Odsávanie dymu zo zvárania

Bezpečnosť na prvom mieste

Pri zváraní ročne vznikne v priemere takmer 20 kg prachových častíc. Ide o škodliviny, ktoré sa rýchlo dokážu dostať do dýchacích ciest a zváračovi môžu spôsobiť ťažkosti. Následky nie sú okamžite citeľné, no pri dlhodobom pôsobení môžu tieto častice poškodiť zdravie. Ochranné opatrenia, ako napríklad tie v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predsa neexistujú zbytočne. Bežné vetranie miestnosti však nestačí. Ak chceme poskytnúť efektívnu ochranu, musíme priamo nad pracoviskom nainštalovať odsávanie. Ešte lepšie by bolo odsávanie priamo na mieste zváranie. Tak by bol škodlivý dym filtrovaný krátko po vzniknutí. Efektívne odsávanie dymu zo zvárania je preto nevyhnutnou súčasťou každého pracovného miesta.