The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language

SOLAR ENERGY

INSTALLERS & PARTNERS

Biến tần thương mại mới - Fronius Tauro 50kW & 100kW, 26. February 2021

Webinar

2/26/2021
Register here
Fronius Tauro là lựa chọn hàng đầu để sử dụng cho các dự án điện mặt trời thương mại. Không giống các biến tần khác, sản phẩm này giúp quy hoạch hệ thống một cách linh động, giảm thiểu chi phí cân bằng hệ thống (BOS) và tạo ra sản lượng điện thực cao nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt (nóng, lạnh, bụi bẩn - như các bạn đã từng trải nghiệm).
Laptop showing Fronius Webinar homepage on the screen

Details

Date 2/26/2021
Address Online
Duration 08:00 - 09.00 am CET
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Register here

Your contact person

+43 (7242) 241 5262
+43 (7242) 241 5262 ci-genvavat@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Fronius International. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?