The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
SOLAR ENERGY
Installers & partners

An toàn cháy nổ của điện mặt trời áp mái! Ngày 17 tháng 06 năm 2022

Webinar: Advanced

6/17/2022
Date fully booked

Trong nhiều thập kỷ, điện mặt trời áp mái đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là một phương pháp đáng tin cậy & cực kỳ an toàn để sản xuất điện. Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngại từ phía chủ nhà và đơn vị PCCC về các khía cạnh liên quan đến an toàn cháy nổ của việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Với buổi webinar này, chúng tôi sẽ đưa ra các thảo luận của chuyên gia về an toàn pccc, các dữ kiện và số liệu mới nhất về chủ đề “PV và an toàn cháy nổ”, cũng như các phát hiện khoa học chứng minh độ tin cậy và an toàn tối đa của hệ thống điện mặt trời áp mái. Chúng tôi cũng khuyến nghị các biện pháp khắc phục & phòng ngừa an toàn hiệu quả. Đồng thời, các thông tin chi tiết về các quy trình xử lý phổ biến trong các dịch vụ khẩn cấp sẽ được cung cấp.

Speaker: Nguyễn Đức Hùng

Fronius Solar Energy

Laptop showing Fronius Webinar homepage on the screen

Details

Date 6/17/2022
Address Online
Duration 9:00 AM - 10:00 AM CEST
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Costs Free of charge
Date fully booked

Your contact person

+43 7242 241 6022
+43 7242 241 6022 ci-genvavat@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Fronius International. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?