Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Fronius MicroGrid- ja Backup-ratkaisu

Sähköverkosta riippumaton, vakaa sähköntuotanto aurinkoenergialla

MicroGrid-järjestelmiä rakennetaan usein alueille, joilla on puutteellinen sähköntuotanto. MicroGrid toimii joko täysin ilman verkkokytkentää paikallisena suljettuna sähköverkkona tai verkkoon kytkettynä varajärjestelmänä. Usein dieselgeneraattoreita käytetään varmistamaan energiantuotanto. Suurin osa MicroGrid- ja Backup-järjestelmistä perustuu kuitenkin aurinkoenergiaan, koska se on vakaa, edullinen ja vastuullinen energialähde.

Fronius microgrid- ja backup-ratkaisun edut

  • Suuri toimitusvarmuus
  • Vakaat energiakustannukset
  • Luotettava järjestelmä ja minimaaliset huoltokustannukset
  • MicroGrid-asetus integroitu inverttereihin
 

Näin Fronius MicroGrid- ja Backup-ratkaisu toimii

Fronius-inverttereissä on erityinen MicroGrid-asetus, joka huolehtii MicroGrid-järjestelmän vakaasta toiminnasta. Invertteri antaa MicroGridin käyttöön mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa. Jos kuormitus on aurinkosähkön mahdollista tuotantokapasiteettia alhaisempi ja akut ovat täynnä (tai invertterilaturin latausteho on liian alhainen), aurinkosähkön tehorasitusta on pienennettävä automaattisesti. Yleensä invertterin tehoa säädetään ilman kommunikointia. Tässä tapauksessa invertterilaturin taajuustilastot ja Fronius-invertterin taajuustilastot huolehtivat optimaalisista tehon ohjearvoista.

Victron Energyn invertterilaturilla (Victron MultiPlus, Victron Quattro) Fronius MicroGrid ‑asetusta voidaan käyttää Fronius-invertterissä ilman lisäkonfigurointia.


Aurinkosähkögeneraattori Aurinkopaneelit ottavat talteen aurinkoenergiaa tasavirtana.
1
Fronius-invertteri Invertteri muuttaa tasavirran kotitalouksissa käytettäväksi vaihtovirraksi ja antaa MicroGridin käyttöön mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa. 
2
Invertterilaturi Inverttereissä tuotettu sähkö voidaan varastoida akkuun invertterilatureilla.
3
Akku Ylijäämäaurinkoenergia välivarastoidaan akkuun.
4
Virrankuluttaja MicroGrid-järjestelmä syöttää virrankuluttajille ensisijaisesti aurinkoenergiaa.  
5
Varageneraattori Lisäksi energiantuotannon varajärjestelmäksi voidaan liittää dieselgeneraattoreita.
6
1
Aurinkosähkögeneraattori
Aurinkopaneelit ottavat talteen aurinkoenergiaa tasavirtana.
2
Fronius-invertteri
Invertteri muuttaa tasavirran kotitalouksissa käytettäväksi vaihtovirraksi ja antaa MicroGridin käyttöön mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa. 
3
Invertterilaturi
Inverttereissä tuotettu sähkö voidaan varastoida akkuun invertterilatureilla.
4
Akku
Ylijäämäaurinkoenergia välivarastoidaan akkuun.
5
Virrankuluttaja
MicroGrid-järjestelmä syöttää virrankuluttajille ensisijaisesti aurinkoenergiaa.  
6
Varageneraattori
Lisäksi energiantuotannon varajärjestelmäksi voidaan liittää dieselgeneraattoreita.

Edullinen ja luotettava sähköntuotanto aurinkoenergialla

MicroGrid-järjestelmä toimii yksinäisenä saarekkeena ilman yhteyttä mihinkään sähköverkkoon tai Backup-ratkaisuna varmistaen energiantuotannon sähkökatkojen aikana. Sähkökatkon yhteydessä järjestelmä kytkeytyy automaattisesti irti sähköverkosta ja rakentaa oman suljetun sähköverkkonsa (MicroGrid).

Näissä järjestelmissä voidaan hyvällä omallatunnolla luopua dieselgeneraattoreista. Kun aurinkoenergiaa käytetään dieseljärjestelmän vaihtoehtona, järjestelmän omistaja hyötyy laskevista kustannuksista ja pääsee melu- ja hajuhaitoista. Tämä on tärkeää etenkin hotelleissa ja lomakeskuksissa, joissa MicroGrid on usein käytössä.  

Vakaat energiakustannukset

Sähkön tuottaminen aurinkoenergialla tarkoittaa myös vakaita energiakustannuksia järjestelmän koko toiminta-ajan, sillä toisin kuin vaihtoehtoisista energialähteistä, kuten dieselgeneraattorista, tästä ei synny juoksevia kustannuksia lainkaan.

Älykästä tekniikkaa

Fronius-inverttereihin on integroitu erityinen MicroGrid-asetus, joka huolehtii järjestelmän vakaasta toiminnasta. Aurinkosähköjärjestelmällä tuotettava sähkö välivarastoidaan akkuun ns. invertterilaturilla. Tekniikka on erityisen joustava ja pystyy sovittamaan aurinkosähköjärjestelmän ja invertterilaturin yhteispelin optimaalisesti MicroGrid-järjestelmään. Paras valinta MicroGrid- ja Backup-järjestelmään on Fronius SnapINverter. Järjestelmän koon mukaan voidaan käyttöön ottaa joko Fronius Symo tai Fronius Eco.  

Vahva kumppani varmistamaan sähköntuotanto

Järjestelmän omistajan ensisijainen tavoite on vakaa ja varma sähköntuotanto. Sen saavuttamiseksi Fronius on asentajan tukena tarjoamalla valmiiksi mietityt ratkaisut ja vahvat kumppanit. Fronius on toteuttanut jo vuosien ajan menestyksekkäitä MicroGrid- ja Backup-projekteja yhdessä erilaisten yritysten kanssa, esimerkkeinä Victron Energy tai Selectronic. Fronius MicroGrid- ja Backup-ratkaisu takaa siis luotettavan ja lähes täysin huoltovapaan järjestelmän. 

MicroGrid-ratkaisu tositoimissa

Kalanviljelylaitos Malissa

Kalanviljelylaitos Complex Agro Industrial de Baragnouma Malissa tuottaa päivittäin viisi tonnia kalaa. Yksi suurimmista haasteista on varmistaa, että vedenkäsittely saa jatkuvasti sähköä. Vakaan sähkönsaannin takaamiseksi siitä päätettiin jo vuonna 2014 kattaa mahdollisimman suuri osuus aurinkosähköllä. 

98 % sähköstä tulee aurinkosähköjärjestelmästä, ja 2 % tuotetaan varajärjestelmänä toimivilla dieselgeneraattoreilla.

Katso referenssit

Alliance for Rural Electrificationin (ARE) jäsen

Fronius on ensimmäinen verkkoon kytkettävien invertterien valmistaja, josta on tullut ARE:n jäsen! Allianssin vision mukaan vuoteen 2030 mennessä kaikilla maailman ihmisillä on mahdollisuus saada edullista, turvallista ja puhdasta energiaa ja energiapalveluja.

Olemme Froniuksella ylpeitä siitä, että voimme tukea tätä tavoitetta yhdessä 55 maasta ja kolmesta maanosasta tulevien 185 jäsenen kanssa!

Lisätietoja ARE:stä

We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?