Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Dynamic Peak Manager kannattavia aurinkosähköjärjestelmiä varjostuksesta huolimatta

Vähemmän hävikkiä aurinkosähköjärjestelmien ollessa osittaisessa varjossa

Älykästä varjostuksen hallintaa

Jotta aurinkosähköjärjestelmä pystyisi tuottamaan hyvin, sen pitäisi olla koko vuoden mahdollisimman vähän varjossa. Tämä voidaan huomioida jo järjestelmää suunniteltaessa. 
Ajan mittaan ympäristöön voi kuitenkin tulla muutoksia, jotka varjostavat aurinkopaneeleja osittain. Niitä voivat olla uudet rakennukset tai rakennusten osat, kuten savupiiput, kattolyhdyt, sähköjohdot tai kasvavat puut. 

Tällaiset varjostukset vaikuttavat negatiivisesti aurinkosähköjärjestelmän tuottoon eikä niitä pidä aliarvioida
Ratkaisu on älykäs, invertteriin integroitu varjostuksen hallinta, jolla pystytään minimoimaan energiahäviöt.


Dynamic Peak Manager – älykäs varjostuksen hallinta

Dynamic Peak Manager on invertteriin integroitu varjostuksen hallinta, joka maksimoi aurinkosähköjärjestelmän tuoton varjostuksesta huolimatta – ilman lisäkomponentteja. 

Fronius Dynamic Peak Managerin avulla asiakas pääsee aina maksimiin – myös osittaisessa varjossa. Äärimmäisen tehokas MPP-seuranta-algoritmi havaitsee kaikki varjot ja optimoi tuoton rivistön tasolla. Se tarkoittaa pienempiä kustannuksia järjestelmäkomponenttien määrän vähentyessä ja etenkin asennus- ja huoltokustannusten minimointia

Tehokas

Äärimmäisen tehokas MPP-seuranta-algoritmi havaitsee kaikki varjot ja optimoi tuoton rivistön tasolla.

Dynamic Peak Manager skannaa koko jännite-teho-käyrän säännöllisesti ja löytää aina aurinkosähköjärjestelmän tehokkaimman toimintapisteen ja antaa varjostuksista huolimatta maksimituotot.

Varma

Fronius- varjostuksen hallinta ei edellytä lisäkomponentteja paneelitasolla. Ratkaisu on integroitu jo invertteriin ja siten suojattu ulkoisilta vaikutuksilta.

Näin aurinkosähköjärjestelmän luotettavuus kasvaa ja vikaantumis- tai tulipaloriskit minimoidaan.

Kestävä

Varjostuksen hallinnan siirtäminen paneelitasolle lisää usein häiriöitä ja siten huollon tarvetta.

Fronius-inverttereissä koko tehoelektroniikka ja varjostuksen hallinta on integroitu invertteriin. Siksi aurinkopaneelin komponentteja ei tarvitse vaihtaa.

Näin Dynamic Peak Manager toimii

Dynamic Peak Manager on äärimmäisen tehokas varjoa sietävä algoritmi, joka analysoi koko jännite-teho-käyrän säännöllisesti. 

Siten Dynamic Peak Manager löytää aina globaalin maksimitehopisteen (GMPP)

Käytännössä enemmän tuottoa aurinkosähköjärjestelmän varjostuksesta huolimatta

  • Aurinkosähköjärjestelmän koko: 3,3 kWp
  • Suunta: kaakko
  • Kallistuskulma: 19,5°
  • Varjo: osittain varjossa

Aurinkoisena päivänä tämä järjestelmä ja Fronius Dynamic Peak Manager tuottavat yhdessä 7 % enemmän kuin ilman varjostuksen hallintaa olevat järjestelmät.

Tehostin aurinkosähköjärjestelmien ollessa varjossa

DC-tehostimet sovittavat varjossa olevien aurinkopaneelien jännitteen varjostamattomien paneelien jännitteeseen nostamalla tai laskemalla sitä. Tähän komponentti tarvitsee energiaa. 

Mitä suurempi varjo on, sitä suurempi on myös tehostimen kulutus ja sitä pienempi on hyötysuhde. Erityisesti osittaisessa varjostuksessa tehostimet eivät siksi useinkaan pysty kompensoimaan varjostusta eivätkä siten lisää tuottoa

 

Lisäksi DC-tehostinjärjestelmien heikkoutena on suuri komponenttimäärä katolla

Tehostin on katolla aina suoraan aurinkopaneelin takana ja siksi jatkuvasti kuumuuden, kylmyyden, sateen ja lumen armoilla. Tämä ei ole hyväksi herkälle tehoelektroniikalle ja voi siten vaikuttaa huoltoihin ja tulipaloriskiin.

DC-pistoliitännän viat ovat aurinkosähköjärjestelmän vikaantumisen pääsyy, ja niiden määrä kolminkertaistuu DC-tehostinjärjestelmissä. 

 

Yhteenveto: 
DC-tehostimien käyttö ei tuo taloudellista lisäarvoa. Ennemminkin järjestelmän häiriöiden riski kasvaa, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia huoltokustannusten kasvaessa. 

Ohitusdiodeilla hävikkiä vastaan varjossa

Vallalla on ollut yleinen harhaluulo, että varjossa oleva aurinkopaneeli rajoittaa myös kaikkien muiden samassa rivistössä olevien paneelien tehoa.

Aurinkopaneelien kennot on kuitenkin yhdistetty pääasiassa kolmella ns. ohitusdiodilla. Jos ilmestyy varjo, diodi alkaa johtaa ja aurinkopaneelin kyseinen osa putoaa pois. Muut paneelit tuottavat edelleen täyden tehon.

Näin varjossa oleva aurinkopaneeli ei vaikuta muihin samassa rivistössä oleviin paneeleihin.