De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal

SOLAR ENERGY

OVER ONS

De nieuwe GEN24 Plus is van meet af aan duurzaam

Bedrijf

10-12-2020
24 uur zon – met dit doel om de energiebehoefte in de toekomst volledig met duurzame energiebronnen af te dekken, hebben we ons toegelegd op een verantwoordelijke omgang met ressources. Het streven van Fronius is daarbij niet alleen om duurzame materialen te gebruiken, maar ook om na te denken over de productie zelf en over de transportroutes. In dit artikel wordt aan de hand van de GEN24 Plus uitgelegd hoe Fronius een duurzame productlevenscyclus heeft gecreëerd en hoe klanten en partners daar in het bijzonder van profiteren.

Technologie en duurzaamheid komen in één apparaat samen

Bij de ontwikkeling van onze hoogwaardige producten richten we ons altijd op een totaaloplossing. De kern hiervan wordt gevormd door onze inverters,de centrale elementen in de verwezenlijking van onze visie 24 uur zon. Bij het gebruik van inverters zoals de GEN24 Plus gaat dankzij de gelijktijdige, parallelle energiestromen geen energie onnodig verloren. 

De apparaten beschikken over uitgebreide functionaliteit, zodat er geen aanvullende apparatuur en componenten nodig zijn. Door sectorkoppeling (power2heat, power2emobility enz.) hoeven er veel minder fossiele brandstoffen zoals olie en gas te worden gebruikt.

Daarnaast zorgt het slimme productdesign voor lagere kosten en minder slijtage, omdat er waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van digitale tools.

» De toewijding van Fronius aan een hoogwaardige circulaire economie uit zich in het gebruik van duurzame producten die niet alleen repareerbaar en recyclebaar zijn, maar ook gerecyclede materialen bevatten. «

David Schönmayr, Program Lead Sustainability by Design

 

 

Bewuste omgang met grondstoffen en materialen

Omdat een duurzame kringloop begint met grondstoffen en materialen, streven we naar een optimaal gebruik van ressources. Dit principe is diep verankerd in ons DNA. Door de toepassing hiervan te optimaliseren, kunnen vrijwel alle (90%) kartonnen dozen en kunststof verpakkingen en de metalen hoofdcomponenten van onze inverters worden gerecycled.

 

Doordachte productie en fabricage 

Doordat we er bij Fronius naar streven om milieustandaarden niet alleen na te leven, maar zelfs te overtreffen, doen we meer dan wat er wettelijk van ons wordt verlangd. Dit geldt voor onze vestigingen zelf, die over een ISO-gecertificeerd milieubeheersysteem beschikken, maar ook voor onze installaties en afzonderlijke processen.

Circa 80% van het totale energieverbruik, inclusief dat voor mobiliteit en verwarming, wordt afgedekt door duurzame energiebronnen. Met onze eigen 6.070 m² grote PV-installaties konden we in 2019 een opbrengst van 5.88.400 kWh behalen. Hiermee zouden we 150 huishoudens een jaar lang van energie kunnen voorzien of 40.000 km kunnen afleggen met een elektrische auto.

 

 

 

 

Optimalisatie van transportroutes

Ook op het gebied van goederentransport vinden wij het belangrijk om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen en om onze transportroutes zo kort mogelijk te houden. Vandaar dat we binnen Europa helemaal geen gebruik maken van luchtvracht en de voorkeur geven aan zeevracht met voortransport per trein.

Niet alleen de assemblage vindt in Oostenrijk plaats, ook alle metalen componenten en printplaten worden hier geproduceerd en bewerkt.

Door over te stappen van vervoer per vliegtuig op transport per schip of over land, konden we onze aan logistiek gerelateerde CO2-uitstoot de afgelopen twee jaar al met 27% verminderen.

» Duurzaam handelen zit in het DNA van Fronius. Dit is al het geval sinds het begin van onze bedrijfsgeschiedenis ongeveer 75 jaar geleden. Toen wilden we namelijk al de korte levensduur van autoaccu's verlengen door de beschikbare energie efficiënter te gebruiken. Vandaag de dag houden we ons meer dan ooit bezig met milieuvriendelijke oplossingen. «

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO Fronius International GmbH

 

Lange levensduur van onze producten

We voelen een verplichting ten opzichte van het milieu en de samenleving om afstand te nemen van de wegwerpmaatschappij. We willen dan ook dat onze klanten en partners op de kwaliteit van onze producten kunnen vertrouwen. Al in de ontwikkelingsfase doorlopen onze apparaten uitgebreidere tests en controles dan in de branche gebruikelijk is. Klanten kunnen ervan op aan dat alle Fronius-producten ook onder zware omgevingsvoorwaarden een lange levensduur hebben. Naast de significante levensduurverlenging door de actieve koeltechnologie van onze GEN24 Plus-inverter maakt ons innovatieve onderhoudsconcept snelle en eenvoudige vervanging van afzonderlijke componenten mogelijk. Hierbij garanderen we niet alleen een constante beschikbaarheid van reserveonderdelen, maar ook een hoge duurzaamheid met grenswaarden die de marktstandaard overtreffen.

Definitie van duurzaamheid: 'People, Planet, Profit' – Is gunstig voor de mens, onze planeet en de portemonnee.

 

Slim recyclen 

Om de duurzame productkringloop te kunnen sluiten, vinden we het noodzakelijk om verantwoordelijk om te springen met de beperkte ressources van onze planeet. Op dit punt zijn vooral het gebruik van recyclebare materialen en de repareerbaarheid van al onze producten van belang.

Naast dat we aan de WEEE-richtlijn* voldoen, wordt meer dan 90% van het gerecyclede aluminium in de hoofdcomponenten van onze inverters hergebruikt.

Defecte apparaten uit alle drie onze Business Units worden in ons 4.000 m2 grote reparatiecentrum in Oostenrijk ter plekke met originele Fronius-reserveonderdelen gerepareerd.

*waste electrical and electronic equipment in the EU

Definitie van duurzaamheid: 'People, Planet, Profit' – Is gunstig voor de mens, onze planeet en de portemonnee.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?