Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Aurinkosähkö ja sähköautot täydellinen yhdistelmä

Ylijäämäaurinkosähköllä vastuullista autoilua


Jos haluaa säästää energiakustannuksissa, ei kannata unohtaa autoilua. Erityisen paljon säästöjä voidaan saada syntymään yhdistettäessä aurinkosähkö ja sähköautot. 

Kaikki jo aurinkosähköjärjestelmän hankkineet voivat hyödyntää käyttämätöntä energiaa Fronius-ratkaisuilla, kun he vaihtavat sähköautoon. 

Vastaavasti kaikkien sähköauton omistajien olisi järkevä miettiä aurinkosähköjärjestelmän hankkimista. Itse tuotetulla aurinkosähköllä näet auto latautuu kotona paljon edullisemmin kuin verkkovirralla.


Aurinkosähkön ja sähköauton yhdistelmän etuja

  • Aurinkosähkön omakulutusosuuden kasvattaminen
  • Aurinkosähköjärjestelmän ja sähköauton nopeampi kuoleentuminen
  • Edullisempaa sähköä sähköautoon
  • Vähemmän verkkosähkön ostamista

Fronius tarjoaa erilaisia ratkaisuja sähköautojen lataamiseen aurinkosähköjärjestelmän energialla ilman energianhallintaa toteutetuista yksinkertaisista ratkaisuista aina älykkäisiin Fronius Wattpilot ‑latausratkaisuihin asti. Fronius-laturin näppärän latausratkaisun avulla on mahdollista käyttää dynaamista ylijäämälatausta ja siten hyödyntää itse tuotettu aurinkosähkö optimaalisesti. 

Seuraavassa kolme ratkaisuamme selitetään yksityiskohtaisesti.

Dynaaminen lataaminen ylijäämäaurinkosähköllä

Dynaamisessa ylijäämälatauksessa ylijäämäaurinkosähkö hyödynnetään optimaalisesti ja verkkoonsyöttö vähennetään minimiin. Käyttämällä älykkäitä latureita voidaan jo pienetkin määrät ylijäämäenergiaa käyttää sähköautojen lataamiseen. 

• Ylijäämäaurinkosähkö     • Sähköauto*

 

Latausprosessi käynnistyy automaattisesti heti, kun ylijäämää on saatavilla ja se sopii kulloinkin käytettävissä olevaan energiamäärään. Kun asentaja on suorittanut konfiguroinnin kerran, autoa ladataan tässä ratkaisussa täysin automaattisesti aurinkosähköllä, joka muuten johdettaisiin sähköverkkoon.

Tämä ratkaisu voidaan täydellisesti korvata Fronius Wattpilotin ja Fronius-inverttereiden yhdistelmällä. Invertterin avoimet liitännät antavat mahdollisuuden kommunikoida suoraan älykkään laturin kanssa. 

Mahdollista

Dynaamista lataamista Fronius Wattpilotilla

Fronius Wattpilot ‑laturin myötä voit tarjota asiakkaillesi älykkään latausratkaisun, jonka avulla dynaaminen lataaminen ylijäämäaurinkosähköllä on mahdollista. 

Täysautomaattisen 1/3-vaihekytkennän ansiosta 1,38–22,0 kW:n ylijäämäaurinkoenergia voidaan hyödyntää entistä paremmin. 

Lisäksi Wattpilot on yhteensopiva muuttuvien sähkönhintojen kanssa. Siten voidaan esimerkiksi öisin ladata erittäin edullisesti sähköä verkosta yösähkön hinnalla

 

Lisätietoja Fronius Wattpilotista

Lataaminen ylijäämäaurinkosähköllä ja energianhallinta

Jos järjestelmään ei asenneta älykästä laturia, myös Fronius-invertteri ja energianhallintatoiminto voivat huolehtia lataamisen ohjauksesta.

• Ylijäämäaurinkosähkö     • Sähköauto*

 

Invertteri ohjaa latauspistorasiaa tai yksinkertaista laturia digitaalisen lähdön kautta aina silloin, kun saavutetaan määritetty aurinkosähkön tai ylijäämäaurinkosähkön kynnysarvo

Dynaamiseen ylijäämälataukseen verrattuna tässä vaihtoehdossa latausprosessia ei voida säädellä jatkuvasti. Latausteho säädetään jokaiseen latausprosessiin kiinteäksi. Invertteri pystyy automaattisesti aktivoimaan latauksen ja poistamaan aktivoinnin saatavilla olevan ylijäämäaurinkosähkön perusteella.  

Mahdollista

  • Fronius-invertterin ja 
  • vapauskoskettimella tai eteen kytketyllä releellä varustetun yksinkertaisen latausratkaisun kanssa

Manuaalinen lataaminen ylijäämäaurinkosähköllä

 

Vaihtoehtoisesti voidaan myös ladata ilman energianhallintaa. Tässä vaihtoehdossa laturi täytyy kuitenkin aktivoida käsin, kun ylijäämäaurinkosähköä on saatavilla. 

Tällöin laturin latausteho pitäisi kuitenkin sovittaa aurinkosähköjärjestelmän tehoon. Muussa tapauksessa voi ilmaantua kalliita kuormituspiikkejä.  

Mahdollista

• Ylijäämäaurinkosähkö     • Sähköauto*

* Kaaviot toimivat havainnollisina esimerkkeinä. Teknisten tietojen oikeellisuudesta ei vastata.

Lisätietoja sähköautoista ja aurinkosähköstäWebinaari: Sähköauton lataaminen ylijäämäaurinkosähköllä

Tällä videolla annetaan lisätietoja siitä, miten ylijäämäaurinkosähköä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla sähköauton portaattomaan lataamiseen. 

Sillä esitellään erilaisia mahdollisuuksia ladata sähköauto tehokkaasti ja nostaa aurinkosähkön omakulutusosuutta. 

Katso video