Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
SOLAR ENERGY
INSTALATORZY I PARTNERZY

Komercyjny system fotowoltaiczny z Fronius Symo HybrYDA i BYD Battery-Box Premium HVM

20.10.2020 / Austria, Gmunden

Elastyczna analiza pracy instalacji z dwoma licznikami Smart Meter

Centrum technologiczne w Gmunden w Austrii działa w oparciu o 22 kWp PV system.

Instalacja w Gmunden wykorzystuje dwa falowniki Fronius IG Plus oraz falownik Symon Hybryda. Roczna produkcja tej instalacji to 24 MWh energii pozyskanej ze słońca,  z czego aż 85 % wykorzystane jest na potrzeby Centrum Technologicznego.


 

Firma instalacyjna wybrała system magazynowania energii  BYD Battery-Box Premium HVM o łącznej pojemności 22.08 kWh. Osiem użytych modułów fotowoltaicznych o mocy 2,76 kWh każdy, pozwala osiągnąć maksymalna produkcję, a system baterii maksymalizuje zużycie energii na potrzeby własne

 

W budynku zlokalizowane i połączone z systemem PV  dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych, w planach są cztery kolejne.

PRECYZYJNA ANALIZA STACJI ŁADOWANIA DZIEKI APLIKACJI Fronius Solar.web

Jeden z użytych  Fronius Smart Meter jest zintegrowany ze dwoma stacjami ładowania pojazdów elektrycznych w Centrum Technologicznym .

 

Horst Gaigg – dyrektor zarządzający Centrum Technologicznego – możemy zatem monitorować i analizować energię fotowoltaiczną wykorzystywaną do ładowania pojazdów elektrycznych poprzez portal Fronius Solar.web z dokładnością do wata (=profilowanie energii). Dzięki drugiemu inteligentnemu licznikowi Zarządca wie dokładnie ile energii fotowoltaicznej trafia do stacji ładowania. Może, dzięki temu obciążać najemców kosztami ładowania ich samochodów elektrycznych.

Fronius Solar.web

» Dachowa instalacja PV ładuje samochody elektryczne . «

 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA Z INSTALACJI PV W NOCY, DZIĘKI MAGAZYNOWI ENERGII

Centrum Technologiczne dzierżawi pomieszczenia 28 najemcom. Energia z instalacji PV służy do oświetlenia pomieszczeń, zasilania infrastruktury informatycznej i klimatyzacji budynku. Dzięki systemowi magazynowania energii możliwe jest to również nocą.

 

 

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ DZIEKI TECHNOLOGII Multi Flow 

Multi Flow Technology, montowana standardowo we wszystkich falownikach Fronius Symo Hybryda, zapewnia maksymalną wydajność instalacji. Funkcja ta umożliwia zasilanie odbiorników energią z instalacji fotowoltaicznej i jednoczesne ładowanie akumulatora, co zapewnia optymalne wykorzystanie systemu i wzrost zużycia na potrzeby własne.

TRÓJFAZOWE ZASILANIE NAWET W PRZYPADKU AWARII SIECI

Fronius Symo Hybryda, daje możliwość zasilania odbiorników trójfazowych nawet w przypadku awarii zasilania sieciowego. Warunkiem jest użycie w instalacji skrzynki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR)

 

“Nie dysponujemy jeszcze awaryjnym zasilaniem ale mamy w najbliższych planach włączenie tej opcji,” wyjaśnia Horst Gaigg.

 

Po uruchomieniu w Centrum Technologicznym opcji zasilania rezerwowego, system automatycznie będzie wykrywał brak zasilania z sieci publicznej i przełączy się na tryb zasilania rezerwowego. Energia może być w takiej sytuacji czerpana bezpośrednio z systemu PV lub z baterii. Po powrocie zasilania sieciowego system automatycznie przełączy się w normalny tryb pracy. Funkcja zasilania rezerwowego pozwala również działać technologii Multi Flow.

Moc : 22 kWp 
Rodzaj systemu: System nadachowy oraz zintegrowany z fasadą
Urządzenia i rozwiązania Fronius:
1 Fronius Symo Hybryda, 2 Fronius IG Plus, 2 Fronius Smart Meter, Fronius Solar.web
System akumulacji:  BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Stacja ładowania: Keba     
Autokonsumpcja: 
85 %
Roczna produkcja:  24 MWh
Profil energetyczny:  Szczegółowa wizualizacja stacji ładowania na portalu Fronius Solar.web dzięki dodatkowemu licznikowi Fronius Smart Meter


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?