SOLAR ENERGY

De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal

SOLAR ENERGY

brandstof besparen met de Fronius PV-Genset-oplossing

Wereldwijd leveren dieselgeneratoren met een totale capaciteit van ongeveer 400 gigawatt stroom aan fabrieken, mijnen, back-upsystemen en gemeenschappen die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Op veel plaatsen is de stroomvoorziening instabiel en is stroom duur. Voor degenen die afhankelijk zijn van diesel of gas als primaire energiebron betekent dit in het algemeen hoge en wisselende kosten voor het opwekken van stroom als gevolg van de olieprijzen, de transportkosten en belastingen. Daarentegen dalen de kosten voor het opwekken van zonne-energie elk jaar verder. Er is een trend richting "hybridisatie" van de bestaande 'off-grid'- of back-updieselgeneratoren en fotovoltaïek. Dankzij onze PV-Genset-oplossingen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan besparingen op dure brandstoffen, waardoor de kosten voor energie dalen en de levenskwaliteit van gemeenschappen die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn, verbeteren.


David Hanek - Productmanagement

"Fronius heeft zichzelf het strategische doel gesteld om met haar producten een antwoord te bieden op vragen m.b.t. de elektrificatie op het platteland. Hiertoe hoort ook, dankzij de intelligente controller, het besparen van brandstof. PV-Genset is een overbruggende technologie in lijn met "24 uur zon" om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vorm te geven en mogelijk te maken. Dankzij het Fronius Service-concept kunnen PV-Genset-installaties betrouwbaar functioneren. Het portfolio met grote string-omvormers sluit perfect aan op vereisten m.b.t. flexibiliteit en hoge opbrengsten in PV-Genset-toepassingen."

de fronius pv-installatiecontroller

De Fronius PV-installatiecontroller zorgt hierbij altijd voor een evenwichtig energiebeheer. De controller bestuurt het gehele systeem en zorgt voor betrouwbare inkomsten en maximale besparingen op het gebruik van diesel. Hiervoor integreert de controller de informatie uit de Fronius-inverters en de belastingmetingen. De Fronius PV-installatiecontroller voert de volgende taken uit:

  • De controller controleert of de dieselgeneratoren ook bij een lage belasting altijd optimaal gebruikt worden.
  • De controller zorgt voor een extreem snelle regeling van het PV-vermogen. Op deze manier compenseert de controller schommelingen zonder vertraging en ontlast de controller de dieselgenerator.

Elk PV-Genset-systeem kan met de online portal Fronius Solar.web worden ontworpen, gemonitord, geanalyseerd en gevisualiseerd. De gebruiker kan de levendig afgebeelde actuele installatiegegevens op elk gewenst moment oproepen (ook via app op smartphone wanneer de gebruiker onderweg is). Bij het plannen van het PV-Genset-systeem biedt Fronius de exploitant optimale ondersteuning. Met een simulatie kunnen de maximaal mogelijke besparingen worden berekend. Door de open structuur van ons systeem kunnen individuele oplossingen met componenten van derden worden gerealiseerd. Met Fronius Datamanager 2.0 kunnen Fronius-oplossingen met Modbus RTU of via TCP met het SunSpec Inverter Control Model in een besturing worden geïntegreerd.

pv-genset: in de praktijk bewezenPV-Genset-oplossing in Noord-Libanon

In Deyr el Ahmar in Noord-Libanon wordt de Fronius PV-Genset- oplossing in combinatie met een dieselgenerator gebruikt om een irrigatiesysteem van stroom te voorzien. De geplande stroomonderbrekingen van maximaal zes uur per dag en het onstabiele elektriciteitsnet vereisen een gedecentraliseerde energiebron. De Fronius PV-Genset is het ideale back-upsysteem om een continue stroomvoorziening te garanderen. "De technische ondersteuning van Fronius heeft ons tijdens de installatie optimaal geholpen. De inbedrijfstelling verliep zonder problemen", zegt Francois Farage van Green Essence Libanon. Meer informatie

We think you are located in a different country

The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?