SOLAR ENERGY

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

Studium 100% Renewable Europe — do 2030 roku słońce mogłoby być głównym źródłem wytwarzania prądu

Blog

11.06.2020

W ramach europejskiego „Green Deal”, wizji Unii Europejskiej dotyczącej osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, powstało studium „100% Renewable Europe”. W związku z tym zrzeszenie SolarPower Europe i uniwersytet LUT (Lappeenranta-Lahti University of Technology) zbadały rolę energii słonecznej w europejskiej transformacji energetycznej. Badania wspierali wybrani członkowie, jak np. firma Fronius.

Studium pokazało, że między innymi możliwe jest, aby Europa, jako pierwszy kontynent na świecie, do 2040 roku stała się neutralna klimatycznie i osiągnęła niezbędne cele określone w Porozumieniu Paryskim. Zdefiniowane w nim działania globalne mają na celu ograniczenie ocieplania Ziemi do 1,5 stopnia Celsjusza, aby przeciwdziałać zmianie klimatu.

24 hours of sun

Przegląd scenariuszy dla przyszłości:

Celem studium jest przedstawienie wprowadzenia w życie postanowień Porozumienia Paryskiego i emisji gazów cieplarnianych w sposób możliwy z punktu widzenia techniki i bardziej przyjazny dla środowiska, na podstawie trzech scenariuszy dla przyszłości. Wychodząc ze stanu obecnego, wszystkie trzy możliwe scenariusze forsują integrację sektorów, łączącą energię, ciepło i mobilność w różnym wymiarze:

Scenariusz Laggard (en. Laggard scenario)

Pierwszy wariant prezentuje wizję przyszłości o mało ambitnych celach.

W tym scenariuszu między innymi paliwa kopalne i energia jądrowa są nadal częścią matrycy energetycznej. Wskutek powolnej elektryfikacji komunikacji drogowej opóźnia się rezygnacja z użytkowania silników spalinowych. Ponadto udział paliw kopalnych w komunikacji lotniczej i morskiej nadal wynosi 50%.

Skutkiem jest niemożność osiągnięcia zarówno celów Porozumienia Paryskiego, jak i neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Scenariusz umiarkowany (en. Moderate scenario)

Scenariusz umiarkowany prezentuje wyraźnie pozytywniejszy obraz przyszłości: Zarówno cel Komisji Europejskiej — koniec emisji gazów cieplarnianych, jak i cele Porozumienia Paryskiego, czyli wzrost temperatury niższy niż 2 stopnie, będą możliwe do osiągnięcia do 2050 roku.

Scenariusz Leadership (en. Leadership scenario)

Trzeci i najambitniejszy scenariusz zakłada osiągnięcie celów o dekadę wcześniej, do roku 2040. Podkreśla on to, co jest rzeczywiście możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu obecnych środków.

W tym scenariuszu nie mogą powstawać nowe elektrownie atomowe, a jednocześnie następuje wyłączanie istniejących elektrowni atomowych.

Fotowoltaika jako pionier w procesie do transformacji energetycznej

Kluczem do osiągnięcia tych celów jest zwiększenie stopnia elektryfikacji do 85% oraz wzrost wydajności systemów energetycznych dzięki integracji sektorów.

W studium uwidoczniono w szczególności ważną rolę energii słonecznej — na dłuższą metę powinna ona pokrywać ponad 60% zapotrzebowania energetycznego.

Dużą zaletą jest przy tym elastyczność zastosowania: Instalacje PV można tworzyć w różnych rozmiarach i wyróżniają się one atrakcyjnymi cenami. Zgodnie ze studium ta „słoneczna droga” jest też najbardziej przystępna kosztowo.

Przestawienie na odnawialne źródła energii musi nastąpić teraz

Jak widać na poniższej grafice, Europa ma przed sobą bardzo długą drogę w kierunku transformacji energetycznej. Podczas gdy sektor energetyczny już w około 32% wytwarza energię ze źródeł odnawialnych, co jest wartością akceptowalną, to przede wszystkim sektor transportowy, wykorzystujący zaledwie 8%, jest jeszcze daleko od wartości 100%.

W przyszłości wysiłki skupią się przede wszystkim na dalszym rozwoju akumulatorów (w celu elektryfikacji pojazdów) i wodorze, który będzie odgrywać decydującą rolę w szczególności w transporcie ciężkim (m.in. morskim i lotniczym).

Matryca energetyczna 2018: Udział paliw kopalnych w stosunku do źródeł odnawialnych (podział na sektory: energetyczny, grzewczy i mobilny)

Gromadzenie energii jako kluczowy czynnik

Po tym, gdy w kolejnych latach przede wszystkim znacząco wzrośnie udział energii słonecznej i wiatrowej, ważną składową transformacji energetycznej do 2050 roku stanie się gromadzenie energii.

Do 70% energii powinno się magazynować w akumulatorach, co zabezpieczy 24% europejskiego zapotrzebowania na energię.

Aby zagwarantować długofalowe bezpieczeństwo energetyczne w Europie, trzeba wspierać technologie i opracować długoterminową strategię dla energii słonecznej, która przetrze szlaki dla przyszłych pokoleń. 

24 godziny słońca — wspólna wizja

Jako pionier w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, firma Fronius nie tylko wspiera to studium, ale również wprowadza jego rezultaty w życie w postaci własnej wizji — 24 godzin słońca.

Ta wizja przedstawia przyszłość, w której światowe zapotrzebowanie na energię w 100% pokrywają odnawialne źródła energii.

Kluczem jest wydajne wytwarzanie i gromadzenie energii ze źródeł odnawialnych, ich inteligentne i rentowne rozdzielanie oraz właściwe wykorzystanie.  Energia słoneczna w miksie energetycznym stanowi najbardziej autarkiczne, najwydajniejsze i najprzystępniejsze kosztowo źródło energii i jest niezależna od miejsca, czasu oraz dostępna w wystarczającej ilości.