SOLAR ENERGY

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

SOLAR ENERGY

Rozwiązanie Fronius MicroGrid

Fotowoltaika połączona z Inverter-Charger

Microgrids zainstalowane na odległych obszarach często są zasilane przez moduły Inverter-Charger, falowniki z akumulatorami. Instalacje fotowoltaiczne z falownikami firmy Fronius można bez problemu integrować z takimi Microgrids. W tym celu falowniki firmy Fronius wyposażono w specjalny moduł MicroGrid-Setup z różnymi funkcjami, zapewniającymi stabilną pracę Microgrids. Wszystkie funkcje zapewniające optymalną współpracę instalacji fotowoltaicznej z modułem Inverter-Charger są wstępnie skonfigurowane w Setup MicroGrid.

Rozwiązanie Fronius MicroGrid

System MicroGrid z instalacją fotowoltaiczną

Moduły solarne pobierają energię słoneczną w formie prądu stałego.

Falownik przekształca prąd stały na używany w gospodarstwach domowych prąd przemienny, udostępniając MicroGrid maksymalną ilość energii fotowoltaicznej.

Urządzenia Inverter-Charger umożliwiają gromadzenie w akumulatorach prądu wytworzonego przez falowniki.

Nadmiar energii fotowoltaicznej jest tymczasowo gromadzony w akumulatorze.

System MicroGrid doskonale zasila odbiorniki energią słoneczną.

Dodatkowo do systemu można dołączyć generatory wysokoprężne stanowiące zapasowe źródło zasilania.

Falownik firmy Fronius udostępnia sieci MicroGrid maksymalną ilość energii fotowoltaicznej. W okresach, w których obciążenie jest mniejsze niż możliwa moc produkcyjna instalacji fotowoltaicznej, a akumulatory są całkowicie naładowane (albo moc ładowania urządzenia Inverter-Charger jest zbyt mała) konieczna jest automatyczna redukcja mocy fotowoltaicznej. Z reguły moc falownika regulowana jest bez wysyłania informacji. W takim przypadku funkcja statyki częstotliwości urządzenia Inverter-Charger i statyki częstotliwości falownika firmy Fronius zapewniają uzyskanie optymalnych wartości zadanych mocy. Oprócz funkcji statyki częstotliwości można także uaktywnić i skonfigurować funkcję redukcji mocy zależnej od napięcia w celu uniknięcia wyłączenia spowodowanego przepięciem oraz różne funkcje regulacji mocy pozornej.

Dodatkowo, dzięki Victron Color Control Display (CCGX) można zrealizować własny monitoring instalacji. Warunkiem jest obecność Victron Color Control Display oraz urządzenia Fronius Datamanager w tej samej sieci. Bieżące wartości prezentowane są bezpośrednio na wyświetlaczu. Użytkownik może monitorować instalację fotowoltaiczną zarówno w Victron Monitoring Portal, służącym prezentacji wartości bieżących, jak i portalu online Fronius Solar.web, umożliwiającym rozbudowaną prezentację i analizę parametrów instalacji fotowoltaicznej. Ponadto w sekcji Micro-Grid-setup można konfigurować ustawienia zabezpieczeń. O tym, czy ustawienia dla sieci MicroGrid obowiązują także dla systemów okazjonalnie przyłączanych do sieci, decydują lokalne warunki przyłączenia.

 

Urządzenia Inverter-Charger przetestowane przez firmę Fronius:

  • Victron MultiPlus
  • Victron Quattro

Te produkty umożliwiają używanie funkcji Fronius MicroGrid-Setup bez konieczności dalszej konfiguracji falownika firmy Fronius. Standardowe ustawienia działają w systemach o właściwie dobranych parametrach (należy skonfigurować urządzenie Inverter-Charger zgodnie z jego instrukcją obsługi).

W przypadku zastosowania z innymi urządzeniami Inverter-Charger, wykonującymi przesunięcie częstotliwości, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Fronius.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?