Ako to všetko začalo: Od jednočlennej prevádzky až po globálneho lídra v oblasti inovácií

Prvé kroky

Dejiny spoločnosti Fronius začínajú v roku 1945. Možnosť nabíjania automobilových akumulátorov vtedy nebola žiadnou samozrejmosťou. Günter Fronius to však nechcel akceptovať: Začal s opravou elektrických prístrojov a skonštruovaním svojej prvej nabíjačky s 50-hertzovou technológiou. Ako prvé firemné sídlo „Odborných opravárenských dielní pre rádiá a elektrotechniku“ slúžila stará vojenská budova v Rankleitene pri Pettenbachu, kde vtedy bývala aj rodina Froniusovcov. S malou dielňou vedľa obývacieho priestoru a za pomoci svojho prvého zamestnanca Andreasa Schinkera položil Günter Fronius základný kameň pre globálny koncern.

Roky rastu

Už od roku 1950 vyvíja spoločnosť Fronius v divízii Perfect Welding zváracie technológie a systémové riešenia pre zváranie elektrickým oblúkom a odporové bodové zváranie. Pritom výrazne ženieme dopredu pokrok v oblasti zváracej techniky a dnes sme celosvetovým technologickým lídrom v segmente trhu zváracej techniky s elektrickým oblúkom. S našimi inováciami realizujeme aplikácie, ktoré predtým boli nemysliteľné – napríklad tepelné spájanie ocele s hliníkom. Paleta produktov divízie Perfect Welding zahŕňa ručné a automatizované zváracie systémy a kompletné systémy, ako aj príslušné služby.

 budúcnosŤ

Geografická a technologická expanzívna stratégia, ktorú začali Brigitte Straußová a Klaus Fronius, pokračuje až dodnes. Spoločnosť Fronius je dnes vo viac ako 28 krajinách zastúpená dcérskymi spoločnosťami a vo viac ako 60 krajinách je zastúpená obchodnými partnermi a reprezentantmi a je uznávaným inovačným a technologickým lídrom. Spoločnosť Fronius od roku 2011 vedie vnučka zakladateľa firmy, Elisabeth Engelbrechtsmüllerová-Straußová. Cieľ však po celé roky zostal ten istý: vytvoriť trvalo udržateľnú budúcnosť prostredníctvom inovácií, kvality a prvotriednych služieb.