The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
SOLAR ENERGY
Installers & partners

Ứng dụng Fronius Solar.Start. Ngày 25 tháng 08 năm 2022

Webinar: Basic

8/25/2022
Date fully booked

Buổi hội thảo trực tuyến sẽ giới thiệu ứng dụng Fronius Solar.Start, giúp người cài đặt vận hành cho biến tần được nhanh chóng và dễ dàng. Với các dòng biến tần thế hệ mới như Fronius GEN24 Plus, Fronius Tauro Eco có thể được cấu hình thuận tiện chỉ với một ứng dụng và dễ dàng sử dụng trên thiết bị thông minh của bạn. Hệ thống được thiết lập chỉ trong ba bước đơn giản: kết nối internet, cài đặt thông số hệ thống, tích hợp hệ thống giám sát trực tuyến trên Solar.web. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian thực hiện công việc mà còn đảm bảo rằng biến tần được vận hành chính xác.

Speaker: Nguyễn Đức Hùng, Fronius Solar Energy

Details

Date 8/25/2022
Address Online
Duration 14:00 - 15:00 (UTC+7; giờ Hà Nội)
Language Vietnamese
Max. Attendees 1000
Costs Free of charge
Date fully booked

Your contact person

+43 7242 241 6022
+43 7242 241 6022 ci-genvavat@sebavhf.pbz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Fronius International. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?