Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
SOLAR ENERGY
FIRMY

Spojení solárního systému se systémem Genset

Zimbabwe
Snížení nákladů na naftu díky použití fotovoltaické energie

Dodávky elektrické energie v Zimbabwe jsou velice nestabilní. Pravidelné výpadky sítě trvající až 18 hodin denně nutí společnosti k použití alternativních druhů energie. Upřednostňovaným řešením zálohy byly dosud dieselové generátory. Jelikož však při nákupu pohonných hmot není často k dispozici dostatečné množství nafty, spoléhá se stále více podnikatelů na integraci fotovoltaických systémů do systému s generátory. Díky tomu získají stabilní napájení a navíc ušetří za drahou naftu: oboustranně výhodná situace pro firmy i životní prostředí.

Státní provozovatel sítě (ZESA) nedávno povolil tzv. Net metering. Díky dodávání přebytečné energie ze systému PV-Genset do sítě se nyní systém vyplatí ještě rychleji.

Každodenní úspora 100 litrů nafty vede k rychlé amortizaci solárního diesel hybridního systému

Aby vlastníci tabákové farmy v Zimbabwe zabránili pravidelným výpadkům proudu, používají již několik let dieselový generátor.

 

Mass Kirk, majitel továrny na tabák, říká: „Kromě vysokých nákladů na pohonné hmoty byl dalším důvodem, proč jsme rozšířili náš dieselový generátor o solární systém, také častý nedostatek nafty. Jelikož je proud vyrobený fotovoltaickým systémem výrazně levnější a také umožňuje dlouhodobé plánování, budeme již brzy náš fotovoltaický systém rozšiřovat, abychom měli k dispozici výkon 80 kWp.“

 

Společnost díky tomu ušetří každý den průměrně 100 litrů nafty.

 

Systém PV-Genset se vyplatí během několika let

Muhammed Seedat, technický poradce společnosti Fronius, vysvětluje: „Majitelé továrny na tabák mohou přes den pokrýt velkou část energetické potřeby solární energií – během hlavní sezóny i mimo ni. Když se vyrábí méně tabáku, farma dodává více energie do sítě. Majitel tak má další zdroj příjmu a stává se z něj „energetický farmář“. Potřebuje méně nafty a každý rok ušetří tisíce eur. Díky těmto úsporám se systém vyplatí během několika let.“

 

Řešení Fronius PV-Genset zajišťuje, aby spotřebiče používaly co největší množství solární energie a dieselový generátor pracoval neustále v optimálním režimu.
 

Fotovoltaický systém snižuje emise CO2

Díky investici do fotovoltaického systému snižují majitelé továrny na tabák svou ekologickou stopu. Ve stále více zemích jsou od společností vyžadována udržitelná opatření. Fotovoltaický systém je z tohoto hlediska optimálním základem, který navíc snižuje náklady na fosilní paliva.

 

VÝZNAM VYSOCE KVALITNÍCH KOMPONENT U SOLÁRNÍCH DIESEL HYBRIDNÍCH SYSTÉMŮ

Společnost Fronius se zabývá přeměnou energie déle než 75 let a díky vlastnímu výzkumu a vývoji i výrobě v Rakousku stanovuje nové standardy. Pokud by přesto byl potřeba servisní zásah, umožňují přístroje Fronius výměnu komponent přímo na místě instalace. Společnost Fronius využívá v těchto případech místní odborníky na solární energii, kteří absolvovali rozsáhlé školení o výrobcích. Tím dochází ke zkrácení prostojů na minimum a snížení dlouhodobých nákladů.

 

Informace o systému:

Typ systému: Fronius FV-Genset easy 
Velikost systému: 

Aktuálně fotovoltaický systém s výkonem 45 kWp

Možnost rozšíření o dalších 35 kWp

150 kVA Genset 

Použité komponenty:  3x Symo 15.0-3-M v kombinaci s přístrojem Fronius PV System Controller 
Roční výnos:  cca 80 000 kWh 
Úspory:  100 l nafty denně 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?