Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
ASENTAJAT JA KUMPPANIT

Ajattomalla ja omaleimaisella muotoilulla ikoniksi – GEN24 Plus palkittu German Design Award ‑kilpailussa

Asiat, jotka on hyvä tietää

1.12.2020
Innovatiivinen GEN24 Plus on aurinkosähköntuotannon ratkaisu. Olivatpa sitten kyseessä akut, varavirta, lämpö tai sähköautot, tämä hybridi-invertteri on sektorikytkennän avainelementti. Etenkin omaleimaisen ja samalla käytännöllisen muotoilunsa ansiosta sille myönnettiin merkittävä palkinto German Design Award 2021 ‑kilpailussa. Tässä kirjoituksessa kerrotaan, kuinka merkittävässä asemassa Fronius-tuotteiden muotoilu on ja mitä erilaisia vaatimuksia inverttereillemme asetetaan. 

German Design Award 

German Design Award ‑palkinto määrittää kansainvälisen tason vaatimukset innovatiiviselle muotoilulle ja kilpailukyvylle maailmanmarkkinatasolla.

 

Siinä palkitaan ainoastaan uraauurtavia projekteja saksalaisen ja kansainvälisen muotoilun saralta.
Kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva tuomaristo tutkii tuotteen kyvyt asiakkaan ja markkinoiden kannalta.

 

Arviointiperusteisiin kuuluu tuotteen ergonomian, toiminnallisuuden ja käytettävyyden ohella myös tärkeitä ominaisuuksia, kuten vastuullisuus, pitkä käyttöikä, turvallisuus ja muotoilun tekninen laatu.  

Pienikokoinen ja kevyt muotoilu

Hybridi-invertteri vakuutti kansainvälisen tuomariston etenkin kotelonsa vähäeleisellä ja pienikokoisella muotoilulla. Se näyttää uudenaikaiselta ja miellyttävältä ja täyttää yhtä aikaa ajantasaisen energiatekniikan ja toiminnallisuuden vaatimukset.

Muotoilu tuo näkyväksi teknisen osaamisen ja laadun

Fronius on asettanut tavoitteekseen houkuttelevat, toiminnalliset ja ergonomiset tuotteet. Niiden on tarkoitus herättää positiivisia tunteita, tuottaa käyttäjilleen iloa ja tehdä näin pysyvä vaikutus.

Jo yrityksen perustaja Klaus Fronius tiedosti hyvän muotoilun vaikutuksen: merkin tunnistettavuus ja se, että muistaa tiedostamattaan, minkä laatuisia tuotteet ovat ja miten yritys toimii. 

 

Mitä tarkkaan ottaen on innovatiivisen GEN24 Plus ‑muotoilun taustalla? 

 

Olemme jututtaneet Andreas Muraueria (GroupLeader Product Design & Tech. Communication), David Schönmayria (Program Lead Sustainability by Design) ja Christian Altingeria (Head of Manufacturing Engineering).

AM:
Laitteisto- ja ohjelmistotuotteemme ovat olennainen osa brändikokemusta, ja asiakkaat edellyttävät niiden toimivan luotettavasti. Kilpailussa erottuu vasta, kun nämä odotukset ylittyvät ja niin ikään rakenteen muotoilu, käyttö- ja liitäntätavat, helppokäyttöisyys ja huoltokonsepti vakuuttavat.

GEN24 Plus ‑invertterissä haasteena oli kehittää tuotteen autenttinen muotoilu, kun tuulettimen ja DC-kytkimen paikka oli määrätty ennalta.
Siksi asetimme aktiivisen jäähdytyksen ja tuulettimen esille.

Rohkeus tehdä jotain tavanomaisesta poikkeavaa sai kiitosta tuomaristolta, kuten myös ajaton ja omaleimainen muotoilu, jotka suurelta osalta vaikuttavat tunnistettavuuteen.

 

Mistä syntyy Fronius-muotoilu?

  • Muotoilu syntyy Froniuksella yhteistyössä käyttäjien kanssa.

  • Kyselyiden ohella havainnoidaan markkinoita.

  • Fronius valmistaa ensimmäiset suunnitelmat, joita verrataan käyttäjien vaatimuksiin.

  • Niistä kehitetyt luonnokset annetaan käyttäjille testattaviksi.

  • Malli siirtyy tuotekehitykseen.

 

Millainen prosessi on aivan alusta tuotteen lopulliseen muotoiluun? Mitä näkökohtia täytyy selvittää?

AM:
Tuote- ja käyttöliittymäsuunnittelijat eivät tavoittele pelkästään kauniimpia tuotteita vaan haluavat ennemminkin parantaa kokonaisuutta. Tärkeää siinä on ymmärtää käyttäjän tarpeet ja tuoda ne esiin käytön tehokkuuden ja intuitiivisuuden avulla.

Lisäksi tuotteen elinkaaren aikana sille asetetaan erilaisia vaatimuksia. Laitteen taloudellisen valmistuksen kannalta on esimerkiksi erittäin tärkeää käyttää mahdollisimman vähän ja edullisia osia. Asentaja taas tarvitsee paljon tilaa liitäntäalueella ja toivoo helppoa ja nopeaa asennusta ja kaapelointia ajan säästämiseksi.
Kaikki nämä vaatimukset on huomioitava alusta alkaen: ne muodostavat laitteen suunnittelun ja rakenteen perustan.

Mitä olette oppineet olemassa olevien inverttereiden, kuten Snappyn, muotoiluprosesseista?

CA:
GEN24 Plus tarjoaa joitain innovaatioita ja uudistuksia, mutta tietenkin olemme jälleen siirtäneet hyvin toimivat konseptit mukautettuina muotoiluun. Esimerkiksi menestyksekäs Snap-In-konsepti on sovitettu mukaan, koska se lisää asennus- ja huoltomukavuutta merkittävästi.

Yksi GEN24 Plus ‑invertterin uudistuksista on innovatiivinen tuuletinkonsepti laitteen etupuolella. Tuulettimen uusi sijainti etupuolella ja laitekotelo suojaavat invertteriä kuumenemiselta ja auringonpaisteelta, koska sitä jäähdyttää laitteen koko etupuolella aktiivisesti virtaava ilma.

Tuomariston tärkeisiin perusteluihin kuuluivat myös vastuullisuus ja pitkä käyttöikä. Kuinka vahvasti nämä liittyvät tuotteiden muotoiluun?

AM:
Froniuksella vastuullisuus on erittäin merkittävässä asemassa niin tuotteiden muotoilussa kuin koko yrityksessä. Käytettyjen materiaalien lisäksi se on huomioitu erityisesti kaikkien laitteiden pitkässä käyttöiässä ja korjattavuudessa.   Esimerkiksi GEN24 Plus ‑invertterissä tehoelektroniikan käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti passiivisesti jäähdytettyihin inverttereihin verrattuna ja tuottaa enemmän aurinkosähköä.  
On erittäin positiivista, että viime vuosina luottamus vastuullisuuteen on kasvanut yrityksessä monin paikoin valtavasti.

DS:
Ohjelmamme ”Sustainability by Design” vie tuotevastuullisuuden vieläkin pidemmälle: Tavoitteena on vakuuttava tuotekehitys ja optimoitu vastuullisuus tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa aina raaka-aineista, tuotannosta ja kuljetuksesta elinkaaren päätepisteeseen asti. Jokainen voi henkilökohtaisesti tehdä vastuullisia päätöksiä hyödyntämällä tätä elinkaariajattelua, eli mistä tuotteet tulevat ja mihin ne päätyvät käyttöikänsä päätteeksi.

» ”Muotoilu viimeistelee toiminnan – asiantunteva muotoilu nostaa tuotteen arvoa. Vasta kun toiminta ja muotoilu on sovitettu yhteen, käyttö voi olla oivallukseen perustuvaa. Näkyvä korkea laatu edistää lisäksi tuotteen tunnistettavuutta ja motivoi huolelliseen käsittelyyn.” Andreas Murauer «


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?