GIẢI PHÁP ĐIỆN MẶT TRỜI – MÁY PHÁT TỪ FRONIUS, 26. March 2020

Webinar

3/26/2020 / Online
Register here
Nói chung, giải pháp hệ thống Điện mặt trời – Máy phát (PV-Genset) có thể hoạt động song song với lưới điện hiện có (“on-grid-mode”), hoặc thêm vào ở lưới điện cô lập (“off-grid-mode”). Trọng tâm chính của buổi trình bày nằm ở hành vi của lưới điện cô lập, đối với lưới điện tạo bởi máy phát. Các tổ máy phát điện diesel trong hệ thống PV-Genset có thể xây dựng một mạng lưới ổn định (điện áp, tần số) trong các khu vực hạn chế, đồng thời điện mặt trời được bổ sung để tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí và giảm phát khí thải.
Laptop showing Fronius Webinar homepage on the screen

Details

Date 3/26/2020
Address Online
Duration 08:00 - 09:00 am CET
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Register here

Your contact person

+43 (7242) 241 5262
+43 (7242) 241 5262 ci-genvavat@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Fronius International. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?