Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
SMÅHUS

Problem med utrustning Här hittar du lösningen

ANSLUT VÄXELRIKTAREN TILL INTERNET/BYT ROUTER

Så här konfigurerar du nätverket på nytt, exempelvis efter byte av router, och ansluter växelriktaren till internet:

  • Aktivera växelriktarens WLAN-accesspunkt under ”Setup” > ”Wifi Access Point” (inställning > WLAN-accesspunkt).
  • Anslut din laptop/surfplatta/smarttelefon till WLAN-accesspunkten och öppna en webbläsare. (Observera: Anslutningen är lokal, ingen internetanslutning krävs). Ange adressen 192.168.250.181 i adressfältet och navigera till ”Inställningar” > ”Nätverk”.
  • Välj anslutningstypen ”Internet via LAN” eller ”Internet via WLAN”. Om du vill ansluta till internet via WLAN väljer du ditt hemnätverk under ”Påträffade nätverk” och anger nätverksnyckeln till ditt hemnätverk. Om du vill ansluta till internet via WLAN klickar du på ”Internet via WLAN” och sedan på ”Erhåll adress”. Välj ”Dynamisk” och verkställ alla inställningar.
  • Kontrollera detta om ingen internetanslutning upprättas efter dessa steg: navigera igen till ”Inställningar” > ”Nätverk”. Kontrollera under ”Påträffade nätverk” > ”IP-konfiguration för WLAN” om texten ”Dynamisk” visas under ”Erhåll adress”. Om det står ”Statisk” växlar du istället till ”Dynamisk”.
  • Observera: Om nätverket tillhör ett företag behöver du ange en statisk IP-adress för internetanslutningen. Kontakta företagets nätverksadministratör och be om aktuella nätverksuppgifter.
  • WLAN-anslutning: Om växelriktaren ligger långt från routern kan du flytta dem närmare varandra om du vill öka signalstyrkan. Kontrollera också att du angav rätt lösenord för WLAN-nätverket. Kontrollera om WLAN-nätverkets signalstyrka är tillräcklig.
  • LAN-anslutning: Kontrollera under ”LAN-inställningar” om inställningen ”Erhåll adress” är inställd på statisk. Ändra i så fall inställningen till dynamisk och spara nätverksinställningarna genom att trycka på det stora bockmärket uppe till höger.

Växelriktaren är avstängd, inga servicemeddelanden har tagits emot

Orsaker till uteblivna meddelanden vid utrustningsavbrott:

1. Sändningen av servicemeddelanden har inaktiverats i Solar.web.

2. Telefonnummer eller e-postadress saknas på Solar.web för meddelanden.

3. Sändningen av servicemeddelanden har inaktiverats i Datamanagers webbgränssnitt.

 

1. Sändningen av servicemeddelanden har inaktiverats i Solar.web.

Navigera till din anläggning på Solar.web. Öppna ”Inställningar” > ”Servicemeddelanden” och aktivera sändning av servicemeddelanden för olika typer av avbrott.

Klicka på ”Bearbeta” och bocka i alternativet ”Skicka servicemeddelanden”. Ange sedan hur lång tidsperiod som ska gå innan några servicemeddelanden skickas. Bekräfta genom att klicka på ”OK”.

2. Telefonnummer eller e-postadress saknas på Solar.web för meddelanden:

Navigera till din anläggning på Solar.web. Öppna ”Inställningar” > ”Kontakter” och kontrollera att dina korrekta kontaktuppgifter har angetts under ”Telefonnr” och ”E-post”.

Telefonnummer: Klicka på telefonnumret och sedan på ”Bearbeta”. Kontrollera att en bock har angetts vid alternativet ”Aktiv”. Klicka på e-postadressen och sedan ”Bearbeta”. Kontrollera att en bock har markerats vid alternativet ”Ta emot servicemeddelanden”.

3. Sändningen av servicemeddelanden har inte aktiverats i Datamanagers webbgränssnitt:

Funktionen ”Skicka servicemeddelanden genast till Fronius Solar.web” kan aktiveras i Datamanagers webbgränssnitt.

Åtkomst till webbgränssnittet via WLAN-accesspunkt:

navigera på växelriktarens display till ”Setup” (inställning) med hjälp av pilknapparna. Aktivera WLAN-accesspunkten. Anslut sedan en laptop, surfplatta eller smarttelefon till WLAN-accesspunkten ”Fronius_240.xxxx”. Ange 12345678 som lösenord. Öppna sedan en valfri webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 192.168.250.181 i adressraden. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter. På webbsidan som visas navigerar du till ”Inställningar” > ”Fronius Solar.web”. I menyn som visas aktiverar du ”Skicka genast servicemeddelande till Fronius Solar.web”.

Åtkomst till webbgränssnittet via LAN:

Skruva av den nedre kåpan på växelriktaren så att du kommer åt LAN-porten på Datamanager-kortet. Anslut din dator (laptop eller stationär dator) med en LAN-kabel till Datamanagers LAN-ingång (ingången till höger om WLAN-antennen) och ställ DIP-brytaren vid de kvadratiska lysdioderna i läge A (vänster). Öppna sedan en valfri webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 169.254.0.180 i adressraden. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter. På webbsidan som visas navigerar du till ”Inställningar” > ”Fronius Solar.web”. I menyn som visas aktiverar du ”Skicka genast servicemeddelande till Fronius Solar.web”.

Webbgränssnittet till Datamanager kan inte öppnas (via WLAN-accesspunkt eller LAN)

MÖJLIGA ORSAKER TILL VARFÖR INTE WEBBGRÄNSSNITTET I DATAMANAGER/HYBRIDMANAGER ÄR ÅTKOMLIGT VIA EN WLAN-ACCESSPUNKT:

1. Terminalen (laptop, surfplatta, smarttelefon och dylikt) är inte ansluten till WLAN-accesspunkten:

Aktivera Datamanagers lokala WLAN-nätverk via växelriktarens display: ”Setup” > ”Wifi Access Point” (inställning > WLAN-accesspunkt).

Efter aktiveringen visas SSID på växelriktarens display: ”Fronius_xxx.xxxxx” och nätverksnyckeln ”12345678” (alltid samma). På din terminal navigerar du till WLAN-inställningarna och väntar tills Fronius nätverk ”Fronius_xxx.xxxxx” visas i listan. Klicka på nätverket och anslut till det. Lösenordet (nätverksnyckeln) är 12345678. Viktigt: WLAN-accesspunkten är en lokal anslutning (WLAN) som inte är ansluten till internet. Stäng av ”automatisk anslutning” i WLAN-inställningarna i din terminal och koppla från hemnätverket (WLAN). Terminalens WLAN-drivrutin försöker alltid att ansluta till nätverket med högst signalstyrka.

2. Det går inte att ansluta till WLAN-accesspunkten (WLAN-accesspunkten är inte tillgänglig)

Kontrollera att alternativet ”SOLAR NET” visas under ”Setup > ”Datcom” > ”Protokolltyp” (inställning > datakommunikation > protokolltyp).

Kontrollera sedan om alternativet ”Datcom” > ”Datcom Status” (datakommunikation > status) har värdet ”Error” (fel) eller ”OK”. Om det är ”OK” och WLAN-accesspunkten inte går att aktivera kontaktar du installatören eller Fronius tekniska support.

Kontrollera följande om status är ”Error” (fel):

Ta av den nedre kåpan på växelriktaren och kontrollera om en ändkontakt har anslutits till portarna ”IN” och ”OUT” nertill. Om båda dessa portar är lediga sätter du in den medföljande ändkontakten (terminalkontakten) eller byglar dem genom att ansluta en patchkabel (LAN-kabel) till båda portarna ”IN” och ”OUT”. Kontrollera sedan på displayen under ”Setup” > ”Datcom Status” (inställning > datakommunikationsstatus) om status ändrats från ”Error” (fel) till ”OK”. Kontrollera sedan om WLAN-accesspunkten är tillgänglig. 3. Fel IP-adress användes vid åtkomsten. Öppna din webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 192.168.250.181 i adressraden överst (fältet URL). Bekräfta genom att trycka på Enter. Om ingenting händer: försök att öppna webbgränssnittet med en annan webbläsare (exempelvis Edge, Mozilla Firefox eller Opera). Om försöket misslyckas igen, försök ansluta fysiskt till webbgränssnittet via LAN.

ÅTKOMST TILL WEBBGRÄNSSNITTET VIA LAN:

Skruva loss den undre kåpan på växelriktaren så att du kommer åt LAN-porten på Datamanager-kortet. Anslut din dator (laptop eller stationär dator) via en LAN-kabel till LAN-ingången för Datamanager (LAN-ingången till höger om WLAN-antennen) och koppla om DIP-brytaren vid de fyra kvadratiska lysdioderna till läge ”A” (vänster). Öppna sedan en valfri webbläsare (helst Google Chrome) och ange IP-adressen 169.254.0.180 i adressraden. Bekräfta genom att trycka på Enter. Fortsätt med det andra steget om du inte heller kommer åt webbgränssnittet fysiskt via LAN.

FYSISK ÅTKOMST EJ MÖJLIGT TILL WEBBGRÄNSSNITTET I DATAMANAGER/HYBRIDMANAGER:

1. Terminalen (laptop eller stationär dator) är inte fysiskt ansluten via LAN till Datamanager/Hybridmanager:

Kontrollera om det finns en fysisk LAN-förbindelse (i form av en RJ45-kabel) mellan terminalen (laptop eller stationär dator) och Datamanager/Hybridmanager: ta av den nedre kåpan på växelriktaren och anslut LAN-kabelns ena ände till LAN-porten till höger om WLAN-antennen). Byt vid behov ut LAN-kabeln (RJ45-kabel) och försök att öppna webbgränssnittet igen.

2. DIP-brytaren är i läge B:

Ta av växelriktarens nedre kåpa och kontrollera om den lilla DIP-brytaren vid de fyra kvadratiska lysdioderna är i det vänstra läget. Om den är i det högra läget (läge B) flyttar du den till läge A. 3. Ingen av punkterna ovan är relevant och det går fortfarande inte att ansluta till webbgränssnittet: kontakta installatören.

ÅTKOMST TILL WEBBGRÄNSSNITT VIA WLAN-ACCESSPUNKT

Navigera via växelriktarens display till ”Setup” (inställning) med hjälp av pilknapparna. Aktivera WLAN-accesspunkten.

Anslut sedan en laptop, surfplatta eller smarttelefon till WLAN-accesspunkten ”Fronius_240.xxxx”. Ange 12345678 som lösenord.

Öppna en valfri webbläsare (helst Chrome), ange adresssen 192.168.250.181 i adressfältet och bekräfta inmatningen.

 

ÅTKOMST TILL WEBBGRÄNSSNITT VIA LAN

Skruva av den nedre kåpan på växelriktaren så att du kommer åt LAN-porten på Datamanager-kortet.

Anslut din dator (laptop eller stationär dator) med en LAN-kabel till Datamanagers LAN-ingång (ingången till höger om WLAN-antennen) och ställ DIP-brytaren vid de kvadratiska lysdioderna i läge A (vänster). Öppna en valfri webbläsare (helst Chrome), ange adresssen 192.168.250.181 i adressfältet och bekräfta inmatningen.

 

Statuskoder – maskinvara

Orsaker och åtgärder:

I det sista steget i Solar.web-assistenten i webbgränssnittet i Fronius Datamanager kan du skapa en anläggning direkt i Fronius Solar.web, lägga till Datamanager för en befintlig anläggning eller byta datakällan i en befintlig anläggning. I det här steget upprättas en anslutning till Fronius Solar.web, som kontrollerar om datalogger-ID i Datamanager redan finns i Solar.web, alltså om det har tilldelats en befintlig anläggning som datakälla. I så fall visas fel 01-0012 i webbgränssnittet. Det kan bero på följande:

1) Datalogger-ID används redan i din anläggning eftersom installatören registrerade din anläggning i Solar.web. Fråga installatören om så är fallet. Installatören kan ge Solar.web-användarkontot behörighet för anläggningen. (Om du är installatör: kontrollera om anläggningsägaren/kunden redan har lagt till anläggningen. Hen kan då utdela motsvarande behörigheter för anläggningen.)

2) Datalogger-ID används redan för en anläggning som tillhör någon annan. Det kan hända om någon anger fel datalogger-ID i Solar.web. Kontakta oss i så fall och var beredd att ange ditt datalogger-ID och växelriktarens serienummer.

3) Solar.web-assistenten öppnades trots att installationen redan har slutförts. I så fall kan du stänga den här sidan. Gå till www.solarweb.com och visualisera din anläggning. Det kan hända att orsak 1 gäller.

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 107 om inget växelströmsnät hittades.

Kontrollera att växelriktaren innehåller den senaste programvaruversionen. (Länk till uppdateringsguide)Om statusmeddelande 107 visas även med den nyaste programvaruversionen: kontrollera att dvärgbrytaren är påslagen. Statusmeddelande 107 visas också om nätet är tillfälligt avstängt. Har ett strömavbrott eller en nätavstängning inträffat?

Det kan vara orsaken till att statusmeddelande 107 visas. Om problemet inte kan lösas med åtgärderna ovan ber vi dig kontakta installatören.

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 306 om solpanelsmodulernas effekt är för låg.

Det kan hända om solpanelsmodulerna täcks av snö, smuts eller löv eller om det är natt. Om solpanelsmodulerna inte är övertäckta: kontrollera att DC-brytaren på växelriktarens undersida är påslagen (läge I).

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 307 om solpanelsmodulernas spänning är för låg.

Det kan hända om solpanelsmodulerna täcks av snö, smuts eller löv eller om det är natt. Om solpanelsmodulerna inte är övertäckta: kontrollera att DC-brytaren på växelriktarens undersida är påslagen (läge I).

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 509 om solpanelsmodulernas effekt har varit för låg under de senaste 24 timmarna.

Det kan hända om solpanelsmodulerna täcks av snö, smuts eller löv eller om det är natt. Om solpanelsmodulerna inte är övertäckta: kontrollera att DC-brytaren på växelriktarens undersida är påslagen (läge I).

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 522 om solpanelsmodulerna spänning är för låg för drift.

Det kan hända om solpanelsmodulerna täcks av snö, smuts eller löv eller om det är natt. Om solpanelsmodulerna inte är övertäckta: kontrollera att DC-brytaren på växelriktarens undersida är påslagen (läge I).

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 522 om solpanelsmodulerna spänning är för låg för drift på ingång DC2 (MPPT2).

Det kan hända om solpanelsmodulerna täcks av snö, smuts eller löv eller om det är natt.

Om solpanelsmodulerna inte är övertäckta: kontrollera att DC-brytaren på växelriktarens undersida är påslagen (läge I). Kontrollera att solpanelsmoduler är fysiskt anslutna till ingång DC2 (MPPT2). Din installatör kan ge mer information om du är osäker.

Om ingången inte används går du till växelriktarens display. Där kan du inaktivera ingången genom att trycka 5 gånger på den tredje knappen från vänster och sedan ange kod 22742 med hjälp av pilknapparna och Enter-knappen. Gå till ”MPP Tracker 2” -> ”DC Tracking Mode” (MPP-regulator 2 -> DC-reglerläge) - och välj ”OFF” (från). Om solpanelsmoduler är anslutna väljer du istället ”AUTO”.

Kontakta installatören om du inte kan lösa problemet själv.

Orsaker och åtgärder:

Växelriktaren skickar statusmeddelande 65000 om anslutningen mellan växelriktaren och batteriet saknas eller har brutits.

Kontrollera om DC-frånskiljaren på växelriktarens undersida är i läge ”I” (till). Kontrollera också om batteriet har slagits på. Starta om AC/DC på växelriktaren:

1. Stäng av strömmen på växelriktarens AC-sida (slå av dvärgbrytaren eller jordfelsbrytaren).

2. Slå om DC-frånskiljaren på växelriktarens undersida till läget ”O” (av).

3. Vänta i ett par minuter.

4. Slå på DC-frånskiljaren igen. 5. Slå sedan på nätet på AC-sidan (slå på dvärgbrytaren och jordfelsbrytaren). Kontakta din installatör om du inte kan lösa problemet själv eller om du är osäker på vad du ska göra.

Orsaker och åtgärder:

Statusmeddelande 995 registreras på Solar.web om inga data togs emot från batteriet under en viss tid.

Tidsintervallerna för när servicemeddelandet skickas kan du ange manuellt på Solar.web under ”Inställningar” > ”Servicemeddelanden” > ”Batteriavbrottsidentifiering”. Observera att livedata (bubbeldiagram) inte refereras. Kontrollera om batteriet har försatts i standbyläge. Kontrollera om Solar.web-anläggningen är frånkopplad från nätet (offline) och om det finns fler statusmeddelanden under ”Servicemeddelanden”. Om din anläggning är offline navigerar du till området ”Solar.web offline”. Om anläggningen är online och batteriet inte visar status Standby ska du snarast kontakta installatören.

Orsaker och åtgärder:

Statusmeddelande 996 tyder på ett kommunikationsfel mellan växelriktaren och Solar.web.

Det här statusmeddelandet visas om anläggningen är offline i 12 timmar, räknat från dagens slut till nästa dags produktion. Om anslutningen till växelriktaren försvinner, exempelvis om internetförbindelsen är instabil, kan du öka tidsintervallet i Solar.web för avbrottsdetektering under ”Inställningar” > ”Servicemeddelande” > ”Bearbeta”. Öka avbrottsdekteringstiden till minst 12 timmar. Om din anläggning är offline i mer än 12 timmar: kontrollera om din router är påslagen och om en internetanslutning finns. Starta om routern. Gör så här om anläggningen fortfarande är offline:

1. Stäng av strömmen på växelriktarens AC-sida (slå av dvärgbrytaren eller jordfelsbrytaren).

2. Slå om DC-frånskiljaren på växelriktarens undersida till läget ”O” (av).

3. Vänta i ett par minuter. 4. Slå på DC-frånskiljaren igen.

5. Slå sedan på nätet på AC-sidan (slå på dvärgbrytaren och jordfelsbrytaren).

Om anläggningen fortfarande är offline öppnar du webbgränssnittet i Datamanger och ansluter på nytt till hemnätverket (routern). Öppna ”Inställningar” > ”Nätverk” och välj ditt nätverk. Så här ställer du in anslutningen till Datamanager via LAN: Skruva av den nedre gråa kåpan på växelriktaren med en Torx-skruvmejsel. Anslut din laptop fysiskt till Datamanager med en LAN-kabel. Bredvid de fyra kvadratiska lysdioderna i Datamanager finns en liten DIP-brytare som du flyttar till läget ”A” (vänster sida).

Starta en webbläsare (helst Google Chrome) på din laptop och ange IP-adressen 169.254.0.180 i webbläsaren. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter. Så här ställer du in anslutningen till Datamanager via en WLAN-accesspunkt: Navigera på växelriktaren till ”Setup” > ”Wifi Access Point” (inställning > WLAN-accesspunkt) och aktivera alternativet.

Anslut via en laptop, surfplatta eller smarttelefon till det synliga trådlösa nätverket ”FRONIUS_2XX.XXXXX”. Starta en webbläsare (helst Google Chrome) på din laptop, surfplatta eller smarttelefon och ange IP-adressen 169.254.0.180 i webbläsaren. Bekräfta inmatningen med Enter-knappen. Datamanager 2.0:

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42%2C0426%2C0191%2CEA.pdf

Kontakta installatören om du inte kan lösa problemet själv eller om du är osäker på något av stegen.

Orsaker och åtgärder:

Statusmeddelande 996 tyder på ett kommunikationsfel mellan växelriktaren och Solar.web.

Det här statusmeddelandet visas om anläggningen är offline i 12 timmar, räknat från dagens slut till nästa dags produktion. Om anslutningen till växelriktaren försvinner, exempelvis om internetförbindelsen är instabil, kan du öka tidsintervallet i Solar.web för avbrottsdetektering under ”Inställningar” > ”Servicemeddelande” > ”Bearbeta”. Öka avbrottsdekteringstiden till minst 12 timmar. Om din anläggning är offline i mer än 12 timmar: kontrollera om din router är påslagen och om en internetanslutning finns. Starta om routern. Gör så här om anläggningen fortfarande är offline:

1. Stäng av strömmen på växelriktarens AC-sida (slå av dvärgbrytaren eller jordfelsbrytaren).

2. Slå om DC-frånskiljaren på växelriktarens undersida till läget ”O” (av).

3. Vänta i ett par minuter. 4. Slå på DC-frånskiljaren igen.

5. Slå sedan på nätet på AC-sidan (slå på dvärgbrytaren och jordfelsbrytaren).

Om anläggningen fortfarande är offline öppnar du webbgränssnittet i Datamanger och ansluter på nytt till hemnätverket (routern). Öppna ”Inställningar” > ”Nätverk” och välj ditt nätverk. Så här ställer du in anslutningen till Datamanager via LAN: Skruva av den nedre gråa kåpan på växelriktaren med en Torx-skruvmejsel. Anslut din laptop fysiskt till Datamanager med en LAN-kabel. Bredvid de fyra kvadratiska lysdioderna i Datamanager finns en liten DIP-brytare som du flyttar till läget ”A” (vänster sida).

Starta en webbläsare (helst Google Chrome) på din laptop och ange IP-adressen 169.254.0.180 i webbläsaren. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter. Så här ställer du in anslutningen till Datamanager via en WLAN-accesspunkt: Navigera på växelriktaren till ”Setup” > ”Wifi Access Point” (inställning > WLAN-accesspunkt) och aktivera alternativet.

Anslut via en laptop, surfplatta eller smarttelefon till det synliga trådlösa nätverket ”FRONIUS_2XX.XXXXX”. Starta en webbläsare (helst Google Chrome) på din laptop, surfplatta eller smarttelefon och ange IP-adressen 169.254.0.180 i webbläsaren. Bekräfta inmatningen med Enter-knappen. Datamanager 2.0:

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42%2C0426%2C0191%2CEA.pdf

Kontakta installatören om du inte kan lösa problemet själv eller om du är osäker på något av stegen.

Orsaker och åtgärder:

Statusmeddelande 997 visas i Solar.web via funktionen ”Avkastning”.

Det här statusmeddelandet visas om det finns ett fel på solgeneratorsidan eller om solpanelsmodulerna är täckta av snö. Kontrollera under ”Inställningar” och ”Komponenter” att växelriktarens angivna DC-effekter är korrekta.

Kontakta din installatör om du är osäker på om värdena som visas är korrekta.

Orsaker och åtgärder:

Statusmeddelande 999 registreras på Solar.web om inga data skickats under en viss tid från växelriktaren till Solar.web.

Tidintervallen kan du anpassa under ”Inställningar” > ”Servicemeddelanden” > ”Växelriktarfelsdetektering”. Kontakta installatören om statusen som visas är ”Error” (fel).

Statuskoder – programvaruuppdateringar

Orsaker och åtgärder:

- USB-minnet är läs- eller skrivskyddat. Ta bort läs- eller skrivskyddet hos USB-minnet.

- USB-minnet gick inte att känna igen. Se till att filsystemet på USB-minnet är FAT32.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.

- Den fasta programvaran är för gammal. Se till att USB-minnet innehåller den senaste versionen av den fasta programvaran.

Orsaker och åtgärder:

- USB-minnet fungerar inte på grund av för hög strömförbrukning. Använd ett annat USB-minne.

Orsaker och åtgärder:

- USB-minnet kopplades ur under uppdateringen. Genomför uppdateringen igen.

- Uppdateringen avbröts eller är felaktig. Genomför uppdateringen igen.

Orsaker och åtgärder:

- Programvaran har fel namn. Kontrollera programvarubeteckningen och korrigera namnet om det behövs. (Korrekt: Froxxxxx.upd)

- Programvaran sparades i fel katalog. Kopiera filen med den fasta programvaran till ett tomt USB-minne.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.

Orsaker och åtgärder:

- Äldre eller felaktig programvara hittades på USB-minnet. Spara den senaste versionen av programvaran på USB-minnet.

- Programvaran som sparats gäller för en annan växelriktarserie. Spara filen med fast programvara i rätt version.

- Programvaran saknar stöd för minst ett av de installerade korten. Kontakta installatören.

Orsaker och åtgärder:

- USB-minnet har fel filsystem (NTFS). Se till att filsystemet på USB-minnet är FAT32.

- USB-minnet skyddas med lösenord. Stäng av lösenordsinmatningen.

- USB-minnet är läs- eller skrivskyddat. Ta bort läs- eller skrivskyddet hos USB-minnet.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.

Orsaker och åtgärder:

- Fel på programvaran. Spara den senaste programvaran på USB-minnet.

- USB-minnet har fel filsystem (NTFS). Se till att filsystemet på USB-minnet är FAT32.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.

Orsaker och åtgärder:

- USB-minnet skyddas med lösenord. Stäng av lösenordsinmatningen.

- USB-minnet är läs- eller skrivskyddat. Ta bort läs- eller skrivskyddet hos USB-minnet.

- USB-minnet har fel filsystem (NTFS). Se till att filsystemet på USB-minnet är FAT32.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.

Orsaker och åtgärder:

- USB-minnet har fel filsystem (NTFS). Se till att filsystemet på USB-minnet är FAT32.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.

Orsaker och åtgärder:

- Lagringsutrymmet i USB-minnet är upptaget. Frigör lagringsutrymme i USB-minnet genom att radera filer som inte behövs.

- För lite lagringsutrymme i USB-minnet. Använd ett USB-minne med mer lagringsutrymme.

- USB-minnet kopplades ur medan data skrevs på det. Anslut USB-minnet igen. Om uppdateringen avbröts startar du den på nytt.

- USB-minnet har fel filsystem (NTFS). Se till att filsystemet på USB-minnet är FAT32.

- USB-minnet stöds inte. Använd ett annat USB-minne.