De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
SOLAR ENERGY
INSTALLATEURS & PARTNERS

Waarom kiezen voor een gecentraliseerd systeemontwerp met de Fronius Tauro de moeite waard is

Producten en oplossingen

7-3-2022
Een gecentraliseerd systeemontwerp met de Fronius Tauro Precombined biedt talrijke voordelen tijdens de installatie en het gebruik van het systeem. Het gebruik van kleine kabeldoorsneden en de plaatsing van de omvormer op één locatie vergemakkelijken de installatie en het onderhoud wanneer er onderhoud moet worden gepleegd. Terwijl het merendeel van de fotovoltaïsche systemen momenteel wordt aangelegd met een decentraal ontwerp, overtuigt de gecentraliseerde oplossing met duidelijke kostenbesparingen voor fotovoltaïsche systemen die met name grote afstanden en grote gebieden bestrijken. 

FRONIUS TAURO DIRECT OF VOORGECOMBINEERD?  

Of hij nu direct of voorgecombineerd is, de Fronius Tauro is een robuuste omvormer die maximale flexibiliteit in systeemontwerp combineert met lage totale bedrijfskosten van het systeem - zelfs onder de zwaarste omgevingsomstandigheden of tijdens onderhoudswerkzaamheden. Vermogen zonder compromissen. Fronius Tauro. Ontworpen om te presteren.

De Fronius Tauro is verkrijgbaar in twee versies en maakt een gedecentraliseerd en gecentraliseerd systeemontwerp mogelijk. Dankzij het flexibele systeemontwerp kan elk PV-project perfect worden aangepast aan de individuele omstandigheden ter plaatse. 

Direct (D)

  • Voor een gedecentraliseerd systeemontwerp en directe aansluiting van de strings op de omvormer
  • In een systeem met een decentraal ontwerp worden de omvormers direct naast de PV-module array geplaatst. Daarbij worden grotere afstanden overbrugd met behulp van AC-kabels

 

 

 

Voorgecombineerd (P)

  • Voor een gecentraliseerd systeemontwerp waarbij de strings via DC- combinerboxen op de Fronius Tauro worden aangesloten
  • In een systeem met een gecentraliseerd ontwerp worden de omvormers dicht bij de transformator of hoofdverdeler geplaatst en aangesloten via DC string combiner boxen. De AC-kabeltrajecten van de omvormers naar de transformator zijn daardoor veel korter dan bij een decentraal systeemontwerp. De grotere afstanden van de omvormers naar de DC string combiner box en van daar naar de PV-modules worden overbrugd met DC-kabels

HOE WORDT BESLOTEN VOOR EEN GECENTRALISEERD SYSTEEMONTWERP TE KIEZEN?

De beslissing of een fotovoltaïsch systeem gecentraliseerd of gedecentraliseerd wordt aangelegd, hangt af van de omstandigheden ter plaatse. De afstanden tussen de zonnepanelen en de hoofdverdeler zijn doorslaggevend voor de kabellengten en de bijbehorende kabeldoorsneden. In het algemeen geldt dat hoe groter de afstand tussen de zonnepanelen en de hoofdverdeler is, des te rendabeler een gecentraliseerd systeemontwerp zal zijn. Dit komt omdat met name bij lange afstanden de opbrengstverliezen van kabels niet mogen worden onderschat. 

De Tauro Precombined is daarom ideaal voor fotovoltaïsche systemen met grote afstanden tussen de module-array en de hoofdverdeler, voor grote veldinstallaties en voor dakconfiguraties die ofwel grootschalig zijn of moeilijk toegankelijk. Om de systeemkosten laag te houden, moeten overwegingen met betrekking tot installatie, onderhoud en service al in een vroeg stadium worden meegenomen in de beslissing om voor een gecentraliseerd of gedecentraliseerd systeemontwerp te kiezen.

 

VERLAGING VAN DE INSTALLATIEKOSTEN VAN EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM  

In een systeem met een gecentraliseerd ontwerp, bijvoorbeeld een fotovoltaïsch systeem met de Tauro Precombined, worden alle omvormers dicht bij de hoofdverdeelkast of transformator bij elkaar geplaatst (dit kan ca. 10-15 meter zijn). Dit betekent dat het mogelijk is om de kabelafstanden van de string-combinatiekasten tot de omvormers te overbruggen met kabels met een doorsnede van 95 mm2. Dunne AC-kabels kunnen worden gekozen afhankelijk van de kabellengte en het vermogen. 

Het grootschalige gebruik van kabels met een doorsnede van 95 mm2 leidt niet alleen tot een eenvoudige bediening, maar ook tot een aanzienlijke kostenbesparing. Ruwweg €1000 kan worden bespaard met een fotovoltaïsch systeem van 500 kWp dat met dit kabeltype is uitgerust.*

Bovendien heeft de Fronius Tauro een geïntegreerde communicatie-unit die is uitgerust met LAN en WLAN. Er hoeft geen aparte Datamanager te worden aangeschaft en geïnstalleerd om alle omvormers aan te sluiten. De Tauro Precombined-omvormers worden afzonderlijk met aparte LAN-kabels op de router aangesloten. In een centraal systeem hoeft de datacommunicatie niet meer van omvormer naar omvormer en van daar naar de router te worden geleid. Dit vereenvoudigt de communicatie-inrichting in een fotovoltaïsche installatie. 

Omdat de signalen tussen de afzonderlijke omvormers niet worden doorgestuurd, wordt zelfs bij een storing in een communicatie-eenheid de datacommunicatie van de andere omvormers niet beïnvloed en functioneert deze zonder problemen verder. Overspanningen tussen de omvormers en de daarmee gepaard gaande schade worden zo eveneens voorkomen.  

*Dit cijfer is gebaseerd op ervaring en werd berekend bij de huidige aluminiumkabelprijzen.

 

VEREENVOUDIGD ONDERHOUD VAN HET FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEEM

Het gecentraliseerde systeemontwerp van de Tauro Precombined betekent dat alle omvormers zich zeer dicht bij elkaar bevinden en in de buurt van de hoofdverdeelkast of transformator zijn geplaatst. Dit maakt het onderhoud van het fotovoltaïsche systeem eenvoudiger, omdat alle omvormers samen op één locatie zijn geplaatst en dus gemakkelijker toegankelijk zijn dan wanneer ze over een groot gebied zouden zijn verspreid.

Het gebruik van kabels met een beperkte doorsnede is ook een indrukwekkend aspect wat het onderhoud betreft. Als het hele PV-gebied, met uitzondering van de combinerbox, is aangelegd met kabels met een doorsnede van 95 mm² in plaats van kabels met een grote doorsnede van 150 tot 240 mm², wordt het verhelpen van problemen in de bekabeling veel eenvoudiger en betaalbaarder. 

 

REALTIME BEWAKING EN PRODUCTIEVERGELIJKING MET SOLAR.WEB

Het bewaken van het fotovoltaïsche systeem gaat snel en eenvoudig via het onlineportaal Fronius Solar.web. Een storing in een string met Fronius Tauro omvormers kan via het portaal worden opgespoord. In een fotovoltaïsch systeem van bijvoorbeeld 500 kWp heeft elke string een zeer hoog vermogen van 10 kW. Als een string uitvalt, is het verschil in vermogen tussen één omvormer en de rest alarmerend hoog. 

Naast de klassieke functies voor de bewaking van het fotovoltaïsche systeem biedt Fronius Solar.web ook twee zeer belangrijke en gebruiksvriendelijke functies voor de onmiddellijke herkenning van eventuele storingen.  

Real-time bewaking  

In Fronius Solar.web kunnen livegegevens over het op een bepaald moment door de omvormers opgewekte vermogen worden bekeken. Op elk moment van de dag kan een live vergelijking worden gemaakt van het actuele vermogen en de productie van alle omvormers en hun geïnstalleerde vermogen in procenten. Als er een afwijking is, verandert de productiebalk in de onlinetool automatisch van kleur om deze informatie onmiddellijk te signaleren.

Automatische productievergelijking  

Aan het einde van elke dag wordt een automatische vergelijking tussen de omvormers uitgevoerd. Als er een afwijking wordt vastgesteld, krijgt de gebruiker automatisch een melding. Zo kunnen eventuele systeemstoringen zo snel mogelijk worden opgespoord en verholpen. De instellingen voor deze vergelijking kunnen individueel worden aangepast in Fronius Solar.web. 

 

LAGE OPBRENGSTVERLIEZEN BIJ ONDERHOUDS- EN MEETWERKZAAMHEDEN

De Fronius Tauro Precombined is uitgerust met twee afzonderlijke DC-ontkoppelaars. Deze kunnen afzonderlijk op het apparaat worden gedeactiveerd. Als er onderhoud nodig is, wordt alleen de string gedeactiveerd waaraan op dat moment wordt gewerkt. De tweede string blijft gewoon functioneren. Het voordeel hiervan is dat bij onderhoudswerkzaamheden aan de strings zeer weinig opbrengst verloren gaat. Het productieverlies kan op deze manier met de Tauro gehalveerd worden. Als je bedenkt dat dergelijke werkzaamheden soms enkele uren of zelfs een hele dag in beslag kunnen nemen, levert dat een groot financieel voordeel op. 

 

DE VOORDELEN VAN EEN GECENTRALISEERDE SYSTEEMOPBOUW MET DE FRONIUS TAURO

 

 

  • Vermindering van installatie- en BOS-kosten (systeembalans)
  • Vereenvoudigde constructie van het fotovoltaïsche systeem
  • Vereenvoudigd onderhoud van het fotovoltaïsche systeem
  • Real-time bewaking en productievergelijking met Fronius Solar.web
  • Geringe opbrengstverliezen bij onderhoudswerkzaamheden