SOLAR ENERGY

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

ŚWIAT GROMADZENIA ENERGII Indywidualne rozwiązania dla każdego klienta

DROGA DO MAKSYMALNEJ NIEZALEŻNOŚCI.

Firma Fronius oferuje szereg niestandardowych rozwiązań z zakresu gromadzenia energii, zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu wszystkich potrzeb - od zapewnienia podstaw do rozbudowy instalacji w przyszłości, po w pełni zintegrowany system magazynowania energii z falownikiem hybrydowym Fronius i regulatorem Fronius Ohmpilot.

Drogę do maksymalnego stopnia zużycia własnego można porównać do wspinaczki na górę.


U podstawy znajduje się falownik hybrydowy, który stanowi rdzeń każdego rozwiązania gromadzenia energii. Na szczycie panuje maksymalna niezależność dzięki systemowi magazynowania energii z akumulatorami zasilanymi prądem stałym, z regulatorem Fronius Ohmpilot i z funkcją "Back-up power". Mamy dla naszych klientów szereg możliwości znalezienia idealnego rozwiązania do przechowywania energii.

ROZWIĄZANIA GROMADZENIA ENERGII DLA MAKSYMALNEJ NIEZALEŻNOŚCI

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z REGULATOREM FRONIUS OHMPILOT I Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER”

Kompletny system z funkcją zasilania awaryjnego zwiększa stopień zużycia własnego do 100%, a tym samym zapewnia maksymalną niezależność.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus or Fronius Symo Hybrid
/ Fronius Smart Meter
Fronius Ohmpilot
battery storage DC-coupled 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER”

Rozwiązanie z funkcją zasilania awaryjnego zostało sprawdzone pod względem jakości.

Zastosowane produkty:
GEN24 Plus or Fronius Symo Hybrid
Fronius Smart Meter
/ battery storage DC-coupled 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z AKUMULATORAMI ZASILANYMI PRĄDEM STAŁYM

Falownik hybrydowy Fronius można łączyć z bateriami LG Chem RESU lub BYD Battery-Box HV. Razem tworzą ekonomiczne rozwiązanie do przechowy-wania energii dla użytkowników, którzy zwracają uwagę na jakość i koszty.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus or Fronius Symo Hybrid
Fronius Smart Meter
/ battery storage DC-coupled 

KOMPATYBILNY Z BATERIAMI SZEREGOWYMI 

Falownik Fronius* w połączeniu z baterią Solarwatt to rozwiązanie do gromadzenia energii PV dla instalacji jednofazowych.

* Wyjątek: falownik hybrydowy Fronius

Zastosowane produkty:
/ Fronius Symo
/ Fronius Smart Meter
/ Bateria Solarwatt


SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z AKUMULATORAMI ZASILANYMI PRĄDEM PRZEMIENNYM

Falowniki mogą być połączone z systemami bateryjnymi po stronie AC,  z gwarancją integracji z narzędziem monitorującym Fronius Solar.web.*

* Wizualizacja z akumulatorami zasilanymi prądem przemiennym dostępna już w 2020 r.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus lub Fronius Symo Hybrid lub Fronius Symo
/ 2 x Fronius Smart Meter
/ akumulatory zasilane prądem przemiennym

OGRZEWANIE Z FIRMĄ FRONIUS 

Regulator Fronius Ohmpilot nie tylko zwiększa stopień zużycia własnego poprzez podgrzewanie wody, ale stanowi najprostsze rozwiązanie firmy Fronius w zakresie gromadzenia energii. 

Zastosowane produkty:
GEN24 Plus lub Fronius Symo Hybrid
/ Fronius Smart Meter
Fronius Ohmpilot

SYSTEM PV Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI FRONIUS 

Falowniki hybrydowe Fronius wraz z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter i narzędziem do monitorowania Fronius Solar.web nie tylko zapewniają podgląd rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ale także stanowią pod-stawę przyszłych ulepszeń w zakresie gromadzenia energii.

Zastosowane produkty:
/ GEN24 Plus lub Fronius Symo Hybrid
/ Fronius Smart Meter

PORÓWNANIE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

 FUNKCJE / WŁAŚCIWOŚCI

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII  Z REGULATOREM FRONIUS OHMPILOT I Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER”

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z FUNKCJĄ “BACK-UP POWER” 

kompatybilny z akumulatorami szeregowymi

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII Z AKUMULATORAMI ZASILANYMI  PRĄDEM PRZEMIENNYM

GRZEWANIE Z FIRMĄ FRONIUS

SYSTEM PV Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI FRONIUS

 

BYD Battery-Box HV

LG Chem RESU

 BYD Battery-Box HV

 LG Chem RESU

 Solarwatt

 

 

 

Gromadzenie energii

   

 Ogrzewanie

         

 Funkcja zasilania awaryjnego

  Pod określonymi warunkami*   Pod określonymi warunkami*
Pod określonymi warunkami*
 Pod określonymi warunkami*

Stopień samowystarczalności

 Bardzo wysoki Bardzo wysoki  Wysoki  Wysoki  Wysoki  Wysoki Średni  Niski
* Funkcja zasilania awaryjnego różni się w zależności od falownika i / lub akumulatora

PRODUKTY DO TWOJEGO SYSTEMU MAGAZYNOWANIA ENERGII

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Następujące produkty Fronius pomogą Ci w osiągnieciu maksymalnego stopnia samowystarczalności:

GEN24 Plus
  • Fronius GEN24 Plus to wszechstronny falownik hybrydowy ze zintegrowanym podstawowym zasilaniem rezerwowym, a zatem oferuje najlepsze elastyczne rozwiązanie do zasilania energią słoneczną.
GEN24 Plus
Fronius Symo Hybrid
  • Fronius Symo Hybrid jest sercem każdego systemu do gromadzenia energii
Fronius Symo Hybrid
Fronius Smart Meter
  • Fronius Smart Meter to dwukierunkowy licznik, który pozwola rejestrować profil obciążenia oraz zwiększyć lokalne wykorzystanie wyprodukowanej energii.
Fronius Smart Meter
Fronius Ohmpilot
  • Fronius Ohmpilot to regulator zużycia zaprojektowany do wykorzystania nadwyżki energii słonecznej do podgrzewania wody.
Fronius Ohmpilot
Kompatybilne akumulatory
  • Hybrydowe falowniki Fronius można łączyć z akumulatorami wiodących producentów, zapewniając tym samym konkurencyjne cenowo rozwiązania gromadzenia energii dla właścicieli systemów dbających o jakość i koszty.
Kompatybilne akumulatory

RELEVANT TO THE TOPIC

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?