Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
ASENTAJAT JA KUMPPANIT

Aurinkopaneelit myös vaativille katoille – SuperFlex Designilla onnistuu

Tuotteet ja ratkaisut

25.5.2021
Uusi GEN24 Plus tekee aurinkosähköjärjestelmien suunnittelusta äärimmäisen joustavaa. Invertterissä on kahden MPP-Trackerin lisäksi myös yksi oma akkutulo. Koska MPP-Tracker kestää suurta kuormitusta ja invertterissä on laaja tulojännitealue, sekä MPP-Trackerin rinnankytkentä että pienempien, vaativampien aurinkopaneelipintojen asentaminen on mahdollista.

Joustava rivistöjen asennus

GEN24 Plus pitää sisällään kaksi MPP-Trackeria ja yhden ylimääräisen akkutulon.  Kaikkien oletusten vastaisesti MPP-Trackereiden lukumäärä ei vielä tee invertteristä joustavaa. Suunnittelun joustavuus edellyttää hyvin sovitettua MPP-jännitealuetta ja vahvaa MPP-Trackeria.

Lisäksi invertterin tulojännitealue on erittäin laaja ja alkaa alhaalta. Näin voidaan mitoittaa myös erittäin lyhyitä, vähimmillään kolmesta aurinkopaneelista koostuvia rivistöjä, jotta invertteriä voidaan käyttää erityisen joustavasti kaltevilla katoilla. 

 

Vaativille pinnoille, kuten kattolyhtyihin, ikkunoihin, puutarhavajoihin, räystäisiin tai jopa julkisivumoduuleihin voidaan asentaa aurinkopaneeleja, ja ne voidaan liittää helposti toiseen MPP-Trackeriin.

MPP-Trackereilta vaaditaan erilaisia teknisiä ominaisuuksia käyttökohteesta riippuen.

Niitä ovat muun muassa

 • symmetrinen generaattori ja erilaiset suuntaukset (kaltevuus/suunta)
 • epäsymmetrinen generaattori ja erilaiset suuntaukset (kaltevuus/suunta)
 • generaattorin osittainen varjo.

 

SuperFlex Designin ansiosta aurinkopaneelirivistöjen tehot MPPT 1:lle ja 2:lle voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Näin esimerkiksi Primo GEN24 6.0 Plus ‑invertterin yhteydessä voidaan liittää 5 kWp:n aurinkopaneelirivistö MPP-Tracker 1:een ja toinen 1 kWp:n rivistö MPP-Tracker 2:een. Tällöin epäsymmetrinen kuormitus inverttereille toimii äärimmäisen joustavasti rivistön suunnittelussa.

Kahdella MPP-Trackerilla varustettujen inverttereiden käyttö kannattaa myös silloin, kun generaattorissa on esimerkiksi vain yksi aurinkopaneelien suunta eikä yhtään varjoa. Näin on mahdollista kytkeä lähes mikä tahansa määrä aurinkopaneeleita ja siten huolehtia, että katto hyödynnetään optimaalisesti.

 

Ylimitoitus ja maksimikuormitettavuus

Lisäksi generaattorin maksimikaapeli voidaan ylimitoittaa 150 %, koska aurinkosähkögeneraattorin huipputehoa ei useinkaan saavuteta. Näin vuositasolla voidaan tuottaa enemmän energiaa.

Eikä siinä vielä kaikki: Jos esimerkiksi kahdella eri katonlappeella on sama kaltevuus ja aurinkopaneelimäärä (esim. suunnattu itään ja länteen), kumpikin lape voidaan liittää suuren kuormitettavuuden ansiosta MPP-Trackeriin 1. Edellä mainittu pieni ja vaativa pinta taasen toiseen.

Innovatiivisen aktiivisen jäähdytystekniikan ansiosta GEN24 Plus ‑inverttereillä on erinomainen kuormitettavuus, koska suuret virrat tunnetusti tuottavat paljon lämpöä.

 

 

 • Kaksi MPP-Trackeria ja ylimääräinen akkutulo

 • Laaja tulojännitealue

 • Symo GEN24 Plus: 80–1 000 V DC
 • Primo GEN24 Plus: 65–600 V DC
 • MPP-Trackereiden erinomainen kuormitettavuus

 • Symo GEN24 Plus 3.0–5.0: 12,5 A / 12,5 A (MPPT 1/2)
 • Symo GEN24 Plus 6.0–10.0: 25 A / 12,5 A (MPPT 1/2)
 • Primo GEN24 Plus: 22 A / 12 A (MPPT 1/2)

Varjon mukaan optimoitu seuranta-algoritmi

Jo aurinkopaneelikentän ollessa osittain varjossa GEN24 Plus osoittaa äärimmäistä joustavuutta. Niin kutsuttu Dynamic Peak Manager ottaa aina maksimimäärän energiaa aurinkopaneeleilta, joten niitä voidaan asentaa myös osittain varjossa oleville kattopinnoille. Tämä äärimmäisen tehokas MPP-seuranta-algoritmi havaitsee kaikki varjot ja optimoi tuoton rivistön tasolla. Aurinkopaneelitasolla ei tarvita mitään herkkiä lisäkomponentteja, koska Dynamic Peak Manager sisältyy jo invertteriin. Tämä tarkoittaa pienempiä kustannuksia järjestelmäkomponenttien pienemmän määrän takia ja etenkin asennus- ja huoltokustannusten minimointia.

Järjestelmän suunnitteluun tuovat joustoa useammat yhdessä toimivat tekniikat, jotka ylittävät MPP-Trackereiden määrän. Uusi ainutlaatuisen monipuolinen GEN24 Plus on loistava esimerkki siitä, kuinka joustavaksi invertteri saadaan yhdistämällä useiden MPP-Trackereiden konsepti, aktiivinen jäähdytystekniikka ja varjoa sietävä seuranta-algoritmi.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?