SOLAR ENERGY

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

SOLAR ENERGY

Kontrola a monitoring systému

Kontrola a monitoring systému od společnosti Fronius optimalizuje vaši fotovoltaiku

Nepřetržitá kontrola a monitoring systému jsou důležitými faktory pro dlouhodobé udržení hospodárnosti vlastního fotovoltaického systému a plné využití výkonnosti bez časového omezení. Monitorování přitom zahrnuje tři důležité oblasti: záznam všech relevantních dat, jejich vizualizaci a funkci hlášení v případě závad a poruch.
 
Kontrola a monitoring systému od společnosti Fronius se skládá z jednotlivých komponent, které jsou vzájemně dokonale sladěné. Patří sem střídač Fronius SnapINverter s integrovaným dataloggerem, online platforma Fronius Solar.web a volitelně elektroměr Fronius Smart Meter. 

Jak funguje kontrola a monitoring systému Fronius?

Základním prvkem kontroly a monitoringu systému je střídač generace SnapINverter s integrovanou kartou Datalogger Fronius Datamanager 2.0. Střídače bez karty Datamanager lze dodatečně vybavit kartou Fronius Datamanager Box 2.0 nebo Fronius Datamanager Card 2.0. Datamanager má funkci ústředního komunikačního modulu, který zajišťuje připojení střídače k internetu. Odesílá různé parametry fotovoltaického systému, jako jsou parametry výkonu nebo energie, přes směrovač přímo na monitorovací portál Fronius Solar.web. Prostřednictvím této platformy může provozovatel sledovat, analyzovat a porovnávat různé hodnoty nebo případně také upravit či optimalizovat konfiguraci jednotlivých přístrojů nebo funkcí. Kromě fotovoltaického systému sleduje tento systém také hodnoty balíčku Fronius Energy Package. Balíček obsahuje střídač Fronius Symo Hybrid, elektroměr Fronius Smart Meter a akumulátor Fronius Solar Battery. Všechna aktuální data lze kdykoli vyvolat a přehledně zobrazit a vyhodnotit. Fronius Solar.web se vyznačuje vysokým uživatelským komfortem a nabízí rozsáhlé možnosti analýzy. Kromě této internetové platformy lze data zobrazit také v aplikaci Fronius Solar.web, na televizi Fronius Solar.TV nebo lokálně na webových stránkách Fronius Datamanager. 

Pokud chce uživatel získat plnohodnotné zobrazení všech hodnot energie, má navíc možnost propojit kartu Datamanager s dvousměrným elektroměrem Fronius Smart Meter. Tak může odečítat nejen data zařízení, ale sledovat i spotřebu elektrické energie v domácnosti, a tuto spotřebu optimalizovat prostřednictvím systému energetického managementu. Pomocí integrovaných rozhraní lze střídač Fronius zcela snadno zapojit do systémů jiných výrobců.

Automatické hlášení chyb

Systém kontroly a monitoringu systému Fronius obsahuje funkci automatického hlášení chyb, která provozovatele neprodleně informuje o všech závadách a chybách. V případě výskytu chyby nabízí Fronius rychlou technickou podporu prostřednictvím vlastních pracovníků nebo některého servisního partnera. Pomocí chybových dat, zobrazených na webu Fronius Solar.web, mohou odborníci na daný systém chybu snáze identifikovat a odstranit – a tím minimalizovat dobu výpadku a ztrátu výnosů.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?