Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language

Perfect Welding

Wyciąg dymu spawalniczego

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Podczas spawania w ciągu roku powstaje średnio nawet 20 kg drobnego pyłu. Szkodliwych substancji, które szybko przedostają się do dróg oddechowych i mogą znacznie obciążyć organizm spawacza. Skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, ale w dłuższym okresie cząstki są szkodliwe dla zdrowia. Nie bez powodu odpowiednie środki ostrożności są regulowane przez określone przepisy, na przykład w ustawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwykłe wietrzenie pomieszczenia nie wystarczy. Aby zapewnić skuteczną ochronę, należy zamontować instalację wyciągową bezpośrednio nad stanowiskiem pracy. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wyciąg bezpośrednio w miejscu spawania. Pozwala to na filtrowanie szkodliwego dymu krótko po jego powstaniu. Dlatego skuteczny wyciąg dymu spawalniczego jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego stanowiska pracy spawacza.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?