De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
Solar Energy
Installateure & Partner

Dynamic Peak Manager RENDABELE PV-INSTALLATIES ONDANKS SCHADUW

MINDER VERLIES BIJ PV-INSTALLATIES DIE DEELS IN DE SCHADUW LIGGEN

INTELLIGENT SCHADUWMANAGEMENT 

Voor een hoog rendement kan een PV-installatie het beste het hele jaar door schaduwvrij zijn. Hier kan al bij de planning van de installatie rekening mee worden gehouden. 

Na verloop van tijd kan de omgeving echter altijd veranderen, waardoor de zonnepanelen deels in de schaduw komen te liggen. Oorzaken hiervoor kunnen nieuwe gebouwen of componenten zijn, zoals schoorstenen, dakkapellen, stroomkabels of groeiende bomen. 

Dergelijke schaduwen hebben een negatief effect op het rendement van een PV-installatie en mogen niet onderschat worden. 

De oplossing is intelligent, in de inverter geïntegreerd schaduwmanagement dat rendementsverliezen tot een minimum kan beperken.

DYNAMIC PEAK MANAGER - INTELLIGENT SCHADUWMANAGEMENT

De Dynamic Peak Manager is een in de inverter geïntegreerd systeem voor schaduwmanagement dat het rendement van een PV-installatie ook bij de aanwezigheid van schaduw maximaliseert. En zonder dat er aanvullende componenten hoeven te worden ingebouwd. 

Met de Fronius Dynamic Peak Manager kunt u uw klanten het maximale bieden, zelfs als een PV-installatie slechts gedeeltelijk in de schaduw ligt. Het uiterst efficiënte MPP-tracking-algoritme herkent alle schaduwen en optimaliseert het rendement op stringniveau. Dat betekent niet alleen lagere uitgaven dankzij minder systeemcomponenten, maar ook een verlaging van de installatie- en onderhoudskosten

EFFICIËNT

Het uiterst efficiënte MPP-tracking-algoritme herkent alle schaduwen en optimaliseert zo het rendement op stringniveau.

Door een regelmatige scan van de hele spannings-vermogenscurve vindt de Dynamic Peak Manager altijd het efficiëntste werkpunt van de PV-installatie en levert hij ook bij schaduw een maximaal rendement.

VEILIG

Voor het schaduwmanagement van Fronius zijn geen aanvullende componenten op zonnepaneelniveau nodig. De oplossing is al in de inverter geïntegreerd en zo tegen externe invloeden beschermd.

Dat zorgt in de PV-installatie voor een verhoging van de systeembetrouwbaarheid en voor een verlaging van het risico op uitval of brand.

DUURZAAM

De implementatie van schaduwmanagement op zonnepaneelniveau leidt vaak tot een verhoogde kans op uitval en daardoor tot meer onderhoudswerkzaamheden.

Bij Fronius zijn de vermogenselektronica en het schaduwmanagement in de inverter geïntegreerd. Het is daardoor niet nodig om zonnepaneelcomponenten te vervangen.

ZO WERKT DE DYNAMIC PEAK MANAGER

De Dynamic Peak Manager is een uiterst efficiënt schaduwtolerant algoritme dat de hele P-U-karakteristiek op regelmatige afstanden analyseert. 

Daardoor vindt de Dynamic Peak Manager altijd het overkoepelende Maximum Power Point (GMPP)

PRAKTIJKVOORBEELD VAN EEN PV-INSTALLATIE MET EEN HOGER RENDEMENT ONDANKS SCHADUW

  • Grootte van PV-installatie: 3,3 kWp
  • Ligging: zuidwesten
  • Hellingshoek: 19,5°
  • Schaduw: gedeeltelijk

Op een zonnige dag levert deze installatie met de Fronius Dynamic Peak Manager een 7% hoger rendement op dan installaties zonder schaduwmanagement.

VERMOGENSVERBETERAAR VOOR PV-INSTALLATIES DIE IN DE SCHADUW LIGGEN

DC-vermogensverbeteraars passen de spanning van de in de schaduw liggende zonnepanelen door verhogingen of verlagingen aan de spanning van de zonnepanelen aan. Voor dit proces heeft het component energie nodig

Hoe meer schaduw er is, des te hoger is het verbruik van de vermogensverbeteraars en des te lager is het rendement. Vooral gedeeltelijke schaduwen kunnen vermogensverbeteraars vaak niet compenseren, waardoor ze geen meeropbrengst opleveren

 

Een ander nadeel van DC-geoptimaliseerde systemen is het grote aantal componenten op het dak. 

Iedere vermogensverbeteraar staat direct achter het zonnepaneel op het dak en wordt daardoor voortdurend blootgesteld aan warmte, kou, regen of sneeuw. Dat is slecht voor de gevoelige vermogenselektronica en kan daardoor invloed hebben op onderhoud en brandgevaar.

De kans op een defect van de DC-steekverbinding, het meestvoorkomende probleem bij PV-installaties, is bij DC-geoptimaliseerde systemen drie keer zo groot

 

Conclusie:

Het gebruik van DC-vermogensverbeteraars biedt geen economische meerwaarde. De kans op systeemuitval wordt groter, wat extra kosten met zich meebrengt doordat de onderhoudskosten stijgen

BYPASS-DIODES TEGEN VERLIES BIJ SCHADUW

Bij veel mensen heeft zich de afgelopen jaren het misverstand verankerd dat een in de schaduw liggend zonnepaneel ook het vermogen van alle andere zonnepanelen binnen dezelfde string verlaagt.

De cellen in de zonnepanelen zijn echter meestal met drie zogenoemde bypass-diodes gecombineerd. Als er sprake is van schaduw, wordt de diode leidend en valt het desbetreffende deel van het zonnepaneel weg. De andere zonnepanelen blijven hetzelfde vermogen leveren.

Een in de schaduw liggend zonnepaneel heeft dus geen invloed op het vermogen van de overige zonnepanelen binnen dezelfde string.  

We think you are located in a different country

The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?