Προϊόντα & λύσεις με μια ματιά

Όλα τα προϊόντα

Μετατροπείς

Οι μετατροπείς της Fronius είναι αποδοτικοί, αξιόπιστοι και αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι κατηγορίες ισχύος από 1,5 έως 27,0 kW εξασφαλίζουν την καταλληλότητα σχεδόν για κάθε μέγεθος συστήματος, από μια μονοκατοικία μέχρι ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας πολλών MW

Αποθήκευση ενέργειας

Η λύση αποθήκευσης ενέργειας της Fronius δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος σε μια μπαταρία.

Επιτήρηση εγκατάστασης

Στην Fronius παρέχουμε προηγμένες λύσεις για την επικοινωνία των δεδομένων των φ/β συστημάτων ώστε να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη επιτήρηση της εγκατάστασης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα άλλων κατασκευαστών. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα ενώ το λογισμικό είναι πολύ απλό στον χειρισμό του.

Παρελκόμενα

Τα αξεσουάρ για τα προϊόντα Fronius προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση εφαρμογής.

ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Λύσεις

Για την Fronius δεν είναι το προϊόν μεμονωμένα στο επίκεντρο αλλά η συνολική λύση. Γι’ αυτόν τον λόγο δίνουμε μεγάλο βάρος στο να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τις πλέον διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών μας.

Μετατροπείς

Οι μετατροπείς της Fronius είναι αποδοτικοί, αξιόπιστοι, και αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι κατηγορίες ισχύος από 1,5 έως 27,0 kW εξασφαλίζουν την καταλληλότητα σχεδόν για κάθε μέγεθος συστήματος, από μια μονοκατοικία μέχρι ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας πολλών MW.

Αποθήκευση ενέργειας

Η λύση αποθήκευσης ενέργειας της Fronius δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος σε μια μπαταρία.

Επιτήρηση εγκατάστασης

Στην Fronius παρέχουμε προηγμένες λύσεις για την επικοινωνία των δεδομένων των φ/β συστημάτων ώστε να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη επιτήρηση της εγκατάστασης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα άλλων κατασκευαστών. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα ενώ το λογισμικό είναι πολύ απλό στον χειρισμό του.

Παρελκόμενα

Τα αξεσουάρ για τα προϊόντα Fronius προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση εφαρμογής.

Εμπορικά συστήματα

Μετατροπείς

Οι μετατροπείς της Fronius είναι αποδοτικοί, αξιόπιστοι, και αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι κατηγορίες ισχύος από 1,5 έως 27,0 kW εξασφαλίζουν την καταλληλότητα σχεδόν για κάθε μέγεθος συστήματος, από μια μονοκατοικία μέχρι ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας πολλών MW.

Επιτήρηση εγκατάστασης

Στην Fronius παρέχουμε προηγμένες λύσεις για την επικοινωνία των δεδομένων των φ/β συστημάτων ώστε να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη επιτήρηση της εγκατάστασης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα άλλων κατασκευαστών. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα ενώ το λογισμικό είναι πολύ απλό στον χειρισμό του.

Παρελκόμενα

Τα αξεσουάρ για τα προϊόντα Fronius προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση εφαρμογής.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Μετατροπείς

Οι μετατροπείς της Fronius είναι αποδοτικοί, αξιόπιστοι, και αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι κατηγορίες ισχύος από 1,5 έως 27,0 kW εξασφαλίζουν την καταλληλότητα σχεδόν για κάθε μέγεθος συστήματος, από μια μονοκατοικία μέχρι ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας πολλών MW.

Επιτήρηση εγκατάστασης

Στην Fronius παρέχουμε προηγμένες λύσεις για την επικοινωνία των δεδομένων των φ/β συστημάτων ώστε να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη επιτήρηση της εγκατάστασης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα άλλων κατασκευαστών. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα ενώ το λογισμικό είναι πολύ απλό στον χειρισμό του.

Παρελκόμενα

Τα αξεσουάρ για τα προϊόντα Fronius προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση εφαρμογής.