Wyciąg dymu spawalniczego

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Podczas spawania w ciągu roku powstaje średnio nawet 20 kg drobnego pyłu. Szkodliwych substancji, które szybko przedostają się do dróg oddechowych i mogą znacznie obciążyć organizm spawacza. Skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, ale w dłuższym okresie cząstki są szkodliwe dla zdrowia. Nie bez powodu odpowiednie środki ostrożności są regulowane przez określone przepisy, na przykład w ustawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwykłe wietrzenie pomieszczenia nie wystarczy. Aby zapewnić skuteczną ochronę, należy zamontować instalację wyciągową bezpośrednio nad stanowiskiem pracy. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wyciąg bezpośrednio w miejscu spawania. Pozwala to na filtrowanie szkodliwego dymu krótko po jego powstaniu. Dlatego skuteczny wyciąg dymu spawalniczego jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego stanowiska pracy spawacza.