SOLAR ENERGY

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

efektywne wykorzystywanie prądu fotowoltaicznego dzięki systemowi zarządzania energią firmy Fronius

System zarządzania energią firmy Fronius wspomaga użytkownika instalacji fotowoltaicznej w maksymalnie wydajnym wykorzystaniu samodzielnie wytworzonego prądu fotowoltaicznego. W zależności od obecnie dostępnej ilości prądu automatycznie włącza lub wyłącza poszczególne odbiorniki, pomagając zwiększać udział zużycia własnego. Dzięki temu pobierasz niewiele energii z sieci i możesz — przede wszystkim w obliczu obecnie rosnących kosztów prądu i spadających wysokości wynagrodzeń za zasilanie sieci — poczynić duże oszczędności.

Typowymi odbiornikami są pompy ciepła lub basenowe. Mogą nimi sterować bezpośrednio falowniki firmy Fronius. Nasze falowniki wyposażyliśmy w otwarte złącza, dzięki którym bez problemu zintegrujesz je z istniejącym system automatyki budynku. Firma Fronius oferuje innowacyjne rozwiązania zapewniające wydajne zarządzanie energią, które możesz indywidualnie dostosować do swoich potrzeb i wymagań, a także rozbudować.Hans Pelzer — zespół szkoleniowy

„Wskutek spadających taryf za zasilanie sieci, zarządzanie energią staje się coraz ważniejsze. Większość działań można zrealizować niewielkim nakładem i już po krótkim czasie widać ich opłacalność. Dzięki zastosowaniu odbiorników takich jak pompy ciepła, samochody elektryczne, bojlery elektryczne, pompy basenowe lub instalacje klimatyzacyjne można uzyskać wysoki stopień zużycia własnego. Powoduje to ogromny spadek ceny prądu”.

Innowacyjne rozwiązaniaFronius Datamanager 2.0

Podczas gdy w falownikach generacji SnapINverter funkcja transmisji danych jest zaimplementowana seryjnie, dla wszystkich innych urządzeń dostępna jest możliwość doposażenia w nią przez instalację urządzenia Fronius Datamanager 2.0. Podłącza ono falownik do Internetu za pośrednictwem sieci LAN lub WLAN i w ten sposób umożliwia optymalny monitoring instalacji z wykorzystaniem platformy Fronius Solar.web. Liczne pozostałe złącza i funkcje czynią z urządzenia Fronius Datamanager 2.0 cenny komponent systemu przydatnego w przyszłości. Dowiedz się więcej


Fronius Smart Meter

Urządzenie Fronius Smart Meter jest dwukierunkowym licznikiem, który z dużą dokładnością rejestruje i analizuje zużycie energii w gospodarstwie domowym lub zakładzie. W połączeniu z portalem internetowym Fronius Solar.web dostarcza przejrzystej wizualizacji przepływów energii między instalacją fotowoltaiczną, odbiornikami i siecią zasilającą. W przypadku zastosowania rozwiązania gromadzenia energii Fronius Energy Package, urządzenie Fronius Smart Meter zapewnia doskonałe zarządzanie różnymi przepływami energii. Poza tym, licznik można wykorzystać także do dynamicznej regulacji zasilania.
Dowiedz się więcej
 

Komponenty firm trzecich

Aby zagwarantować zasilanie energią, firma Fronius korzysta z synergii: falowniki firmy Fronius, dzięki licznym interfejsom i cyfrowym wejściom i wyjściom można w łatwy sposób połączyć z komponentami innych firm, jak systemami automatyki budynkowej lub pompami ciepła. Użytkownik może optymalnie i inteligentnie rozdzielać samodzielnie wytworzoną energię fotowoltaiczną i odpowiednio ją wykorzystywać do własnych celów w obrębie domu. Dowiedz się więcej


Przekaźnik zarządzający energią

Przekaźnik zarządzający energią to urządzenie skonstruowane przez firmę Fronius, umożliwiające optymalizację udziału zużycia własnego samodzielnie wytworzonej energii fotowoltaicznej. Dzięki niemu w falownikach firmy Fronius można skonfigurować histerezę — co oznacza, że można ustawić różne progi włączania i wyłączania w formie wartości mocy w falowniku. Jeżeli falownik dostarcza więcej mocy niż ustawiono, następuje uaktywnienie wyjścia przekaźnika i wytworzona energia fotowoltaiczny zasila odbiornik. Jeżeli uzysk energii spada poniżej ustalonej wartości, następuje wyłączenie wyjścia przekaźnika. Przekaźnik zarządzający energią jest już integralnym elementem falowników generacji SnapINverter firmy Fronius.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?