Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
KAUPALLISET JÄRJESTELMÄT

Fronius Solhub – vihreää vetyä aurinkoenergialla

Järjestelmäratkaisu vihreän vedyn tuotantoon, varastointiin ja hyödyntämiseen paikallisesti

Vihreä vety on sekä vastuullinen vaihtoehto liikenteen fossiilisille polttoaineille että mahdollisuus varastoida uusiutuvaa energia pitkäaikaisesti.

Vakuuttuneena tästä olemme tutkineet ja kehittäneet vetyratkaisuja jo parin vuosikymmenen ajan ja siten nousseet innovaatiojohtajaksi tuotettaessa vihreää vetyä aurinkoenergiasta.

Fronius Solhub on järjestelmäratkaisu aurinkoenergialla tuotettavan vedyn tuotantoon, varastointiin, jakeluun ja palautukseen. Tällä innovatiivisella järjestelmällä annamme muun muassa kunnille, yrityksille ja teollisuuslaitoksille mahdollisuuden vastuulliseen liikenne- ja energiaratkaisuun.

Kokonaisratkaisu yhdestä paikasta

Jokainen järjestelmä suunnitellaan, pystytetään, huolletaan ja hoidetaan tarkasti yksilöllisten tarpeiden mukaan. 9,14 m
(30 jalkaa) pitkät kontit voidaan mitoittaa ja moninkertaistaa mieltymysten mukaan.

Ominaisuudet

  • Hukkalämmön hyödyntäminen

  • Energia-akku

  • Oman vihreän vedyn tuottaminen

  • Avaimet käteen ‑kokonaisratkaisu

  • Tarpeenmukainen moduulirakenne

Autojen tankkaaminenPolttokennoautossa vety muuttuu sähköksi ja lämmöksi, jotka käyttävät sähkömoottoria. Muodostuvat päästöt ovat pelkkää vesihöyryä.Näin toimii Fronius Solhub

Aurinkosähköstä ja vedestä tuotetaan elektrolyysin avulla vihreää vetyä. Se varastoidaan ja on käytettävissä vetyautojen tankkaukseen. Vetyä voidaan varastoida kausittain. Tarvittaessa se muunnetaan polttokennojen avulla takaisin sähköksi ja lämmöksi.
Vihreää vetyä aurinkoenergialla: tuotanto, tankkaus, varastointi ja palautus
 

Sähköenergia

Vety

Lämpöenergia* 

*Lämmön käyttö myös käyttöveden lämmitykseen
ja matalalämpötilalämmitykseen

1.   Aurinkopaneelit, tuulivoima, vesivoima

2.   Fronius-invertteri

3.   Elektrolyytti

4.   Vetyakku

5.   Polttoainepumppu

6.   Polttokenno

Askel kohti tavoitettamme ”24 tuntia aurinkoa”Fronius Solhub tuottaa hajautettuna yksikkönä vihreää vetyä aurinkoenergiasta. Näin voidaan sähkö-, liikenne- ja lämpösektorit yhdistää innovatiivisesti. Se on tärkeä askel pyrkiessämme toteuttamaan visiomme ”24 tuntia aurinkoa” eli tulevaisuuden, jossa maailmanlaajuinen energiatarve katetaan 100-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä.

Tekniset tiedot

Tekniikka PEM 

Vedyn tuotanto

enint. 192 kg/päivässä, mitoitettavissa ja moninkertaistettavissa

Vetyakku käyttötarkoitukseen optimoidut painetasot ja kapasiteetit 
Vedyn laatu (puhtaus) 5,0
Lähtöpaine 350/700 bar

Vetyasiantuntemuksemme


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

[ALTTEXT]