SOLAR ENERGY

Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας

SOLAR ENERGY

24 ώρες ήλιος - Το όραμα της Fronius για την ενεργειακή μετάβαση

Με το όραμα 24 ώρες ήλιος έχουμε ως στόχο να δημιουργήσουμε έναν κόσμο, στον οποίο θα καλύπτουμε το 100% των ενεργειακών αναγκών μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παραγόμενη ενέργεια θα είναι διαθέσιμη για όλους, πάντα και παντού, σε επαρκή ποσότητα. Στην υλοποίηση του οράματος 24 ώρες ήλιος η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια και η υδραυλική ενέργεια αποτελούν τη βάση για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ιδίως η ηλιακή ενέργεια υπάρχει παγκοσμίως σε αφθονία κι επομένως είναι ιδανική για την αποκεντρωμένη παραγωγή ρεύματος, αλλά και για την παροχή θερμότητας. Έτσι, μπορεί να εξασφαλιστεί μια ασφαλής, καθαρή και βιώσιμη ηλεκτροδότηση οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος με βάση κυρίως την ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια αναδεικνύεται έτσι σε στυλοβάτη του ενεργειακού μέλλοντος και προσφέρει σε συνδυασμό με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μια μακροπρόθεσμη εναλλακτική έναντι της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχουν περιορισμένα αποθέματα. Ταυτόχρονα αποτελεί μια πιο ασφαλή και καθαρή εναλλακτική σε σχέση με το πυρηνικό ρεύμα. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να καταναλώνουν απευθείας την ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να την τροφοδοτούν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ή να την αποθηκεύουν με διάφορους τρόπους.

The future of energy

Το μέλλον της ενέργειας

μέγιστη αξιοποίηση φωτοβολταϊκών για ρεύμα, θέρμανση και κινητικότητα - έξυπνη διαχείριση ροής ενέργειας - συσσωρευτές μπαταρίας

μέγιστη αξιοποίηση φωτοβολταϊκών - έξυπνη διαχείριση ροής ενέργειας - αποθήκευση πλεονασμάτων σε μπαταρίες και ως πράσινο υδρογόνο - ηλεκτροκινητικότητα

πολιτική γειτονίας στην τροφοδοσία και αποθήκευση ενέργειας

παραγωγή και αποθήκευση πράσινου υδρογόνου από ηλιακή ενέργεια - ανεφοδιασμός οχημάτων υδρογόνου με καύσιμα - επαναμετατροπή υδρογόνου σε ηλεκτρική ενέργεια και τροφοδότηση στο δίκτυο

αυτοτροφοδοσία απόμερων περιοχών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

παραγωγή και αποθήκευση πράσινου υδρογόνου από ηλιακή ενέργεια - παραγωγή CH4 (μεθανοποίηση)

το σπίτι του μέλλοντος

Με το όραμα 24 ώρες ήλιος έχουμε ως στόχο να δημιουργήσουμε έναν κόσμο, στον οποίο θα καλύπτουμε το 100% των ενεργειακών αναγκών μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παραγόμενη ενέργεια θα είναι διαθέσιμη για όλους, πάντα και παντού, σε επαρκή ποσότητα. Στην υλοποίηση του οράματος 24 ώρες ήλιος η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια και η υδραυλική ενέργεια αποτελούν τη βάση για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ιδίως η ηλιακή ενέργεια υπάρχει παγκοσμίως σε αφθονία κι επομένως είναι ιδανική για την αποκεντρωμένη παραγωγή ρεύματος, αλλά και για την παροχή θερμότητας. Έτσι, μπορεί να εξασφαλιστεί μια ασφαλής, καθαρή και βιώσιμη ηλεκτροδότηση οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος με βάση κυρίως την ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια αναδεικνύεται έτσι σε στυλοβάτη του ενεργειακού μέλλοντος και προσφέρει σε συνδυασμό με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μια μακροπρόθεσμη εναλλακτική έναντι της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχουν περιορισμένα αποθέματα. Ταυτόχρονα αποτελεί μια πιο ασφαλή και καθαρή εναλλακτική σε σχέση με το πυρηνικό ρεύμα. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να καταναλώνουν απευθείας την ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να την τροφοδοτούν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ή να την αποθηκεύουν με διάφορους τρόπους.

The house of the future

Τα φ/β πλαίσια στην στέγη του σπιτιού παράγουν από την ηλιακή ενέργεια συνεχές ρεύμα, το οποίο μετατρέπεται στους υβριδικούς μετατροπείς Fronius σε ωφέλιμο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν απευθείας ηλεκτρικοί καταναλωτές στο σπίτι.

Ο υβριδικός μετατροπέας Fronius αποθηκεύει την πλεονάζουσα ισχύ απευθείας στην Fronius Solar Battery.

Πέρα από την κατασκευή μετατροπέων, η Fronius ανέκαθεν επένδυε σταθερά σε διάφορα ερευνητικά έργα, φροντίζοντας πάντοτε για το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Fronius Energycell, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται ήδη από το 2002, αποτελεί ένα από αυτά τα έργα. Τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, η μπαταρία παρέχει τη συνολική ενέργεια που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση μιας μονοκατοικίας. Για τη μακροχρόνια αποθήκευση πλεονασμάτων ρεύματος από τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιείται υδρογόνο. Με τη Fronius Energycell αυτό γίνεται ήδη πραγματικότητα.

Διαθέτει ηλεκτρολύτη και παράγει με τη βοήθεια του ηλιακού ρεύματος υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται σε εξωτερικές δεξαμενές. Αν χρειαστεί, αυτό το υδρογόνο μπορεί να μετατραπεί και πάλι σε ρεύμα μέσω της λειτουργίας κυψέλης καυσίμου της Fronius Energycell.

Κατά τη μετατροπή του υδρογόνου σε ρεύμα μέσω της λειτουργίας κυψέλης καυσίμου της Fronius Energycell δημιουργείται αποβαλλόμενη θερμότητα, η οποία μπορεί να αποθηκευτεί σε μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης θερμότητας και να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού και την υποστηρικτική θέρμανση.

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και κατανομή της παραγόμενης ενέργειας σε όλο το σπίτι. Με ιδιωτικό φωτοβολταϊκό σύστημα και το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης της Fronius, το σπίτι του μέλλοντος είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, όλο το χρόνο.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?