SOLAR ENERGY

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

Kompetencje firmy Fronius Twój niezawodny partner w dziedzinie wydajnej fotowoltaiki

nasze kompetencje

Wizja 24 godzin słońca firmy Fronius opisuje świat, w którym energia jest w 100% pozyskiwana ze źródeł odnawialnych i dostępna dla każdego człowieka, w każdej chwili, w potrzebnej mu ilości. W tym świecie prąd fotowoltaiczny odgrywa kluczową rolę. Aby urzeczywistnić tę wizję musimy potrafić wydajnie i inteligentnie wytwarzać, magazynować, rozdzielać i zużywać energię ze źródeł odnawialnych.

Wiele z technologii i rozwiązań do tego potrzebnych jest dostępnych już dziś. Nad innymi trwają właśnie prace lub będą możliwe w przyszłości. Ukierunkowujemy się na uniwersalne, podstawowe potrzeby, które musi spełnić każde rentowne rozwiązanie energetyczne: bezpieczeństwo dostaw energii, optymalizację systemu i przydatność w przyszłości. Bezpieczeństwo dostaw energii oznacza zapewnienie niezawodnego zaopatrywania w energię. Najważniejsze bowiem jest to, aby prąd zawsze był w gnieździe, gdy jest potrzebny. Optymalizacja systemu oznacza stałą optymalizację rozwiązań energetycznych. Celem jest zapewnienie zawsze maksymalnej wydajności systemu. Nasza energia musi pozostać opłacalna. Przydatność w przyszłości oznacza takie rozwiązania energetyczne, które w czasie całego okresu użytkowania są na tyle elastyczne, że mogą pozostać w użyciu nawet w świecie, w którym zachodzą zmiany energetyczne. Tylko tak można na długie lata zapewnić bezpieczeństwo inwestycji. Na bazie tych trzech kryteriów tworzymy w firmie Fronius rozwiązania energetyczne niezawodne, rentowne i spełniające zasady zrównoważonego rozwoju — dla dziś, jutra i pojutrza. Wyczerpujące informacje znajdziesz na następujących stronach.

Optymalizacja systemu

Zapewnienie niezawodnego zaopatrywania w energię jest priorytetem dla firmy Fronius. Ponadto naszym celem jest sprawienie, aby systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii stały się jeszcze bardziej konkurencyjne. Dlatego myślimy całościowo i w dużej skali. Realizując naszą wizję 24 godzin słońca musimy bowiem konsekwentnie modernizować nasze sieci energetyczne. O tym, jak firma Fronius może się przyczynić do tego już dziś, dowiesz się tutaj:

Przydatność w przyszłości

Nieważne, z jakiego źródła pochodzi energia: niezawodne zaopatrywanie w energię oznacza, że prąd będzie obecny w gniazdku zawsze wtedy, gdy to będzie potrzebne. Aby tak było, istotnych jest kilka czynników — m.in. jakość, serwis i monitoring. Dowiedz się tutaj, co robi firma Fronius, aby zapewnić niezawodne zaopatrywanie w energię dziś i jutro.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?