The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
SOLAR ENERGY
Installers & partners

Hỗ trợ trực tuyến với Fronius Solar.SOS. Ngày 16 tháng 09 năm 2022

Webinar: Basic

9/16/2022
Date fully booked

Fronius Solar.SOS là giải pháp hỗ trợ trực tuyến cho tất cả các truy vấn kỹ thuật từ người cài đặt. Quy trình dịch vụ có thể được bắt đầu trực tuyến bằng app ứng dụng trên nền tảng iOS, Android hoặc phiên bản web dành cho máy tính ngay tại chính vị trí lắp đặt - chỉ bằng cách sử dụng số sê-ri của biến tần hoặc mã trạng thái. Chỉ đơn giản với một vài cú nhấp chuột, Solar.SoS hỗ trợ bạn khắc phục sự cố từng bước theo hướng dẫn, mức ưu tiên trả lời cao nhất cho yêu cầu hỗ trợ từ kỹ thuật nhà máy và đặt hàng các bộ phận thay thế... Với Solar.SoS, bạn có thể tự giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngay khi chúng phát sinh với thời gian nhanh nhất.

More on Solar.SOS here.

Speaker: Nguyễn Đức Hùng, Fronius Solar Energy

Details

Date 9/16/2022
Address Online
Duration 14:00 - 15:00 (UTC+7; giờ Hà Nội)
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Costs Free of charge
Date fully booked

Your contact person

+43 7242 241 6022
+43 7242 241 6022 ci-genvavat@sebavhf.pbz