SOLAR ENERGY

Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας

SOLAR ENERGY

οι λυσεισ διαχείρισησ ενέργειας τησ Fronius βοηθουν στην αποδοτική αξιοποίηση τησ ηλιακησ ενεργειασ

Η διαχείριση ενέργειας της Fronius βοηθά τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά το ηλιακό ρεύμα που παράγουν μόνοι τους. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα μεμονωμένους καταναλωτές ανάλογα με το διαθέσιμο ρεύμα και έτσι σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια από το δίκτυο και να κάνετε οικονομία - δεδομένων μάλιστα των αυξανόμενων τιμών ρεύματος και των πτωτικών τάσεων στις αποζημιώσεις για τροφοδότηση ρεύματος

Τυπικοί καταναλωτές είναι αντλίες θερμότητας ή αντλίες πισίνας. Αυτές μπορούν να ελεγχθούν απευθείας με τους μετατροπείς Fronius. Επιπλέον, οι μετατροπείς μας διαθέτουν ανοιχτές διεπαφές, μέσω των οποίων το φωτοβολταϊκό σας σύστημα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε ένα υφιστάμενο σύστημα οικιακού αυτοματισμού. Η Fronius προσφέρει καινοτόμες λύσεις για μια αποδοτική διαχείριση ενέργειας, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί και να διευρυνθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη.Hans Pelzer - Ομάδα εκπαιδευτών

"Η διαχείριση ενέργειας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω των πτωτικών εγγυημένων τιμών. Οι περισσότερες εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας μπορούν να υλοποιηθούν με μικρό κόπο και αποδίδουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με καταναλωτές όπως αντλίες θερμότητας, ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ηλεκτρικά μπόιλερ, αντλίες πισίνας ή κλιματιστικά μπορούν να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ιδιοκατανάλωσης. Έτσι μειώνεται δραστικά το κόστος κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο."

καινοτόμες λύσειςFronius Datamanager 2.0

Ενώ στους μετατροπείς της γενιάς SnapINverter η επικοινωνία δεδομένων είναι στάνταρ ενσωματωμένη, για όλες τις υπόλοιπες συσκευές υπάρχει η δυνατότητα να εγκατασταθεί μεταγενέστερα μέσω της κάρτας επικοινωνίας Fronius Datamanager 2.0. Η Fronius Datamanager 2.0 συνδέει τον μετατροπέα μέσω LAN ή WLAN στο διαδίκτυο και επιτρέπει έτσι τη βέλτιστη επιτήρηση της εγκατάστασης με το Fronius Solar.web. Με πολλές επιπλέον διεπαφές και λειτουργίες, η κάρτα επικοινωνίας Fronius Datamanager 2.0 αποτελεί ένα ζωτικό εξάρτημα ενός συστήματος που έχει διασφαλισμένη συμβατότητα με όποιες μελλοντικές απαιτήσεις και αν προκύψουν . Περισσότερες πληροφορίες


Fronius Smart Meter

Ο Fronius Smart Meter είναι ένας αμφίδρομος μετρητής ενέργειας ο οποίος καταγράφει και αναλύει με μεγάλη ακρίβεια την κατανάλωση ρεύματος στα σπίτια ή στις επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό με το online portal Fronius Solar.web παρέχει μια σαφή οπτικοποίηση της ροής της ενέργειας μεταξύ του φωτοβολταϊκού συστήματος, των καταναλώσεων και του δικτύου ηλεκτροδότησης. Στη λύση αποθήκευσης ενέργειας Fronius Energy Package το Fronius Smart Meter εξασφαλίζει την άψογη διαχείριση των διαφόρων ροών ενέργειας. Επιπλέον ο μετρητής είναι ιδανικός και για τη δυναμική ρύθμιση της τροφοδότησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο.
Περισσότερες πληροφορίες
 

συμβατοτητα με συστηματα άλλων κατασκευαστών

Προκειμένου να εξασφαλίσει μια αποδοτική τροφοδοσία ενέργειας η Fronius αξιοποιεί μια σειρά από συνέργειες: Οι μετατροπείς της Fronius μπορούν να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα μέσω πολυάριθμων ενσωματωμένων διεπαφών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων με συστήματα άλλων κατασκευαστών, όπως συστήματα οικιακού αυτοματισμού ή αντλίες θερμότητας. Ο χρήστης μπορεί να διανείμει την ιδιοπαραγόμενη ηλιακή ενέργεια με ιδανικό και έξυπνο τρόπο και να την χρησιμοποιήσει στο σπίτι του σύμφωνα με τις ανάγκες του. Περισσότερες πληροφορίες


Ρελέ διαχείρισης ενέργειας

Με το ρελέ διαχείρισης ενέργειας η Fronius προσφέρει μια λύση για τη βελτιστοποίηση του ποσοστού ιδιοκατανάλωσης της ιδιοπαραγόμενης ηλιακής ενέργειας. Μέσω αυτού μπορεί να διαμορφωθεί στους μετατροπείς Fronius μια υστέρηση ισχύος, που σημαίνει ότι μπορείτε να ρυθμίζετε μόνοι σας τα όρια ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του ρελέ με βάση την ισχύ εξόδου του μετατροπέα κάθε στιγμή. Αν ο μετατροπέας παρέχει ισχύ μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη ενεργοποιείται η έξοδος του ρελέ και με το ηλιακό ρεύμα που παράγεται τροφοδοτείται ένας επιπλέον καταναλωτής αντί να τροφοδοτηθεί το δημόσιο δίκτυο. Αν η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια πέσει κάτω από μια καθορισμένη τιμή, η έξοδος του ρελέ απενεργοποιείται. Στη γενιά μετατροπέων Fronius SnapINverter το ρελέ διαχείρισης ενέργειας είναι ενσωματωμένο στον βασικό εξοπλισμό τους.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Greece. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?