Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
Asentajat ja kumppanit

Multi Flow Technology Energiavirranhallinta

Energiavirtojen älykäs hallinta

Aurinkoenergian varastointi ja kyky hyödyntää sitä kellon ympäri on tärkeä asia. Vielä tärkeämpää on aurinkosähköjärjestelmän tehon, akkujen ja täydentävien sähköenergialähteiden tehokas yhdistäminen. Juuri se on mahdollista Fronius Multi Flow Technologyn ansiosta: energian älykäs ohjaaminen, jotta saavutetaan maksimaalinen omakulutus ja varastointijärjestelmien optimaalinen käyttöaste.

Multi Flow Technologyn edut  

Tavanomaiset invertterit sallivat aina vain yhden energiavirran, eivätkä samanaikaiset energiavirrat ole mahdollisia. Sen takia tuotettua energiaa ei hyödynnetä optimaalisesti. Fronius-invertterit ja Multi Flow Technology yhdessä pystyvät ohjaamaan erilaisia energiavirtoja samanaikaisesti ja vielä kaikkiin suuntiin. Siitä on monia etuja.

 

  • Erinomaista tehokkuutta DC-kytketyillä akuilla
  • DC- ja AC-kytkentä: integrointi olemassa olevaan aurinkosähköjärjestelmään
  • Varma sähkönsaanti myös sähkökatkon yhteydessä
  • Akun lataamisen ja hyödyntämisen ohjaus

Varastointijärjestelmän energiavirrat

Aurinkosähkögeneraattori voi yhtä aikaa syöttää energiaa kodin virrankuluttajille ja ladata akkua. Tarvittaessa ylijäämäenergiaa voidaan syöttää verkkoon.

Kodin virrankuluttajat voivat saada energiaa yhtä aikaa aurinkosähkögeneraattorilta ja akulta.

Mahdollisella ylijäämällä syötetään energiaa virrankuluttajille ja ladataan akkua yhtä aikaa. Kulutustilanteessa energiaa syötetään aurinkosähkögeneraattorilta ja akulta.

Invertteri voi käyttää akun lataamiseen energiaa täydentävästä AC-lähteestä, kuten tuulivoimalasta tai olemassa olevista aurinkosähköjärjestelmistä.

Invertteri ohjaa varastointijärjestelmän energiavirtoja.

Samanaikaisilla energiavirroilla suuri omakulutusaste

Multi Flow Technology mahdollistaa samanaikaiset energiavirrat kaikkiin suuntiin, jolloin verkkosähkön ostaminen ja verkkoonsyöttö vähenevät, mikä tarkoittaa vähemmän kustannuksia ja enemmän tuottoa.  

Tässä käyttöesimerkissä Fronius Symo GEN24 6.0 Plus voi syöttää 6 kW:n aurinkosähköntuotannosta 3 kW kotitalouden käyttöön ja samanaikaisesti käyttää toiset 3 kW akun lataamiseen*.

*Mahdollista BYD Battery-Box Premium HVS/HVM:n avulla

Varma sähkönsaanti myös sähkökatkon yhteydessä

Varavirtatilassa, kuten julkisen sähköverkon jakeluhäiriöiden yhteydessä, Multi Flow Technology varmistaa sähkönsaannin aurinkosähköjärjestelmän ja akun avulla. Aurinkosähköjärjestelmä pystyy syöttämään kotitalouteen aurinkoenergiaa myös silloin, kun akku on jo purkautunut.   

Tässä käyttöesimerkissä sähkökatkon yhteydessä syötetään energiaa kodin virrankuluttajille ja ladataan akkua yhtä aikaa*.

*Mahdollista BYD Battery-Box Premium HVS/HVM:n avulla

Akun ja hybridi-invertterin lisääminen aurinkosähköjärjestelmään

Jos aurinkosähköjärjestelmässä ei vielä ole akkua, se voidaan asentaa jälkikäteen, jolloin päästään hyödyntämään Multi Flow Technologyn edut.  

Tässä käyttöesimerkissä mahdollisella ylijäämällä (vihreä viiva) syötetään energiaa kodin virrankuluttajille ja ladataan akkua yhtä aikaa. Kulutustilanteessa (sininen viiva) energiaa syötetään aurinkosähkögeneraattorilta ja akulta.

Aurinkosähköjärjestelmän laajentaminen AC-kytkennällä

Multi Flow Technologyn avulla on mahdollista sekä varastointijärjestelmän DC-kytkentä että myös AC-kytkentä. Näin olemassa olevaan aurinkosähköjärjestelmään voidaan integroida varastointiratkaisu. Toisaalta varastointijärjestelmään voidaan yhdistää myös pieniä tuuligeneraattoreita tai pienimuotoisia sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia.    

Tässä käyttöesimerkissä mahdollisella ylijäämällä (vihreä viiva) syötetään energiaa kodin virrankuluttajille ja ladataan akkua DC- ja AC-puolelta. Kulutustilanteessa (sininen viiva) energiaa syötetään sekä DC- että AC-puolen aurinkosähkögeneraattorilta ja akulta.

Fronius parhaimpien joukossa jo viidettä kertaa

Fronius GEN24 Plus ja BYD Battery-Box Premium: tämä yhdistelmä saa myös Stromspeicher-Inspektion 2024 -tutkimuksessa jälleen huippusijoituksia. HTW Berlin suorittaa vuosittain Stromspeicher-Inspektion-tutkimuksen ja se on aurinkosähkön akkujärjestelmien tehokkuuden kannalta Euroopan tärkein tutkimus. Kaksikko vakuuttaa erinomaisella tehokkuudellaan jo viidettä kertaa peräkkäin.
Lue lisää Speicher-Inspektion-tutkimuksesta

AC-lataustoiminnolla lisää joustavuutta varastointijärjestelmiin

Invertterit yhdessä Multi Flow Technologyn kanssa voivat saada AC-latausvirran lisäenergialähteistä tai sähköverkosta yhtä aikaa muiden energiavirtojen kanssa. Tämä mahdollistaa lukuisia lisätoimintoja:
Vaihtoehtoiset energialähteet, kuten pienimuotoiset sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset tai tuulivoimalat, voidaan liittää aurinkosähköjärjestelmään AC-lataustoiminnon välityksellä. Näiden täydentävien energianlähteiden ylijäämäenergia voidaan välivarastoida akkuun. Sillä taataan luotettava energiantuotanto myös silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä tuottaa vain vähän aurinkosähköä, kuten talvella. 
Yhä useammat energiayhtiöt toimittavat asiakkailleen aikasähköä. AC-lataustoiminnon avulla järjestelmän omistaja voi ladata akun sähköverkosta edullisena aikana (mikäli sallittua), jotta kotitalouden vaatima energia saadaan kalliina aikana akusta. 
AC-lataustoiminto varmistaa, että akussa on aina tietty vähimmäislataus sähkökatkojen varalta. Kun sähkönjakelun keskeytyksestä on ilmoitettu, järjestelmän omistaja voi varavirtatoiminnon ansiosta ladata akun täyteen ajoissa. 
Jos aurinkoenergiaa ei ole käytettävissä pitkään aikaan tai sitä on saatavilla vain vähän esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän vian takia, AC-lataustoiminnon avulla on mahdollista suojata akkua syväpurkaukselta ja siten pidentää sen käyttöikää. 
Aurinkosähkön varastointijärjestelmät yhdessä AC-lataustoiminnon kanssa parantavat sähköverkon laatua merkittävästi, koska kuluttajat voivat ladata vilkkaan verkkoonsyötön aikana akkunsa ja siten vähentää sähköverkkojen kuormitusta.


Akun ja energian hallintaa Fronius-tuotteilla

Multi Flow Technology toiminnassa: Tutustu SnapINverter- ja GEN24 Plus ‑tuotesarjojen Fronius-hybridi-inverttereihin ja niihin yhdistettyihin BYD- ja LG Chem ‑akustoihin. Asiantuntijamme esittelevät, miten lämmitys ja jäähdytys saadaan energianhallinnalla osaksi aurinkoenergian kokonaisjärjestelmää ja sähköajoneuvoja voidaan ladata älykkäästi.

Katso video

Näissä Fronius-tuotteissa on Multi Flow Technology