Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Fronius-lämmitysratkaisut

Lämmintä vettä aurinkosähköllä

Monet aurinkosähköjärjestelmän omistajat kysyvätkin, miten he voisivat hyödyntää aurinkosähköään entistä tehokkaammin. Siinä asiakkaat tarvitsevat asentajaa tukemaan heitä aurinkosähköjärjestelmän optimoinnissa ja osoittamaan, miten älykkäillä ratkaisuilla voidaan säästää energiakustannuksissa ja tulla omavaraisemmaksi. Kerromme, miten Fronius-lämmitysratkaisujen avulla on erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää ylijäämäaurinkosähköä lämmöntuotannossa ja siten käyttää itse tuotettu sähkö maksimaalisesti itse.

Mikäli vesi lämmitetään aurinkosähköllä, järjestelmän omistajat hyötyvät monessa suhteessa: aurinkosähköjärjestelmän omakulutusosuus kasvaa, energiakustannukset pienenevät, lämmitysjärjestelmän kuormitus vähenee ja otetaan aimo harppaus kohti riippumattomuutta fossiilisesta energiantuotannosta. 

Perustason lämminvesiratkaisu Fronius-invertterillä

Fronius-inverttereissä on neljä digitaalista tuloa ja lähtöä, joiden avulla yhdistäminen ulkopuolisten toimittajien komponentteihin, kuten lämpöpumppuihin, uima-allaspumppuihin tai ilmastointijärjestelmiin, on hyvin helppoa. Näitä virrankuluttajia ohjataan käytetään tällöin ylijäämäaurinkosähköstä tai aurinkosähköntuotannosta riippuen aurinkoenergialla. Siten järjestelmien omistajat voivat hyödyntää itse tuottamaansa sähköä yhä tehokkaammin ja esimerkiksi lämmittää aurinkosähköllään vettä lämpöpumpun avulla.

Edut yhdellä silmäyksellä

 • Energiakustannusten vähentäminen
 • Ulkopuolisten toimittajien komponenttien suora ohjaus
 • Ylijäämäaurinkosähkön suora hyödyntäminen ohjaamalla esim. lämpöpumppua
 • Integroitu invertteritoiminto ilman lisäkustannuksia 

Näin toimii perustason lämmitysratkaisu veden lämmitykseen aurinkosähköllä

Invertterin digitaalisten tulojen ja lähtöjen avulla virrankuluttajia voidaan ohjata siten, että niitä käytetään ensisijaisesti aurinkoenergialla. Ylijäämäenergian kynnysarvoilla määritetään, mistä tehosta lähtien I/O:t kytkeytyvät päälle tai pois. Kun määritetty kynnysarvo saavutetaan, virrankuluttaja, kuten lämpöpumppu, kytkeytyy päälle. Ylijäämäenergian kynnysarvojen lisäksi on myös mahdollista asettaa ohjeellinen käyntiaika tai virrankuluttajien prioriteetti, jotta aurinkosähköjärjestelmän omakulutus voidaan optimoida.

älykästä veden lämmitystä fronius ohmpilotilla

Fronius Ohmpilot on ykkösvalinta, kun aurinkosähköjärjestelmän omistaja haluaa lämmittää vettä aurinkosähköllään. Kulutussäätimen ansiosta aurinkosähköä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin veden lämmitykseen. Ylijäämäaurinkoenergia johdetaan yleensä julkiseen sähköverkkoon, mutta Fronius Ohmpilotin kautta se menee suoraan virrankuluttajille, kuten lämpövastukselle, pyyhekuivaimelle tai infrapunalämmittimelle. Lämpövastus käyttää portaattomasti jo aurinkosähköjärjestelmän pienenkin ylijäämän, eikä sähköverkkoon johdeta mitään. 

Aurinkosähköenergia hyödynnetään siten kotona parhaalla mahdollisella tavalla, ja omakulutusosuus saadaan kasvatettua 100 prosenttiin asti. Se ei vaikuta pelkästään aurinkosähköjärjestelmän tuottoon vaan myös energiakustannuksiin. Kesäkuukausina vesi voidaan lämmittää lähes kokonaan aurinkoenergialla. Ensisijaista lämmönlähdettä ei useimmiten käytetä lainkaan, mikä luonnollisesti pidentää lämmitysjärjestelmän käyttöikää. 

Edut yhdellä silmäyksellä

 • Ensisijaisen lämmönlähteen pidempi käyttöikä
 • Veden lämmitys mahdollista suurimmaksi osaksi aurinkosähköllä yli kahdeksan kuukautta vuodessa
 • Omakulutusosuuden kasvattaminen 100 prosenttiin
 • Portaaton säätö 0–9 kW ylijäämäaurinkosähkön hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin
 • Energiakustannusten vähentäminen
 • Käyttö mahdollista myös yhdistettynä nollatason verkkoonsyöttöön
 • Lyhyiden huonon sään jaksojen ihanteellinen ohittaminen

Omakulutusasteen kasvattaminen Fronius Ohmpilotilla

Fronius Ohmpilotin vaikutus: ylijäämäaurinkosähköä ei johdeta sähköverkkoon vaan hyödynnetään veden lämmitykseen, kunnes lämminvesivaraajan asetettu tavoitelämpötila on saavutettu. Jonain päivänä omakulutus voi nousta jopa 100 prosenttiin.

 • Teho sähköverkkoon
 • Ohmpilotin teho
 • Suora kulutus

Näin toimii lämmitysratkaisu Fronius Ohmpilotilla

Fronius Ohmpilot on kulutussäädin, joka käyttää aurinkosähköjärjestelmän ylijäämäenergian veden lämmitykseen lämminvesivaraajassa. Vettä ei siis lämmitetä tavanomaisilla lämmönlähteillä, kuten öljy- tai pellettilämmityksellä, vaan aurinkoenergialla. Tämän ratkaisun suurena etuna on portaaton säätö 0–9 kW, jolloin aurinkosähköä voidaan käyttää erityisen tehokkaasti. Lisäksi Fronius Ohmpilot pystyy ohjaamaan muita resistiivisiä kuormia, kuten pyyhekuivainta tai infrapunalämmitintä. 

Täysi potentiaali: lämmitys Ohmpilotilla ja lämpöpumpulla

Sekä perusratkaisu lämpöpumpun kanssa että Ohmpilot tuovat paljon etuja. Jos haluaa hyödyntää täyden potentiaalin, ratkaisut kannattaa yhdistää.
Luonnollisesti perustason lämmitysratkaisuakin voidaan laajentaa ja optimoida vähitellen. 

 • Lämpöpumpun etuna on sen erinomainen tehokkuus: tyypistä riippuen se tuottaa yhdestä osasta sähköä jopa viisi osaa lämpöä.
 • Lämpöpumpun haittapuolena on sen hitaus: useat päälle- ja poiskytkennät lyhentävät sen käyttöikää.

Lämpöpumpulla varustetun kotitalouden kuormitusprofiilista näkee hyvin, kuinka usein lämpöpumppu kytketään päälle ja pois vuorokaudessa.

 

Tässä mukaan tulee Ohmpilot yhdistettynä puskurivaraajaan. Tämä nopea kulutussäädin hyödyntää ylijäämäaurinkoenergiaa tarkasti ja lämmittää lämpövastuksella esimerkiksi vettä puskurivaraajassa. Siksi lämpöpumpun ei tarvitse olla niin usein käynnissä ja sen käyttöikä pitenee.

Ohmpilotin lisäetuna on, että se pystyy nostamaan puskuri- tai lämminvesivaraajan lämpötilan korkeammaksi kuin lämpöpumppu, joka on usein rajattu arvoon n. 55 °C. Näin myös useita päiviä jatkuvat huonon sään jaksot voidaan ohittaa ilman lämpöpumpun kytkemistä päälle, mikä jälleen pidentää sen käyttöikää.

Ohmpilot-simulointi Fronius Solar.web ‑työkalulla

Simulointi Fronius Solar.web -online-portaalin avulla osoittaa asiakkaalle jo etukäteen yksilöllisten ja todellisten tietojen perusteella Fronius Ohmpilotin edut. Muutamassa minuutissa nähdään, miten Fronius Ohmpilot kasvattaa omakulutusastetta ja kuinka suuret säästöt järjestelmän omistajan saavuttaa vuositasolla. 

Katso Solar.web

Fronius Ohmpilot tositoimissa

6-henkisessä taloudessa öljylämmitys voidaan kytkeä pois päältä koko kesäksi, mikä säästää sitä ja pidentää sen käyttöikää. Lisäksi säästetään polttoainekustannuksissa – ainakin vuonna 2017 säästyi yli 430 litraa öljyä. 

Katso referenssit


Fronius Ohmpilot käytännössä

Webinaarissa on kuvattu lähemmin Fronius Ohmpilotin ihanteellista käyttöä erityisesti veden lämmitykseen. Lisäksi kerromme käytännön esimerkkien avulla Fronius Ohmpilotin lukuisista käyttömahdollisuuksista muiden lämmönlähteiden ja resistiivisten kuormien kanssa.

Katso video
Fronius Ohmpilot  Tekniset tiedot
 Taajuus (tulo) 50 Hz
 Maks. lähtöteho 3/9 kW (kumpikin portaattomasti säädettävä)
 Tehonsäätelyn tyyppi

Pulssinleveysmodulaatio

 Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 350 x 280 x 110 mm
Paino 3,9 kg


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?