vlastníci akumulátorů mohou maximalizovat odběr vlastní vyrobené solární energie – což zvyšuje hospodárnost jejich investice. Zároveň tím zlepšují vytížení veřejných distribučních sítí, protože více lokálně vyrobené energie se odebírá hned na místě. Pokud to však dovolují zákonné rámcové podmínky, mohou decentralizované akumulátory nabídnout také rozšířené systémové využití. Mohou například v určitých časových úsecích odebírat energii ze sítě, uskladnit ji a poté ji později opět nabídnout k dispozici. Tím se podporuje energetický management provozovatele sítě a majitelům akumulátorů to umožňuje podílet se na energetickém trhu, a tím zvýšit rentabilitu jejich akumulátorových systémů.multi flow technologyDíky Multi Flow Technology pokrývají Fronius řešení pro ukládání energie široké spektrum aplikací, což pomocí jiných systémů pro akumulaci energie nebylo dosud možné. Systém lze nainstalovat a propojit do soustavy se stejnosměrným (DC) nebo střídavým (AC) proudem. Uživatel může akumulační modul nabíjet energií ze svého fotovoltaického systému, elektrické sítě nebo jiného zdroje střídavého proudu – a to dokonce souběžně. Tak je zajištěna maximální úroveň flexibility i perspektivní budoucnost. Provozovatel může svůj systém vždy přizpůsobit podle proměnlivých rámcových podmínek v energetické soustavě.

Multi Flow Technology

Výkon, flexibilita, spolehlivost a bezpečnost

Co se týče akumulátorových modulů, jsou na trhu k dostání různá řešení mnoha značek. My jsme se ve společnosti Fronius rozhodli pracovat pouze těmi nejlepšími, nejspolehlivějšími a nejbezpečnějšími technologiemi a výrobci. V souladu s touto strategií nabízíme následující akumulátorová řešení:

  • Fronius Energy Package s akumulátorem Fronius Solar Battery, který využívá technologii Sony FORTELION™

Tento akumulátorový systém je koncipován pro maximální výkon, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost. Akumulátor Fronius Solar Battery je založen na lithium-železo-fosfátové technologii (LFP), což je v současné době nejbezpečnější akumulátorová technologie na trhu. S akumulační kapacitou 3,6 až 9,6 kWh nabízí akumulátor Fronius Solar Battery nejvyšší možnou flexibilitu při budování fotovoltaického systému. Akumulátor pro montáž do interiéru má extrémní životnost: za optimálních provozních podmínek není žádnou výjimkou 8 000 nabíjecích cyklů či více.

Fronius Energycell: akumulátor pro dlouhodobé uskladnění energie

Pro krátkodobé uskladnění energie – tzn. na noční použití energie vyrobené během dne – nabízí Fronius díky akumulátoru Fronius Solar Battery to nejprogresivnější řešení, jaké je v současné době na trhu k dostání. Kromě toho však vyvíjíme i řešení, která umožní uskladnit energii také dlouhodobě – v řádu týdnů či měsíců. První vlaštovkou je v tomto ohledu Fronius Energycell, jeden z našich aktuálních výzkumných projektů, který se skládá z elektrolyzéru a palivového článku: elektrolyzér štěpí za pomoci vyrobeného solárního proudu vodu na vodík a kyslík. Vodík se poté uskladní ve speciální vodíkové nádrži do doby, kdy je spotřeba energie vyšší než výkon fotovoltaického systému. Poté palivový článek opět přeměňuje uskladněný vodík na elektrickou energii. Odpadní teplo, které přitom vzniká, lze využít k ohřevu teplé užitkové vody nebo k podpoře vytápění, a nepřijde vniveč. Tento akumulátorový systém se momentálně nachází ve fázi projektu. Fronius Energycell testujeme ve spolupráci s podniky, univerzitami a výzkumnými ústavy v rámci mnoha projektů a společně postupujeme ve vývoji dále. Naše inovace již dokázala posbírat mnohá ocenění – jmenujme například World Energy Globe Award v roce 2007. V budoucnu tedy bude pomocí systému Fronius Energycell možné vlastní vyrobenou solární energii uskladnit i na delší dobu, což rozšíří možnosti pro flexibilní využití.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?