Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

24 hours of sun ‑AKATEMIA: koulutuksia asentajille avuksi energiasiirtymään

Asiat, jotka on hyvä tietää

3.10.2019
”24 tuntia aurinkoa ei ole pelkkä mainoslause, vaan elämme ja peilaamme sitä eri näkökulmista.” Siksi olemme perustaneet 24 hours of sun ‑AKATEMIAN, jossa tarjotaan koulutuksia aurinkosähköasentajille. Akatemian avajaisiksi koulutustiimin vetäjä Volker Haider antoi haastattelun.

Volker Heider, vastaat Froniuksella koulutustiimistä. Voitko kertoa, mistä koulutuksista tässä on kyse?

Froniuksella kaikki koulutukset liittyvät energiasiirtymän ratkaisuihin. Tarjoamme kaikenlaisia koulutuksia esimerkiksi aurinkosähkön perusteista, Fronius-tuotteista, käyttöönotosta, erikoisteemoista (kuten akuista tai vedenlämmityksestä aurinkosähköllä) ja Fronius System Partnereiden pätevöitymiskoulutuksia.  

Onko koulutuksissa vakiorakenne vai voidaanko ne suunnitella joustavasti?

Yleensä ei varata pelkästään yksittäisiä koulutuksia. Asiakkaamme suunnittelevat useimmiten koko viikon, jonka aikana he käyvät useammassa koulutuksessa. Muokkaamme koulutusviikon sisällön yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Asiakkailla on mahdollisuus valita eri painopisteiden välillä. Ydinteemojen ohella siis käsitellään yksittäisiä kysymyksiä ja aihepiirejä. Lisäksi mukautamme koulutussisältöä alueellisesti.

Millainen koulutus on?

Koulutus on sekoitus luentoja, työpajoja ja käytännön työskentelyä oikeilla laitteilla. Siinä jäljitellään käytännössä esiintyviä tilanteita. Koulutuksissa käytetään uusia, nykyaikaisia opetusmenetelmiä, joilla saadaan siirrettyä tietoa parhaalla mahdollisella tavalla. Luonnollisesti koulutuksessa otetaan Fronius-ratkaisut myös yhdessä käyttöön. Mielestäni on tärkeää, että asiakas lähtee koulutuksesta hyvillä mielin ja pystyy siten viemään yhteiset ideat omiin käytäntöihinsä.

Edellyttääkö koulutus jonkinlaisia perustietoja?

Käytössämme ovat muun muassa uudenaikaiset koulutusmenetelmät, kuten sulautuva oppiminen. Siinä osa teoriaosuudesta suoritetaan etukäteen webinaareina. Siten kaikilla koulutukseen osallistuvilla on sama tietopohja, jolle rakennetaan koulutuksen käytännön osuus paikan päällä.  

Volker Haider with his team

What is the difference between a training course and a Webinar?

A webinar takes place online. You can take part in the web seminars anywhere using a laptop or a smartphone. Some of the webinars are live and so you can interact with them, whereas others are free videos which are available on YouTube. This saves both time and money. Training courses, by contrast, are held on site where the facilities of the 24 hours of sun ACADEMY allow participants to gain practical knowledge through a “hands on” Approach.

How many training courses and webinars are held annually at Fronius and where are they Held?

Training courses are held almost every week at the 24 hours of sun ACADEMY in Wels. We also offer training at each of our global subsidiaries. Furthermore, training sessions can also be held privately at a customer’s premises or at a leased location. Fun fact: Arguably one of the most unusual training locations we had in the past was the Ronald McDonald Kinderland in Queensland. Our range of training courses and webinars is being continuously expanded.

Who can take part in the training courses and Webinars?

The training courses are open to all specialists in the solar industry, not to end consumers. We offer 30 different webinar topics online, which are aimed at different target audiences and which deal with different themes. For example, there could be a webinar which focuses on generating hot water using PV energy, but which heating installers would also find interesting. It is also worth mentioning that the training courses are restricted to small groups of up to 14 people to ensure the very best support for each participant.

Who is involved in providing the Training?

There are 80 Fronius employees around the world dedicated to delivering training. We have a four-strong team of trainers at Fronius International. All of our trainers are technicians from different backgrounds and continuously seek feedback from installers so that they can better understand their situation. In doing so they are also able to grow their own knowledge on specialist topics, which they are then able to pass on when training others. We are also actively supported by our Fronius Technical Support National and Fronius Tech Support International departments. The best thing about our job is that our customers leave full of enthusiasm and having understood our sustainable approach.

Why should an experienced installer take the time to attend a training course or to watch a webinar about a well-known Topic?

Even for well-established topics, new findings or discoveries are being made all the time. At Fronius, we believe that you never stop learning and that there is always a better solution still to be had. Investing the time to attend our training courses is particularly worthwhile for our Fronius System Partners, as the knowledge acquired can be harnessed for long-term benefits. Fronius solutions are innovative because we see them holistically and sustainability is the top priority for our products. The sale of sustainable products helps our FSPs to further develop their businesses and helps them to optimise their reputation on the market. Our solutions and training courses allow our partners to guide their customers through the energy revolution, thereby ensuring long-term commercial success.  


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?