Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας

SOLAR ENERGY

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ

Ladovo

Slovakia
Highest yields thanks to a failure rate of less than one percent

Λεπτομέρειες

Installation data  
 
Size of installation  
25 MWp (of which 19 MWp from Fronius inverters) 
Purpose, system type  
PV power plant, free-standing 
Module type and area 
Alex ALM 190, Sumove 190, CNPV 275; c. 23ha 
Inverter 
1380 Fronius IG Plus 150 V-3 
Commissioned 
July 2011 
Annual yield  
28 GWh 
CO2 saved/ year 
15,000 tonnes 

Περισσότερες πληροφορίες

The PV power plant was built on behalf of Solartec in one of the sunniest
regions of Slovakia. It was completed in under three months. The crucial factors
for the successful construction of this system were reliable product availability
and smooth project management.
The individual parcels of 1 MW each were financed by investors. The entire
yield is fed into the grid and supplies some 10,000 households with power.
 
As a long-term Fronius partner, the reasons for Solartec having selected
inverters from the Fronius IG Plus series are down to the highest yields they
deliver and a failure rate of less than one percent.
“We are extremely satisfied, as such a low failure rate means virtually no yield
losses. The system monitoring feature means we can identify faults immediately.
As we also keep a stock of spare parts in a warehouse on site, we can replace any
faulty PC board in under 20 minutes,” explains plant engineer Miro Pevċik.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?