Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Aktiivinen jäähdytystekniikka

Aktiivinen jäähdytys – jokaisen aurinkosähköjärjestelmän etu

Kun lämpötila nousee, kasvavat yleensä inverttereiden ja aurinkosähköjärjestelmien haasteetkin. Ympäristön korkea lämpötila vaikuttaa suoraan aurinkosähköjärjestelmän tuottoon ja käyttöikään ja voi vaikuttaa niihin negatiivisesti. Siksi Fronius panostaa aktiiviseen jäähdytystekniikkaan, joka pitää invertterin tehoelektroniikan lämpötilan jatkuvasti alhaisena ja tuo siten lukuisia etuja aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta aina käyttöön asti.

Aktiivisen jäähdytystekniikan edut

Aktiivisen jäähdytyksen ansiosta Fronius-inverttereiden mitoitus ja asennus on joustavampaa jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi käyttökustannukset ovat pienemmät, koska huoltokustannuksia tulee vain vähän, jos lainkaan. Etenkin pidempi käyttöikä ja paremman suorituskyvyn antama parempi tuotto puoltavat aktiivista jäähdytysjärjestelmää:


  • Pidempi käyttöikä
  • Parempi tuotto
  • Joustavuus järjestelmää suunniteltaessa
  • Yksinkertainen ja joustava asennus
  • Pienet huoltokustannukset

Näin aktiivinen jäähdytystekniikka toimii

Aktiivinen jäähdytystekniikka lyhyesti

Invertterin sisällä olevat elektroniset komponentit reagoivat erittäin herkästi korkeisiin lämpötiloihin. Invertteriin tarvitaan jäähdytys, jotta nämä osat eivät ylikuumene. Kaikissa Fronius-inverttereissä aktiivinen jäähdytystekniikka eli Active Cooling on vakiona. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään lämpökenttiä sisätilatuulettimien avulla ja johtamaan lämmin ilma ohjatusti pois. Yksi tai useampi tuuletin huolehtii, että invertterin sisällä oleva ilma kiertää ja lämpötila pysyy alhaisena.

Useissa markkinoilla olevissa inverttereissä käytetään passiivista jäähdytystekniikkaa, jossa luotetaan luonnolliseen konvektioon. Siinä sisälämpötila pidetään alhaisena suurilla jäähdytyslevyillä.

fronius gen24 ja innovatiivinen jäähdytystekniikka

Uuden Fronius GEN24 invertterisukupolven haasteeksi muodostui jäähdytystehon optimointi entisestään ja siinä erityisesti tilan säästäminen ja pieni koko. Tuloksena syntyi erittäin tehokas jäädytysjärjestelmä, joka koostuu yhdestä jäähdytyselementistä ja yhdestä tuulettimesta ja jäähdyttää optimaalisesti tehoelektroniikan komponentit invertterin sisällä. 

Jäähdytysjärjestelmän ytimenä toimii innovatiivinen tuuletinkotelo, joka on integroitu erityisillä jäähdytysrivoilla varustetun painevaletun alumiinisen jäähdytyselementin syvennykseen. Tuuletinkotelo huolehtii ihanteellisista painesuhteista, jotta ympäröivän ilman optimaalinen imu ja ilmavirran läpivirtaus ovat mahdollisia.

 

  • Tuuletin pitää tehoelektroniikan lämpötilan alhaisena.
  • Se saa ilman kiertämään sisällä ja ehkäisee kuumia kohtia.
  • Jäähdytysrivat johtavat lämmön pois.

Aktiivisen jäähdytystekniikan edut

Pidempi käyttöikä

Lämpötila vaikuttaa invertterin elektronisten komponenttien tehoon erittäin paljon. Mitä korkeampi lämpötila ja mitä voimakkaammat lämpötilan vaihtelut kohdistuvat komponentteihin, sitä suurempi on vikaantumistodennäköisyys. 

Tutkimusten mukaan jo 10 °C:een lämpötilannousu korkeammalla lämpötila-alueella puolittaa tehoelektroniikan käyttöiän. Aktiivinen jäähdytys pitää sisätilan lämpötilan jatkuvasti alhaisena. Siksi Fronius-inverttereiden käyttöikä on pidempi kuin inverttereiden, joissa on passiivinen jäähdytys.

Parempi tuotto

Jotta voidaan estää elektroniikkaosien ylikuumeneminen, invertterissä suoritetaan yleensä tehorasituksen pienentäminen eli pienennetään lähtötehoa. Tällöin erityisesti korkeamman lämpötilan alueilla on selkeästi enemmän etua inverttereistä, joissa on aktiivinen jäähdytystekniikka. 

Koska invertterit ovat sisältä selvästi viileämpiä, niiden teho alkaa vähentyä vasta ympäristön lämpötilan ollessa korkeampi. Tämä vaikuttaa positiivisesti tuottoon. Inverttereiden tuotot ovat suurempia ja siten investoinnin kuoleentumisaika lyhenee.

*1 passiivinen jäähdytys

*2 aktiivinen jäähdytys

 

Joustavuus järjestelmää suunniteltaessa

Aktiivisen jäähdytystekniikan ansiosta Fronius-invertterit ovat erinomaisen joustavia myös järjestelmää suunniteltaessa. Koska lämpöä voidaan johtaa enemmän pois, sähkövirran voimakkuudet voivat olla suurempia, joten rivistöjä voidaan liittää enemmän rinnakkain. Siten voidaan toteuttaa selkeästi epäsymmetrisiä järjestelmiä.

Yksinkertainen ja joustava asennus

Aktiivisen jäähdytystekniikan ansiosta invertterit ovat niin ikään erittäin joustavia asentaa. Fronius-invertterit voidaan asentaa pystyyn, vaakaan ja jopa katon tasalle. Ilmavirran älykkään aktiivisen ohjaamisen ansiosta invertterit voidaan asentaa myös kylki kylkeen. 

GEN24 invertterissä viileän ilman imu on keskitetty ja lämmin ilma johdetaan jäähdytysripojen kautta. Lisäksi ne invertterit, joissa ei tarvita jäähdytyselementtejä, ovat erittäin kevyitä, joten niiden kuljetus ja asennus on helppoa.

 

Pienet huoltokustannukset

Fronius-invertterit ovat passiivisella jäähdytyksellä varustettuihin inverttereihin verrattuna periaatteessa huoltovapaita. Siksi juoksevat kustannukset ovat erittäin pienet ja huoltokustannukset pystytään pitämään koko käyttöiän alhaisina.Lataukset

Näissä ratkaisuissa on aktiivinen jäähdytystekniikka

Aktiivinen jäähdytystekniikka sisältyy vakiona kaikkiin Fronius-inverttereihin: niin SnapINverter-sarjaan kuin Fronius Tauro- ja Fronius GEN24 Plus -tuoteperheeseen.