The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
SOLAR ENERGY
Installers & partners

Fronius - 5 thông điệp chính bạn nên biết! 24. March 2022

Webinar: Basic

3/24/2022
Date fully booked

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ được dẫn dắt xuyên suốt về cuộc cách mạng năng lượng của chúng tôi với sự hỗ trợ của chuyên gia Fronius và đưa ra các khái niệm tổng thể linh hoạt. Các sản phẩm & giải pháp đa dạng của chúng tôi dành cho gia đình và doanh nghiệp làm cho điều này trở nên khả thi. Bên cạnh đó, 5 thông điệp chủ đạo cũng sẽ được trình bày đến các bạn!!!

Speaker: Nguyễn Đức Hùng

Fronius Solar Energy

Details

Date 3/24/2022
Address Online
Duration 08:00 - 09:00 am CET
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Costs Free of charge
Date fully booked

Your contact person

+43 (7242) 241 6022
+43 (7242) 241 6022 ci-genvavat@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Fronius International. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?