Earth Overshoot Day

Blog

29-07-2019

Fra den 29. juli har vi brug for endnu en jord

 

Det er efterhånden gået op for de fleste, at vores livsstil med stadigt voksende forbrug er hård ved vores jord. Hvor meget vi egentlig udnytter jorden viser sig årligt på Earth Overshoot Day (EOS). Fra denne dag har mennesket brugt flere regenerative ressourcer, end vores planet kan producere på et år. Fra denne dag forbruger vi så at sige for lånte ressourcer.

I år falder Earth Overshoot Day også på den 29. juli –  fuldstændig ligesom sidste år. Det er dagen, hvor menneskets efterspørgsel efter regenererende råstoffer overstiger jordens tilbud og kapacitet til reproduktion af disse ressourcer. Man kan sige, at menneskeheden på denne dag har opbrugt alle de regenererende ressourcer for det løbende år, som er til rådighed, og derfor lever vi for lånt energi. Dermed angriber vi vores planets substans og producerer fortsat for meget kuldioxid (CO2). Fra den 29. juli har vi altså brug for endnu en jord.

 

Beregning af EOS

EOS er nemt at beregne. Det globale økologiske fodaftryk sættes i forhold til den globale biokapacitet i løbet af samme år. Det økologisk fodaftryk er sammensat af menneskets behov for vegetabilske fødevarer, naturfibre og dyriske produkter samt af forbruget af areal til bygning af byer og infrastruktur. Hertil kommer CO2-udledningen, nærmere betegnet det nødvendige skovareal til at binde denne CO2.

 

Hvad kan mennesket gøre?

Ganske nøgternt betragtet: holde op med at forbruge og standse CO2-udledningen. Sådan et radikalt skridt er dog hverken muligt eller hensigtsmæssigt. Men alle kan bidrage til at reducere det globale økologiske fodaftryk. Mange små aktiviteter samles og har i sidste ende stor indflydelse på det samlede billede. Men dette kræver nytænkning. At køre cykel i stedet for bil, forbruge mindre kød og tænke over, hvordan strømmen bruges og produceres kan f.eks. være den første start. For eksempel skal vi bruge solen som leverandør af energi i stedet for at satse på fossile brændstoffer, som udleder CO2 ved strømproduktionen.

 

25 års erfaring giver store fordele for dig

I mere end 25 år har Fronius arbejdet med solcelleelektronik og har dermed ydet sit bidrag til at reducere CO2-udledningen i mere end to årtier. Denne omfattende erfaring kan alle drage nytte af i det private liv og starte sin egen personlige energiomstilling med reduktion af det personlige økologiske fodaftryk. Med et PV-anlæg på taget og den nødvendige infrastruktur fra Fronius som f.eks. lagerinverteren GEN24 Plus kan hele husholdningen forsynes med strøm. Hvis anlægget også har en Ohmpilot er det endvidere muligt at slukke for den primære energikilde – ofte et gas- eller oliefyr –  fra april til september. Med Ohmpilot produceres hele behovet af varmt vand nemlig med solenergi i sommermånederne.

Inden for erhvervslivet kan brugerne anvende solcelleenergien og opnå bedre økonomi. Som regel har virksomhederne store tagarealer, og størstedelen af energibehovet anvendes om dagen, når solen skinner. Så her er forudsætningerne de allerbedste. Eksemplet med Biohandel GmbH, som ejes af familien Pichler i Hörsching i Østrig viser, hvor godt det fungerer. Hos familien Pichler står bæredygtighed aller øverst på prioritetslisten. Derfor producerer de selv cirka 40 procent af den nødvendige energi, som bruges til køling af frugt og grøntsager, og forsyner derudover deres tre firmabiler med solenergi. Du kan få yderligere oplysninger her.

 

Hvorfra stammer Earth Overshoot Day?

Earth Overshoot Day registreres og beregnes årligt af Global Footprint Network. Global Footprint Network er en international forskningsorganisation, som leverer en række instrumenter til beslutningstagerne, som skal hjælpe med at holde menneskets forbrug og produktion inden for jordens økologiske grænser.

I de forløbne 50 år har EOS flyttet sig længere og længere frem. I 1970 var de bæredygtige ressourcer nok indtil den 29. december, i 1989 blev EOS nået den 11. oktober og i 2009 den 18. august.