SOLAR ENERGY

Den aktuelle side er desværre ikke tilgængelig på det valgte sprog.

Vil du ændre sprog og besøge hjemmesiden eller vil du gerne blive på den aktuelle side?

Skift sprog

SOLAR ENERGY

24 timers sol - Fronius's vision for energiomstillingen

Visionen om 24 timers sol kræver intelligent fordeling og forbrug af vedvarende energi på netniveau. Energiforsyning baseret på 100% vedvarende energi er også mulig for afsidesliggende boligbyggerier uden adgang til det kommunale energinet: "Fremtidens Fronius-hus" viser, hvordan et energieffektivt enfamilieshus kan selvforsynes helt med strøm og varme med solceller som den eneste primære energikilde.

The future of energy

Fremtiden for energi

Maksimal udnyttelse af PV til strøm, varme og mobilitet - intelligent energiflow-styring - Batterilager

Maksimal udnyttelse af PV - intelligent energiflow-styring - Lagring af overskydende energi i batterier og som grønt brint - E-mobilitet

Nabo-energiforsyning og lagring

Produktion og lagring af grønt brint fra solcelleenergi - Optankning af H2-køretøjer - H2 -konvertering og netforsyning

Selvforsyning med vedvarende energi i afsidesliggende områder

Produktion og lagring af grønt H2 fra solcelleenergi - CH4-produktion (metanisering)

fremtidens hus

Visionen om 24 timers sol kræver intelligent fordeling og forbrug af vedvarende energi på netniveau. Energiforsyning baseret på 100% vedvarende energi er også mulig for afsidesliggende boligbyggerier uden adgang til det kommunale energinet: "Fremtidens Fronius-hus" viser, hvordan et energieffektivt enfamilieshus kan selvforsynes helt med strøm og varme med solceller som den eneste primære energikilde.

The house of the future

Solcellemodulerne på husets tag producerer jævnstrøm af solenergi, som omdannes til brugbar vekselstrøm i Fronius Hybrid-inverterne.

I løbet af dagen kan strømforbrugerne drives direkte i husholdningen.

Fronius Hybrid-inverter lagrer overskydende strøm i et batterisystem.

Ud over produktionen af invertere har Fronius arbejdet konsekvent i mange år på andre forskningsprojekter – og altid med ønsket om at gøre vedvarende energi klar til brug i fremtiden. Fronius Energycell er et af disse projekter, som blev startet allerede i 2002. I aften- og nattetimerne leverer batteriet hele energien til forsyning af enfamilieshuse. Som langtidslagring af strømoverskud fra sommermånederne bruges brint, og med Fronius Energycell er det allerede teknisk muligt i dag.

Brinttanken er udstyret med en elektrolysør og producerer brint ved hjælp af solcellestrøm, som efterfølgende lagres i eksterne tanke. Ved behov kan denne brint omdannes til strøm igen med Fronius Energycell's brændstofcelle-funktion.

Ved omdannelse af brint til strøm ved hjælp af Fronius Energycell's brændstofcelle-funktion opstår der restvarme, som kan anvendes i et varmebufferlager til produktion af varmt vand og varmeunderstøttelse.

Energimanagementsystemet sørger for den bedste udnyttelse og fordeling af den producerede energi i hele huset. Med et eget solcelleanlæg og lagrings- og managementsystemet fra Fronius er huset fuldstændigt selvforsynende med energi – når som helst, sommer og vinter.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Denmark. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?