Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
FÖRETAG OCH INDUSTRI

HySnow – utsläppsfri vinterturism med vätgasteknik

Austria
Fronius levererar viktiga komponenter för vätgasekosystem med tankanläggning och snöskoter

HySnow – gör vinterturismen hållbarare

Hållbarhet omfattar även vinterturism. Solcellsanläggningar har varit välkända i många år för den som vistas i avlägsna bergsstugor. Nu går även transporterna mot CO2-fria tankningar. Med det innovativa projektet ”HySnow” läggs nästa spår. HySnow omfattar hela kedjan från solcellsanläggningen via väteproduktion med tankanläggning till en sliten snöskoterflotta som drivs med bränsleceller, som utvecklats, tillverkats och testats under verklighetstrogna förhållanden i backsystemet Hinterstoder-Wurzeralm i Österrike. Den gröna elen för tankanläggningen produceras i en solcellsanläggning på 34,5 kWp med Fronius Symo-växelriktare. Målet med pilotprojektet är att göra vinterturismen fri från kol.

Vätgastankningsanläggning med grön solel från Fronius-växelriktare

Snöskotern som används är Lynx HySnow som baseras på den beprövade modellen Lynx 69 Ranger Alpine. Utgångsmodellen har byggts om helt, och förbränningsmotorn har bytts till en hållbar elmotor och en vätgasdriven bränslecell. Drivmedlet som behövs – i det här fallet grön vätgas – produceras med en 34,5 kWp solcellsanläggning som placerats lokalt på berget. Den här typen av energiförsörjning och energidistribution har en stor fördel eftersom värdet skapas lokalt. Den rena solenergin är ansluten till en elektrolysmodul med kompressor som är basen för en tankinfrastruktur på 350 bar. Fronius levererar viktiga komponenter för produktion och beredning av vätgasen. De två Fronius Symo-växelriktarna bildar energikällan för vätgasproduktionen från solel.

 

Foto © Rotax

 

Grön vätgas – CO2-fri och nästan luktlös

Lynx HySnow tankas med vätgas. Den produceras i en egen solcellsanläggning och är därmed helt utsläppsfri. En annan fördel med vätgasdrivna fordon är att de är nästan ljudlösa och på väg att bli CO2-neutrala. De är dessutom okänsliga för temperatursvängningar och har längre räckvidder än fordon med traditionell eldrivning. Primärt används Lynx HySnow inom vinterturism men även inom fjällräddning.

 

Korta fakta: 

Om projektet: 

Hur fungerar HySnow – det heltäckande vätgasekosystemet med tankningsanläggning?

Vätgas är en innovativ energilagringskälla som tillsammans med en bränslecell levererar elektrisk energi. Lynx HySnow tankas med högt tryck, där vätgasen lagras som gas. I bränslecellen sammanslås den lagrade vätgasen med syre från omgivningsluften varvid elektrisk energi bildas. Denna ”kalla förbränning” bildar enbart vatten som restprodukt utan farliga ämnen.  

 

Särskilda krav ställs på anläggningar som drivs i låga temperaturer med lägre lufttryck och nyckfull väderlek. Anläggningen utjämnar väderleksstörningar och garanterar tillgången till transporter med stora vätgasbehållare.  

 

Projektet omfattar hela energisystemet – från solcellsanläggningen via vätgasproduktion med tankningsanläggning till en liten fordonspark med bränslecellsdrivna snöskotrar. Allting har testats under verkliga förhållanden i backsystemet Hinterstoder-Wurzeralm i österrikiska Alperna.

Flera projektpartner bidrog med kunskap och kompetens till den ”vita energiomställningen”.

 

Det fyraåriga projektet leds av ett konsortium med BRP-Rotax GmbH & Co KG i spetsen.

Projektpartner är Fronius International GmbH, HyCentA Research GmbH, Institut für Elektrische Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung (EMT) vid tekniska universitetet i Graz, Elring Klinger AG, ECuSoL GmbH och Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

 

HySnow sponsras med medel från Österreichische Forschungsgesellschaft samt den österrikiska klimat- och energifonden.


Fronius – mångårig vätgaspionjär

Sedan två decennier har Fronius forskat fram och utvecklat vätgaslösningar och är därmed en ledande innovatör inom solframställd vätgas. Martin Hackl, chef för affärsområdet Solar Energy, säger så här: ”På Fronius är vi övertygade om att grön vätgas är ett hållbart alternativ till fossila drivmedel för transporter”. Med Fronius Solhub erbjuder företaget en nyckelfärdig komplett lösning för decentraliserad framställning, lagring och försörjning av vätgas som är tillgänglig redan nu. Kommuner, företag och organisationer med egna fordonsparker kan producera eget drivmedel – grön vätgas – med hjälp av Fronius Solhub. Ofta finns stora takytor tillgängliga för solcellsanläggningar, och det är utgångspunkten för självförsörjning med ekologiskt producerad, grön vätgas.