De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal

SOLAR ENERGY

WONINGEIGENAREN

Duurzame producten - van idee tot recycling

Bedrijf

18-11-2021
Hier bij Fronius ontwikkelen we duurzame producten en oplossingen om groene stroom op te wekken. Maar is dat alles? Of betekent duurzaamheid voor ons als bedrijf nog iets meer? Ons antwoord: Absoluut. Duurzaamheid is de kern van alles wat we doen. Het begint bij het eerste idee voor een product, en strekt zich uit van productie, tot transport, tot wanneer het product uiteindelijk wordt afgedankt of gerecycled. Lees wat duurzaamheid voor ons als fabrikant betekent, en hoe duurzaamheid een levend, ademend onderdeel van ons dagelijks leven is.

Duurzaamheid gedurende de hele levenscyclus van het product

Wij hebben ons ten doel gesteld om duurzaamheid te bereiken langs de gehele levenscyclus van een product. Want alleen als de ontwikkeling, de productie, het gebruik en de afdanking van een product gedurende de gehele levenscyclus op een duurzame manier worden benaderd, kunnen zij een significante bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Daarom besteden we bij de ontwikkeling van nieuwe producten speciale aandacht aan een lange levensduur, efficiëntie en effectiviteit, en aan het gemak waarmee ze kunnen worden gerepareerd of gerecycled. 

 

» Voor ons hier bij Fronius is duurzaamheid niet zomaar een woord. Het zit diep verankerd in onze manier van denken en handelen. We investeren in jaren van onderzoek, zodat de producten en oplossingen die we ontwerpen klaar zijn voor de toekomst en duurzaam zijn. «

zegt Martin Hackl, Global Director van de Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

   

De GEN24 Plus hybride omvormer is een uitstekend voorbeeld van duurzaamheid

De Fronius GEN24 Plus hybride omvormer is een goed voorbeeld van hoe duurzaamheid kan werken langs de totale levenscyclus. Een jaar lang hebben we samen met een duurzaamheidsexpert de levenscyclus van de GEN24 Plus omvormer onder de loep genomen. Van grondstoffen tot duurzaamheid in de productie, tot transportroutes, tot het gemak van reparatie en recycling van het apparaat: alles werd onder de loep genomen.

De resultaten van deze levenscyclusanalyse spreken voor zich - en zijn ook bevestigd door het gerenommeerde Fraunhofer Instituut in Duitsland: de milieuvoordelen zijn tot 26 keer hoger dan de energie die wordt verbruikt bij de productie en het gebruik van de omvormer en bij de recycling of verwijdering van het afval.

Tot 16.932 kg CO2 wordt bespaard met de GEN24 Plus omvormer gedurende een veronderstelde levensduur van 20 jaar (in vergelijking met het alternatief om elektriciteit van het net te betrekken). Dit komt overeen met ongeveer negen vluchten van München naar New York.

 

» Slechts zeer weinig elektronische producten kunnen aanspraak maken op besparingen op de CO2-uitstoot die, in vergelijking, opwegen tegen de CO2-uitstoot die wordt geproduceerd bij de fabricage, het gebruik en de verwijdering «

zegt Martin Hackl trots over de bevindingen van de levenscyclusanalyse.

Duurzame producten zijn gemaakt om lang mee te gaan

Duurzaamheid betekent voor ons ook producten van hoge kwaliteit met een lange levensduur. Niet alleen besparen onze klanten dan veel geld, maar wij produceren ook minder afval en verspillen geen hulpbronnen meer. Daarom onderwerpen wij onze producten aan de strengste tests onder de meest uiteenlopende omstandigheden - en gaan zelfs veel verder dan de eisen die in de geldende normen zijn vastgelegd. Dit heeft ons geholpen een wereldwijde reputatie op te bouwen voor hoge kwaliteit die bestand is tegen alle mogelijke uitdagingen van temperatuur, vocht, stof of zout.

Problemen met onze toestellen zijn zeldzaam en worden meestal snel verholpen. Dat komt omdat snelle en eenvoudige reparatie een belangrijke pijler is van onze duurzaamheidsstrategie:

  • Door producten te repareren in plaats van ze weg te gooien, besparen we geld, grondstoffen en afval.
  • Met een ingenieus systeem voor het vervangen van PC-printplaten of eindtrapsets kunnen problemen ter plaatse in zeer korte tijd worden verholpen, en kan de productie van groene energie snel worden hervat.
  • Mocht het toch nodig zijn om apparaten op te sturen voor reparatie, dan hebben we Fronius Repair Centers in onze 21 dochterondernemingen over de hele wereld, zodat transport over lange afstanden wordt vermeden. 
 
   

Duurzaamheid is een manier van leven bij Fronius: 

Wij definiëren duurzaamheid als een bedrijfswaarde, en de impact ervan reikt van duurzame locatieontwikkeling, over het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers, tot het optimaal gebruikmaken van onze hulpbronnen. Wij hebben ons ten doel gesteld om in onze vestigingen in Oostenrijk volledig af te stappen van fossiele brandstoffen en in plaats daarvan hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van hoe duurzaamheid in ons bedrijf in praktijk wordt gebracht.

Als u meer wilt weten, lees dan het interview met Katrin Helmberger, hoofd van Corporate Sustainability

Lees interview
  • Met de fotovoltaïsche systemen op onze productielocaties kan Fronius bijna 2.000 MWh zonne-energie per jaar opwekken, wat de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 500 huishoudens zou kunnen dekken
  • 86% van de gebruikte energie is afkomstig van duurzame bronnen (zonne-energie, biomassa, geothermische energie, groene stroom)
  • 87% van al het afval wordt gerecycled, hergebruikt of gecomposteerd
  • De gebouwen op de Fronius-locaties worden verwarmd en gekoeld met zonne-energie, biomassa en geothermische energie, en hebben ingenieuze energiebesparende systemen
  • Meer dan 150 elektrische oplaadpunten voor auto's en fietsen, en een waterstoftanksysteem zijn beschikbaar

 


Wilt u meer weten over de levenscyclusanalyse? Ontdek hier waarom de GEN24 Plus een van de meest duurzame omvormers ter wereld is.  Lees meer


We think you are located in a different country

The country currently selected is Netherlands. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?